Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Obecní knihovna Stará Ves nad Ondřejnicí

Sigla: OSG501
Zřizovatel: obec Stará Ves nad Ondřejnicí

Kontaktní osoba:
Michaela Daňková (vedoucí knihovny)
Telefon: 725 994 674
Email: knihovna (a) stara-ves tecka cz

Webová stránka

rEEMa5.jpeg

Modernizace prostor a technické vybavení knihovny

Základní údaje

Typ knihovny: profesionální veřejná knihovna (úvazek pracovníka více než 15h)
Provozní hodiny za týden: 23
Obsluhovaná populace: 2 674
Počet registrovaných čtenářů: 253
Počet zaměstnanců: 1
Velikost knihovního fondu (knihovní jednotky): 10 033 kj

Poloha/adresa

Zámecká 1
Stará Ves nad Ondřejnicí 73923
Kraj Moravskoslezský

Příběh projektu

Hlavní důvody realizace

Cílem projektu modernizace knihovny je přizpůsobit se moderním požadavkům a standardům pro knihovny, které doporučují postupnou přeměnu knihoven z míst, kde se půjčují a vracejí knihy, na moderní komunitní centra.

Charakteristika projektu nové budovy

Knihovna nabízí reprezentativní a zároveň uživatelsky příjemné prostředí včetně nadstandardního technického vybavení, které bylo pořízeno díky dotaci na základě výzvy vyhlášené v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Předmětem projektu bylo částečně vybavit obecní knihovnu s kuchyňkou technickými prvky. Jedná se o pořízení PC techniky, notebooků, tabletů a čteček knih, multifunkční tiskárny, velkoformátového multifunkčního zařízení pro tisk a skenování, velkoplošné televize, laminátoru včetně technologického zařízení pro balení knih do ochranné fólie.

Informace o projektu

Typ stavební akce: rekonstrukce památkově chráněného objektu, modernizace (menší změny dispozic budovy či interiéru)
Architektonická soutěž: ne
Rok otevření knihovny: 2023
Zdroj financování: dotační titul EU, jiné
Upřesnění zdroje financování: MAS Pobeskydí

Informace o budově

Umístění knihovny: Budova je víceúčelová
Primární účel: poskytování služeb veřejnosti (knihovna), jiné
Upřesnění primárního účelu: Mimo knihovnu je v budově sídlo obecního úřadu

Doplňující informace

SPECIÁLNÍ ODDĚLENÍ, MÍSTNOSTI (např. kavárna, terasa, pochozí střecha, edukační zahrada):

dětský koutek

DALŠÍ VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ (např. bibliobox, knihobox, selfcheck, solární panely):

velkoformátové multifunkční zařízení pro tisk a skenování, laminátor, velkoplošná televize

Dodavatel:

AMBRA - Group, s.r.o.

Dodavatel mobiliářehttps://www.ambra.cz/