Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven
 „Knihovna se z prostoru ke čtení proměňuje na společenské centrum s mnohanásobnými kompetencemi."
(R. Koolhaas, nizozemský architekt)
Připravujeme rekonstrukci knihovny Hledám informace Mapa architektů a dodavatelů

Oživení
interiéru
knihoven

Mapa architektů a dodavatelů/

MC VRK

Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven bylo zřízeno s podporou Ministerstva kultury ČR v roce 2018 jako součást Moravské zemské knihovny v Brně v návaznosti na Státní kulturní politiku na léta 2015–2020 a Koncepci rozvoje knihoven v České republice na období 2017–2020.

Hlavním posláním metodického centra je: podpora výstavby a modernizace knihoven, být uceleným zdrojem informací pro knihovníky, zřizovatele knihoven a odbornou veřejnost, umožnit vzájemnou výměnu zkušeností a sdílet aktuální trendy z architektury knihoven.

Můžeme Vám nabídnout:
  • rady a tipy, jak využít a zhodnotit prostory v knihovnách,
  • informace k financování (vypsané dotační tituly a granty) rekonstrukcí knihoven a obnovy knihovnického mobiliáře,
  • kontakty na ověřené výrobce a dodavatele knihovnického nábytku a architekty, kteří se podíleli na realizaci knihoven,
  • odborné semináře na téma architektura knihoven a workshopy,
  • metodické materiály k výstavbě a rekonstrukci knihoven,
  • spolupráci v případě zájmu o danou problematiku.