Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Možnosti financování rekonstrukce a renovace knihovny

Potřebujete poradit s financováním Vašeho projektu? Všechny změny začínají a odvíjí se od finančních možností.

Podívejte se, ze kterých zdrojů je možné čerpat dotace na obnovu knihoven.

 

finance (1).jpg

 

Než začneme hledat finance…

 

 • nejdůležitějším krokem je zjistit náklonost k investici od svého zřizovatele, popř. dalších zainteresovaných osob
 • ujasnit si obsah projektu, jeho cíl, výstupy a smysluplnost = projektová fiše, list projektu
 • v případě, že se jedná o rekonstrukci většího rozsahu (např. řešení stavebních úprav, dostavba budovy) je zapotřebí  počítat s tím, že si budete muset nechat zpracovat projektovou dokumentaci od projektanta, architekta apod.
 • provést předběžnou kalkulaci investice
 • podle objemu a předmětu hledat zdroje financování

Finanční prostředky pro knihovny lze získat...

 

 • od svého zřizovatele – obec, město
 • z územně samosprávných celků – kraj
 • z ministerstev
 • z evropských fondů a dalších nadnárodních zdrojů
 • vlastní tržní (doplňkové) činnosti (např. rozprodání starého vybavení…)
 • formou darů

Kde nejčastěji hledat dle výše nákladů...

 

 • do 10 000 Kč – u svých zřizovatelů
 • do 1 000 000 Kč – na krajích a ministerstvech
 • 1 000 000 a více Kč – z evropských fondů
 • pokud je potřeba si vzít úvěr na investici, jsou poskytovány dotace na úroky úvěru, informace najdete u příslušné banky

Typy financování

 

 

radce-symbolpřed tím než začneme shánět finance, měli bychom vědět, kam knihovna směřuje = mít připravenou vizi knihovny do budoucna – co chceme v knihovně změnit, zkvalitnit, zprovoznit..., jenom tak lze zajistit potřebné prostředky

radce-symbolkaždou investici je třeba předem projednat s vedením obce, vše je potřeba dopředu naplánovat

radce-symbolkaždý projekt odlišný, proto je vhodné se obrátit na příslušnou knihovnu pověřenou výkonem regionálních funkcí (krajského metodika)