Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Možnosti financování rekonstrukce a renovace knihovny

Potřebujete poradit s financováním Vašeho projektu? Všechny změny začínají a odvíjí se od finančních možností.

Podívejte se, ze kterých zdrojů je možné čerpat dotace na obnovu knihoven.

 

financovani-uvod-stranky

 

Než začneme hledat finance…

 

 • nejdůležitějším krokem je zjistit náklonost k investici od svého zřizovatele, popř. dalších zainteresovaných osob
 • ujasnit si obsah projektu, jeho cíl, výstupy a smysluplnost = projektová fiše, list projektu
 • v případě, že se jedná o rekonstrukci většího rozsahu (např. řešení stavebních úprav, dostavba budovy) je zapotřebí  počítat s tím, že si budete muset nechat zpracovat projektovou dokumentaci od projektanta, architekta apod.
 • provést předběžnou kalkulaci investice
 • podle objemu a předmětu hledat zdroje financování

Finanční prostředky pro knihovny lze získat...

 

 • od svého zřizovatele – obec, město
 • z územně samosprávných celků – kraj
 • z ministerstev
 • z evropských fondů a dalších nadnárodních zdrojů
 • vlastní tržní (doplňkové) činnosti (např. rozprodání starého vybavení…)
 • formou darů

Kde nejčastěji hledat dle výše nákladů...

 

 • do 10 000 Kč – u svých zřizovatelů
 • do 1 000 000 Kč – na krajích a ministerstvech
 • 1 000 000 a více Kč – z evropských fondů
 • pokud je potřeba si vzít úvěr na investici, jsou poskytovány dotace na úroky úvěru, informace najdete u příslušné banky
Národní plán obnovy - příležitost pro knihovny

V současné době vrcholí přípravy Národního plánu obnovy (NPO) pro oblast kultury. O finanční prostředky z tohoto programu se budou moci ucházet také knihovny. Předpokládá se, že knihovny budou moci v letech 2022 až 2025 využít pro svůj rozvoj (vzdělávání, digitalizaci, výstavbu, modernizaci) řádově stovky milionů Kč. Na čerpání finanční prostředků bude jen velmi omezený čas, vše bude závisle na přípravě dobrých projektů.

Na webu Ministerstva kultury ČR najdete záznam z veřejné konzultace k přípravě Národního plánu obnovy pro oblast kultury, která proběhla 21. 10. 2021. Zde jsou také k dispozici další dokumenty ke stažení. Záznam a dokumenty zde:

Doporučujeme k pečlivému studiu Veřejnou prezentaci MKČR a zejména Plánované výzvy v rámci Národního plánu obnovy. Na stránkách 6, 17, 20, 23 a 26 najdete popisy výzev, které se bezprostředně týkají knihoven.

Prezentace z Celostátního semináře RF Pardubice (2021) - Národní plán obnovy a knihovny.

Jakmile budou zveřejněny další informace o možnostech čerpání z Národního plánu obnovy, budeme Vás o nich obratem informovat.

Pro rok 2022 je v rámci dotačního progarmu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje obnoven dotační titul Obecní knihovny DT 5 na podporu knihoven.  Více informací najdete zde. 

 

Typy financování

 

 

radce-symbolpřed tím než začneme shánět finance, měli bychom vědět, kam knihovna směřuje = mít připravenou vizi knihovny do budoucna – co chceme v knihovně změnit, zkvalitnit, zprovoznit..., jenom tak lze zajistit potřebné prostředky

radce-symbolkaždou investici je třeba předem projednat s vedením obce, vše je potřeba dopředu naplánovat

radce-symbolkaždý projekt odlišný, proto je vhodné se obrátit na příslušnou knihovnu pověřenou výkonem regionálních funkcí (krajského metodika)