Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Více informací k tématu...

ke stazeni

Veřejná knihovna - srdce obce

Brožura praktických rad a inspirativních nápadů, týkajících se otázek, jak zrekonstruovat či zmodernizovat prostory knihoven, tak aby reflektovaly potřebu uživatelů a zaměstanců knihoven Dokument ke stažení.

Jak na novou knihovnu - pracovní list

Než přistoupíme k výstavbě či rekonstrukci knihovny je vhodné si zjistit informace o stavu a potřebách knihovny a uživatelů. Projděte si čtyři důležité okruhy otázek - pracovní list ke stažení

Standard pro postupy rekonstrukce knihoven

Standard seznamuje knihovníky a provozovatele knihoven se základními postupy při rekonstrukci knihovny či modernizaci interiéru. Pokyny vycházejí z ověřených zkušeností při rekonstrukcích knihoven a příkladů dobré praxe jak v České republice, tak v zahraničí. Dokument ke stažení.

 

 

Doporučení pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven

Cílem doporučení je formulovat základní parametry použitelné při výstavbě, rekonstrukci a vybavování veřejných knihoven dokument ke stažení.

Budova knihovny - dotazník IFLA

Pomáhá zřizovatelům a knihovníkům zamyslet se nad všemi možnými otázkami, které by při plánování rekonstrukce knihovny měly zaznít.

Dokument je určen spíše větším knihovnám – dotazník IFLA zde

 

Udržitelné budovy, vybavení a hospodaření - kontrolní seznam IFLA

Kontroloní seznam vydala Mezinárodní federace knihovnických asociací a institucí IFLA, užitečnou pomůckou, pokud plánujete rekonstrukci knihovny, případně novou výstavbu. Seznam poskytuje komplexní přehled o tom, kde všude je možné zvažovat a vylepšit enviromentální dopady knihovny. Ke stažení zde:

 

 

 

Klíčové otázky při navrhování budov knihoven /IFLA 

Dokument vychází ze Směrnice IFLA pro budovy a vybavení knihoven z roku 2007 a je souhrnem klíčových otázek, které je potřeba vzít v úvahu při stavbě nové nebo rekonstruování budovy knihovny, které by si měli knihovníci položit na začátku přípravy projektu – dokument ke stažení.

Manifest pro zelené knihovny 

Maniferst pro zelené knihovny je sdílený soubor závazků, k němuž se přidávají knihovny, které chtějí jít příkladem a využit svého vlivu a dosahu, aby podnítily aktivity a změny s pozitivními environmentálními dopady. Ke stažení zde: 

Manuál pro komplexní přípravu veřejných budov

Manuál poskytuje zadavatelům zakázek, architektům, projektantům a provozovatelům budov ucelený návod, jak postupovat při přípravě projektů, zejména renovaci veřejných budov s ohledem na zajištění kvalitního, dlouhodobě udržitelného a provozně ekonomicky efektivního díla. Ke stažení zde.

 

 

Metodika SBToolCZ 

SBToolCZ je národní český certifikační nástroj pro vyjádření úrovně kvality budov, a to v souladu s principy udržitelné výstavby. SBToolCZ nabízí metodiky pro hodnocení kvality návrhu budovy a hodnocení kvality budovy pro novostavby. Metodiky jsou k dispozici ke stažení zde:

Checklist udržitelné architektury

Kontrolní list, kde všude můžete na stavebním projektu lze podpořit udržitelnost. 10 okruhů udržitelnosti připravil tým z Rethink Architecture, z.ú. Ke stažení ZDE

Kvalitní veřejné prostory

Metodika tvorby a obnovy veřejných prostranství. Publikace se pokouší popsat zásady a postupy při vytváření veřejných prostranství. Ke stažení zde:

 

 

Manuál participace - jak zapojit veřejnost do plánování města

Participační plánování se stává důležitým prostředkem komunitního rozvoje. Participace posiluje odolnost města a je základní podmínkou pro jeho udržitelný rozvoj. Manuál představuje širokou škálu metod participace. Dokument ke stažení zde.

Standardy služeb architekta

Česká komora architektů vydala standardy služeb jako metodický nástroj pro ustanovení vztahů mezi architektem a klientem v projekční praxi. Standardy by měly pomoci jak architektům, tak i klientům stanovit dobré podmínky spolupráce. Standardy služeb architekta lze využít zejména při formulaci obsahu smluvních vztahů.

Dokument je volně ke stažení.

Manuál vesnického knihovníka

Metodická příručka pro neprofesionální knihovníky je výstupem z projektu Nezapomeňte (se) vrátit. Obsahuje praktické návody, jakým způsobem pracovat s různými cílovými skupinami a nabízí i výběr zajímavých a osvědčených aktivit. Manuál stahujte zde.

 
 
 

 

 

OPEN DATA - databáze rekonstrukcí knihoven

Veškerá data, která uchováváme k rekonstrukcím knihoven jsou volně dostupná zde.