Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Více informací k tématu...

ke stazeni

Doporučení pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven

K tématu výstavby a rekonstrukce knihoven vydala Národní knihovna ČR (Knihovnický institut)
Doporučení pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven zřizovaných a/nebo provozovaných obcemi na území České republiky  (stáhnout zde)

Klíčové otázky při navrhování budov knihoven /IFLA /

Dokument vychází ze Směrnice IFLA pro budovy a vybavení knihoven z roku 2007 a je souhrnem klíčových otázek, které je potřeba vzít v úvahu při stavbě nové nebo rekonstruování budovy knihovny, které by si měli knihovníci položit na začátku přípravy projektu – dokument ke stažení.

Dotazník IFLA

Pomáhá zřizovatelům a knihovníkům zamyslet se nad všemi možnými otázkami, které by při plánování rekonstrukce knihovny měly zaznít.

Dokument je určen spíše větším knihovnám – dotazník IFLA zde

 

 

Kvalitativní podmínky a základní statistika pro budovy knihoven 

Pro stavby a rekonstrukce knihoven je k dispozici český překlad mezinárodního standardu TNI ISO/TR 1129Kvalitativní podmínky a základní statistika pro budovy knihoven. Standard specifikuje údaje pro plánování budov knihoven a poskytuje pomoc při výběru technického vybavení pro jednotlivé funkční prostory knihoven. Více zde.

Dobrý fond knihovny

Knihovna, která chce projít rekonstrukcí či obnovou mobiliáře, by se měla v dostatečné míře věnovat svému fondu. 

Standard pro dobrý knihovní fond je metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu doplňování a aktualizace knihovního fondu pro knihovny zřizované a/nebo provozované obcemi na území České republiky (2017). Pokud váháte s vyřazováním určitých knih, obraťte se na nás, společně se na to podíváme!   

Designové služby v knihovnách

Inspirujte se při navrhování prostor inovativní metodou, tzv. designovým myšlením, které používají knihovny v zahraniční

Případovou studii zpracovali studenti z Ústřední knihovny FF MU  při plánování prostoru pro společné studium i občerstvení. Aby knihovníci získali přesvědčivé argumenty, zmapovali potřeby uživatelů pomocí dotazníků. Více informací najdete v podrobném shrnutí celé případové studie.

 

 

Manuál vesnického knihovníka

Metodická příručka pro neprofesionální knihovníky je výstupem z projektu Nezapomeňte (se) vrátit. Obsahuje praktické návody, jakým způsobem pracovat s různými cílovými skupinami a nabízí i výběr zajímavých a osvědčených aktivit. Manuál stahujte zde.

.

Spolupráce knihovny s uživateli – Jak na to?

Metodická příručka vznikla v rámci projektu Městské knihovny v Malmö „Váš život, vaše sny, vaše knihovna" (projekt probíhal v letech 2012—2014). Při práci na projektu byly zmapovány existující metody pro zapojení uživatelů, kromě toho se zkoušely a vyvíjely metody nové. Publikaci stahujte zde.

Knihovníci jako designéři: Případové studie o zlepšování služeb v knihovnách

Brožura představuje designové myšlení jako rámec pro navrhování služeb a mapuje příklady využívání výzkumných a designových metod v norských a českých knihovnách. Publikaci stahujte zde.

 

 

Prezentace z konferencí na téma Architektura knihoven

BIDLO, Karel 
Otázky architektů na knihovníky


LEŠEK, Petr Jak nejlépe zadávat veřejné zakázka na projekční práce. Architektonická soutěž


ŠEDÁ, Marie 
Standardy nejen pro knihovny

Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury

Metodický pokyn je určený pro pořizovatele a projektanty územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace. Týká se i výstavby a rekonstrukci knihoven. Metodický pokyn stahujte zde.

 Obecní knihovny

Publikace, která představuje výsledky vzájemné spolupráce Moravské zemské knihovny a Jihomoravského kraje, dotačního titulu Obecní knihovny na podporu modernizace a vybavení veřejných knihoven v obcích do 3000 obyvatel. Publikaci stahujte zde.

 

 

Národní dotační zdroje – Příležitosti a možnosti pro města a obce

Publikace formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce. Odpovídá na otázky: Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Ke stažení zde.

.

Standardy služeb architekta

Česká komora architektů vydala standardy služeb jako metodický nástroj pro ustanovení vztahů mezi architektem a klientem v projekční praxi. Standardy by měly pomoci jak architektům, tak i klientům stanovit dobré podmínky spolupráce. Standardy služeb architekta lze využít zejména při formulaci obsahu smluvních vztahů.

Dokument je volně ke stažení.

Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukce knihoven

Nabízíme pomocnou ruku a poradenství při plánování nových knihoven i při rekonstrukci stávajících prostor. Víc informací a kontaktní údaje najedete na plakátu.