Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukce knihoven 

Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven bylo zřízeno s podporou Ministerstva kultury ČR v roce 2018 jako součást Moravské zemské knihovny v Brně v návaznosti na Státní kulturní politiku na léta 2015–2020 a Koncepci rozvoje knihoven v České republice na období 2017–2020.

úvodní fotka-o nás
Pro knihovny a zřizovatele poskytujeme:
  • odborné konzultace a poradenství, jak využít a zhodnotit prostory v knihovnách,
  • přehled aktuálních vypsaných dotačních titulů a grantů souvisejících s výstavou a rekonstrukcí,
  • kontakty na výrobce a dodavatele knihovnického mobiliáře, architekty a designéry, kteří mají zkušenosti s výstavbou a zařizováním knihoven, popř. občanských budov,
  • provoz a správa databáze nově postavených a zrekonstruovaných staveb všech typů knihoven v ČR,
  • odborné semináře, workshopy, konference na téma architektura knihoven, 
  • metodické texty související s výstavbou a rekonstrukcí knihoven,
  • odbornou příruční knihovnu přístupnou veřejnosti včetně elektronických zdrojů dostupných z webu MCVRK,
  • spolupracujeme s odbornými pracovišti (FA VUT, ČKA) .
  •  
.