Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Financování z obecního rozpočtu

Pro tyto dotace nejsou dané konkrétní podmínky. Knihovník/zástupce organizace vyjednává podmínky pro získání finančních prostředků přímo u svého zřizovatele, nejčastěji se jedná o obec či město.

financovani-uvod-stranky

radce-symbolPři žádosti o finance je nutné vždy počítat s dostatečnou časovou rezervou, protože navrhovaná investice prochází schvalovacím procesem zastupitelstva.