Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Knihovny ve výstavbě / rekonstrukci

Inspirujte se novými projekty knihoven, které se chystají k výstavbě nebo rekonstrukci.

IROP na podporu výstavby a rekonstrukce knihoven - výsledky 1. a 2. výzvy - přehled projektů

knihovny-ve vystavbe

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Adresa: Prokešovo náměstí 1802/9, Ostrava
www stránky: www.msvk.cz

Moravskoslezská vědecká knihovna již od svého vzniku (1951) sídlí v prostorách Nové radnice v Ostravě na adrese Prokešovo nám. 9, Prokešovo náměstí 7 a částečně také v bytovém domě Prokešovo náměstí 2. V roce 2004 byla vyhlášena soutěž na zpracování urbanistického, architektonického a provozního řešení novostavby knihovny. Zasláno bylo celkem 43 návrhů, vítězem se stali Ladislav Kuba a Tomáš Pilař s projektem, pro nějž se vžilo označení Černá kostka. Architektonicky výrazná stavba symbolizující pevnou schránku vědění měla vyrůst naproti Domu kultury města Ostravy a měla se stát jednou z dominant moravskoslezské metropole. V roce 2010 byl však tento projekt vzhledem k vysoké finanční náročnosti pozastaven. V dalších letech se objevily rozmanité návrhy na podobu nového sídla knihovny. Zmínit lze především projekt, který počítal s umístěním knihovny v atraktivní lokalitě Dolní oblasti Vítkovice. Tento záměr však narazil na problém s financováním, a tak byl již v rané fázi opuštěn. V roce 2018 pak zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodlo o návratu k projektu Černé kostky, která bude adaptována pro potřeby smart knihovny 21. století. Na projektové dokumentaci se nyní intenzivně pracuje, otevření nové knihovny je plánováno na rok 2027.
Ke stažení: Propagační leták Černá kostka

cerna-kostka2_denik-630-16x9.jpg 

 

Městská knihovna Antonína Marka v Turnově

Adresa: Jeronýmova 517, 511 01 Turnov 1
www stránky: https://knihovna.turnov.cz/

Městská knihovna Antonína Marka v roce 2021 oslavila 200 let od svého vzniku. O jejím přesídlení se hovoří již několik let. Sídlo nové knihovny se bude nacházet u Skálovy ulice, na parcele mezi letním kinem a Domem Na Sboře, který patří mezi významné historické památky Turnova. V architektonické soutěži zvítězil návrh ateliéru A69-architekti. Celkový koncept je inspirován prostředím okolní krajiny Českého Ráje, která je typická pískovcovými skalními městy, kaňony, romantickými zříceninami a památnými alejemi. Knihovna je navržena jako moderní otevřený prostor, který zdůrazňuje prosklené části budovy. Uvnitř by měl návštěvník objevit průhledy a zlomy typické pro skalní město. Skleněný průchod centrálním prostorem knihovny je analogií ke skalní soutěsce, Myší díře na Hruboskalsku.
Na střeše je naplánováno místo pro čítárnu s výhledem na město. Výstavba knihovny by měla proběhnout v letech 2022 až 2023. Foto: A69-architekti. Více informací zde. 

navrh-nova-knihovna-v-turnove-a69-architekti 

 

Místní knihovna Zbraslav


Adresa: U malé řeky 3, 156 00 Praha-Zbraslav
www stránky: mc-zbraslav.cz/mistni-knihovna-zbraslav/ms-10343

V současné době sídlí knihovna sídlí v neorenesančním Městském domě, který nevyhovuje prostorovým nárokům uživatelů. Vedení MČ Praha-Zbraslav proto rozhodlo  o výstavbě nové budovy ZUŠ a knihovny na pozemcích navazující na pozemky Městského domu. Hmotovou studii vypracoval ateliér Monom

 

Městská knihovna v Chebu


Adresa: Obrněné brigády 615/1, Cheb, 350 02
www stránky: www.knih-cheb.cz

Městská knihovna v Chebu je dnes nejstarší veřejnou knihovnou v České republice, která již byla vystavěna jako veřejná a ve svých původních prostorách nadále působí. Funguje od roku 1911. Budovu, řadící se mezi významné památky chebské secesní architektury, navrhl architekt Max Loos. Nachází se v místě bývalého hradebního příkopu a je součástí městské památkové rezervace. Roku 2010 byl objekt prohlášen za kulturní památku. Vzhledem k tomu, že kapacita budovy, nevyhovuje potřebám moderní knihovny, je naplánována přístavba a rekonstrukce interiéru.

Projektovou dokumentaci přístavby a rekonstrukce stávajícího objektu knihovny zpracoval ateliér A69-architekti. Přístavba knihovny je navržena jako „neviditelná" budova, která bude přistavěna k hradební zdi sousedící s chodníkem s pochozí střechou. Z prostoru upraveného hradebního příkopu by měla být viditelná jen jeho čelní prosklená stěna. Navrhované řešení vychází z požadavků památkářů (přístavba by svým pojetím měla respektovat stávající okolní historickou zástavbu). Foto: Atelier A69. 

cheb_1 

 

