Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Městská knihovna Třeboň

Sigla: JHG503
Zřizovatel: Město Třeboň

Kontaktní osoba:
Vlasta Petrová (ředitelka)
Telefon: 384 722 575
Email: info (a) knihovnatrebon tecka cz

Webová stránka

Trebon_Mestska_knihovna_patio_02.jpg

Stavební úpravy Městské knihovny Třeboň

Základní údaje

Typ knihovny: knihovna pověřená výkonem regionálních funkcí
Provozní hodiny za týden: 36
Obsluhovaná populace: 8 073
Počet registrovaných čtenářů: 1 255
Počet zaměstnanců: 4
Velikost knihovního fondu (knihovní jednotky): 43 399 kj

Poloha/adresa

Chelčického 2/II
Třeboň 37901
Kraj Jihočeský

Příběh projektu

Hlavní důvody realizace

Rozšíření dětského oddělení knihovny, rozšíření prostoru knihovny o čtenářský koutek, revitalizace navazující přednáškové místnosti.

Charakteristika projektu nové budovy

V dětském oddělení byly vybourány příčky, čímž došlo k rozšíření této části knihovny. Dětské oddělení bylo dále rozšířeno o prostor zasahující do domu s pečovatelskou službou, který bude využíván jako čtenářský koutek pro děti. Dětské oddělení bylo vybaveno novým nábytkem (knižní regály, stoly, židle, sedáky). Součástí úprav dětského oddělení byla i revitalizace navazující přednáškové místnosti. Ve všech místnostech byly položeny nové koberce, zhotoveny nové podhledy, osazena nová svítidla a provedena kompletní nová výmalba.

Informace o projektu

Typ stavební akce: revitalizace, modernizace (menší změny dispozic budovy či interiéru)
Architektonická soutěž: ne
Rok zahájení stavby: 2022
Rok otevření knihovny: 2022
Celkové náklady: 1 944 602 Kč
Zdroj financování: rozpočet města/obce

Informace o budově

Primární účel: poskytování služeb veřejnosti (knihovna)
Celková užitná plocha: 526 m2
Plocha depozitáře: 25 m2
Plocha pro veřejnost: 443 m2
Plocha pro zaměstnance: 83 m2
Plocha volného výběru: 400 m2
Počet studijních míst: 55
Počet míst pro relaxaci a oddech: 20

Kapacita kompaktních regálů: 1 145 bm
Uchovávání fondu: ústřední vytápění, větrání

Doplňující informace

SPECIÁLNÍ ODDĚLENÍ, MÍSTNOSTI (např. kavárna, terasa, pochozí střecha, edukační zahrada):

čtenářský koutek

DALŠÍ VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ (např. bibliobox, knihobox, selfcheck, solární panely):

Dodavatel:

JPS J. Hradec s.r.o.

Projektanthttp://www.jpsjh.cz

J.K. STAVEBNÍ s.r.o.

Dodavatel stavbyhttp://www.jkstavebni.cz

Artspect, a.s.

Výrobce (dodavatel) interiérů http://www.artspect.cz