Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Knihovna Jiřího Mahena v Brně - pobočka Kohoutovice

Sigla: BOG001
Zřizovatel: Statutární město Brno

Kontaktní osoba:
Ing. Libuše Nivnická (ředitelka)
Telefon: 542 532 111
Email: kjm (a) kjm tecka cz

Webová stránka

kohoutovice_vnejsek_optimized-webp.webp

Revitalizace interiérů a inovace technického vybavení poboček Knihovny Jiřího Mahena v Brně

Základní údaje

Typ knihovny: profesionální veřejná knihovna (úvazek pracovníka více než 15h)
Provozní hodiny za týden: 26
Počet registrovaných čtenářů: 1 300
Počet zaměstnanců: 3
Velikost knihovního fondu (knihovní jednotky): 25 000 kj

Poloha/adresa

Libušina třída 27
Brno-Kohoutovice 62300
Kraj Jihomoravský

Příběh projektu

Hlavní důvody realizace

Pobočku chceme v nově zrekonstruovaných prostorách vést jako knihovnu rodinného typu, která bude kombinací centra knihovnicko-informačních služeb s místem pro využívání volného času, a také místem pořádání vzdělávacích a volnočasových aktivit. Pobočka by se měla stát místem pro setkávání lidí, plnit svou vzdělávací a rekreační roli, poskytovat výpůjční služby a informace z různých oblastí jak z klasických, tak elektronických zdrojů a umožňovat přístup veřejnosti na internet.

Charakteristika projektu nové budovy

Pobočka je bezbariérová a je umístěna v přízemí budovy, kde jsou prostory pro dospělé i dětské čtenáře, dětským koutek, veřejný internet, čítárna, studijní místa, odpočinkový prostor a místo pro pořádání výstav. V 1. poschodí je umístěn zrekonstruovaný přednáškový sál pro 30 lidí s interaktivní tabulí.

Informace o projektu

Typ stavební akce: revitalizace, modernizace (menší změny dispozic budovy či interiéru)
Architektonická soutěž: ano
Rok architektonické soutěže: 2022
Rok zahájení stavby: 2023
Rok otevření knihovny: 2024
Zdroj financování: IROP

Informace o budově

Umístění knihovny: Budova je určena pouze pro knihovnu
Primární účel: poskytování služeb veřejnosti (knihovna)
Počet nadzemních podlaží: 1

Doplňující informace

SPECIÁLNÍ ODDĚLENÍ, MÍSTNOSTI (např. kavárna, terasa, pochozí střecha, edukační zahrada):

terasa, samostatný přednáškový sál

DALŠÍ VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ (např. bibliobox, knihobox, selfcheck, solární panely):

knihobox, interaktivní stůl, interaktivní panel

Dodavatel:

Interiery Toman s.r.o.

Dodavatel mobiliářehttps://www.interiery-toman.cz/kontakt/

Starycha s.r.o.

ArchitektTrnkova 3104/117, 62800 Brnohttps://www.starycha.cz/index.html