Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Možnosti financování rekonstrukce a renovace knihovny

Potřebujete poradit s financováním Vašeho projektu? Všechny změny začínají a odvíjí se od finančních možností.

Podívejte se, ze kterých zdrojů je možné čerpat dotace na obnovu knihoven.

 

financovani-uvod-stranky

 

Než začneme hledat finance…

 

 • nejdůležitějším krokem je zjistit náklonost k investici od svého zřizovatele, popř. dalších zainteresovaných osob
 • ujasnit si obsah projektu, jeho cíl, výstupy a smysluplnost = projektová fiše, list projektu
 • v případě, že se jedná o rekonstrukci většího rozsahu (např. řešení stavebních úprav, dostavba budovy) je zapotřebí  počítat s tím, že si budete muset nechat zpracovat projektovou dokumentaci od projektanta, architekta apod.
 • provést předběžnou kalkulaci investice
 • podle objemu a předmětu hledat zdroje financování

Finanční prostředky pro knihovny lze získat...

 

 • od svého zřizovatele – obec, město
 • z územně samosprávných celků – kraj
 • z ministerstev
 • z evropských fondů a dalších nadnárodních zdrojů
 • vlastní tržní (doplňkové) činnosti (např. rozprodání starého vybavení…)
 • formou darů

Kde nejčastěji hledat dle výše nákladů...

 

 • do 10 000 Kč – u svých zřizovatelů
 • do 1 000 000 Kč – na krajích a ministerstvech
 • 1 000 000 a více Kč – z evropských fondů
 • pokud je potřeba si vzít úvěr na investici, jsou poskytovány dotace na úroky úvěru, informace najdete u příslušné banky
Nejnovější aktualita k výstavbě knihoven - aktuální informace k přípravě IROP 2021-2027

V současné době Ministerstvo pro místní rozvoj průběžně pracuje na návrhu dotačního programu IROP 2021 - 2027, ve kterém se (mimo jiné) plánuje podpora výstavby a rekonstrukcí knihoven. Vyhlášení výzvy je plánováno ke konci roku 2021, ale toto načasování záleží na průběhu vyjednávání programu s Evropskou komisí. Na české straně by měl jít návrh programu do meziresortního připomínkového řízení v květnu 2021, a po vyjednávání s Evropskou komisí v průběhu léta 2021 by program měl být schválen vládou ČR v září 2021 a posléze odeslán k oficiálnímu schvalovacímu procesu do Evropské komise.

Na základě výsledků nedávného průzkumu Knihovnického institutu zaměřeného na plánování výstavby a rekonstrukcí knihoven se jedná o tom, že zaměření podpory by mohlo být rozšířeno na knihovny působící ve městech s 10 tisíci a více obyvateli. Maximální podpora jednoho projektu zřejmě nepřesáhne 80 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj – evropský příspěvek by měl být 70% v tzv. přechodových regionech (Plzeňský, Jihočeský, Středočeský, Jihomoravský a Vysočina) a 85% v tzv. méně rozvinutých regionech (ostatní kraje), přičemž dle současného návrhu Ministerstva financí by mělo být dorovnání ze státního rozpočtu v přechodových regionech rovněž na 85% (tzn. 15% spoluúčast žadatele). Podpora pro knihovny nebude možná na území hl. m. Prahy. Nadále se předpokládá podpora profesionálních knihoven v rámci podpory Místních akčních skupin.

 

Typy financování

 

 

radce-symbolpřed tím než začneme shánět finance, měli bychom vědět, kam knihovna směřuje = mít připravenou vizi knihovny do budoucna – co chceme v knihovně změnit, zkvalitnit, zprovoznit..., jenom tak lze zajistit potřebné prostředky

radce-symbolkaždou investici je třeba předem projednat s vedením obce, vše je potřeba dopředu naplánovat

radce-symbolkaždý projekt odlišný, proto je vhodné se obrátit na nadřízenou profesionální knihovnu, popřípadě krajského metodika