Městská knihovna Beroun


Adresa: U Kasáren 813; Beroun, 266 01
www stránky: www.knihovnaberoun.cz

Městská knihovna sídlí od roku 2002 v budově bývalých kasáren. Podle navrženého projektu by měla být v knihovně provedena kompletní rekonstrukce střechy, stropů, interiéru, fasády včetně zateplení a výměny oken. Po rekonstrukci proběhne reorganizace budovy. Knihovna bude rozšířena o druhé patro, kde se bude nacházet multifunkční sál, studovna a oddělení naučné literatury. Dětské oddělení bude přesunuto prvního patra, přízemí bude sloužit jako sklad. Oddělení pro dospěle bude rozšířeno a na místě studovny je naplánováno oddělení pro mládež s terasou.

beroun 

 

Knihovna města Olomouce, nová pobočka a komunitní centrum 


Adresa: Trnkova, 771 66 Olomouc
www stránky: www.kmol.cz 

Nové využití najde bývalá sídlištní kotelna v Trnkově ulici na olomouckém sídlišti Nové Sady. Během několika let by se měla změnit na novou pobočku městské knihovny, která by měla změnit i stávající podobu nároží ulic Zikova, Trnkova a Rožnavská. Návrh podmínek pro architektonickou soutěž zpracoval útvar hlavního architekta města Olomouc. Předmětem soutěže bylo vypracovat návrh provozního a dispozičního uspořádání a také návrh jak z knihovny vytvořit komunitní centrum. Tedy místo setkávání, sdělování zkušeností, rozvíjení čtenářské gramotnosti, spolupráce se školami v okolí a dalšími institucemi. Ze zaslaných návrhů byl vybrán projekt ateliéru Kolínský Čermák Architekti.

Návrh byl shledán na vysoké úrovni zejména s ohledem na pozoruhodné uspořádání prostorového plánu a splnění knihovnických nároků. Návrh je oceňován i z hlediska hledání prostoru pro technologie VZT. Vzhledem k původnímu účelu má tento jednopodlažní objekt poměrně velkou světlou výšku. Tento fakt spolu s rozhodnutím zachovat z ekonomických důvodů původní nosnou konstrukci dovedl architekty k řešení, spočívající v jednoduché vestavbě linoucí se po obvodu budovy a vytvářející galerii s volným prostorem ve středu dispozice. Plánovaná knihovna bude mít užitnou plochu přes 300 m². Foto: kcarch

Olomouc 

 

Městská knihovna Přelouč


Adresa: Masarykovo náměstí 44, Přelouč, 53501
www stránky: www.knihovnaprelouc.cz

Knihovna sídlí v objektu bývalé Záložny, která byla postavena podle návrhu architekta Rudolfa Kříženeckého v letech 1899 – 1891. Novorenesanční budova se nachází na Masarykově náměstí a tvoří hlavní dominantu města. Nová knihovna bude umístěna na nároží náměstí na místě, které vznikne po odstranění již delší dobu nefunkčního objektu. Oprava stávajícího domu by podle města byla nákladnější než nová stavba. V rámci veřejné architektonické soutěže byl vybrán návrh ateliéru ForEva architects.

Koncept budovy je definován jako „krabice plná informací." Exteriér je koncipován volně a do kontrastu je přisazeno pevné třípodlažní jádro knihovny s otevřeným nárožím, inspirované knihou jako symbolem hmotného stabilního prvku a opory domu. Do budovy bude umožněn vstup dvěma vchody - hlavním z náměstí, vedlejším směrem z pěší zóny (naproti vstupu do městského úřadu). Střecha bude plochá a pochozí, v zadní části její dispozice vznikne střešní terasa s tzv. zelenou střechou. Fasáda bude řešena jako „živá". Kolemjdoucím bude díky otevřenému prosklenému vertikálnímu průčelí umožněn pohled zvenčí dovnitř a naopak – návštěvníkům bohaté prosklené plochy nabídnou rozhled ven. Interiér objektu bude propojen s parterem náměstí.

Jednotlivá podlaží knihovny budou zaměřena tematicky. V centrální části vyhrazen bude prostor pro rušné studovny. Individuální studijní místa budou naopak k dispozici v rozích. Ve vnitrobloku bude umístěn přednáškový sál, který bude sousedit se školící místností. Přízemí zůstane volné a průchozí, a stane se tak místním komunikačním uzlem. V suterénu bude umístěn sklad, prostor pro technologická zařízení domu a především archiv s kapacitou 80 tisíc svazků. Foto: ForEva architects

prelouc 

 

Chomutovská knihovna


Adresa: Palackého 4995/85, 430 01 Chomutov
www stránky: www.chomutovskaknihovna.cz

Severočeské krajské město Chomutov se rozhodlo proměnit chátrající budovu bývalých lázní z 80. let a vytvořit z ní nový multifunkční prostor. Autoři návrhu projektu - Boelle architekti si jsou dobře vědomi hodnoty stávající stavby bývalých městských lázní, avšak s citem si troufají k přesvědčivé konverzi v novou městskou knihovnu. Vztah starého a nového je vyvážený. Nadto zapojují stavbu do stávajícího terénu bez zbytečných ambicí měnit terén v okolí. Stavbu začleňují do dnešního i uvažovaného budoucího parku s citem a respektem. Za klad lze považovat skutečnost, že z exteriéru je dobře čitelná původní bazénová hala. Nově a kultivovaně je navrženo opláštění předsazenou fasádou. Objekt knihovny má šanci stát se skutečným „srdcem“ parkové části města, lidé mohou žít v aktivním vztahu uvnitř budovy i vně budovy. Návrh nejlépe komunikuje s okolím.  Vstupní část je kultivovaně otevřena v nárožní pozici do “ring strasse”, propojuje objekt se stávající strukturou města. Více informací najdete zde: Knihovna v Chomutově