Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Pomůžeme Vám najít tu správnou cestu...

 

Ukažte lidem, že knihovna je oázou klidu oproti uspěchanému venkovnímu světu – příjemnou kavárnou, literárním salónem, relaxační zónou s možností se usadit, do pohodlných křesel, dílnou pro kreativní tvoření nebo místem pro společnou diskusi.

 

radce-uvod-stranky

 

Komunitní knihovnou krok po kroku: Vyzkoušejte e-learningový kurz, který je určen všem, kdo chtějí pracovat komunitně. Pro komunitní knihovníky, kteří právě začínají, i pro ty zkušené, kteří hledají nové podněty pro svou práci. Kurz připravil tým z Katedry informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

INSPIRUJTE SE AKTIVITAMI KNIHOVEN: 

Co dokáže knihovna: mapa komunitních a sociálních aktivit českých knihoven

Lokálka - mapa aktivit, kterými knihovny posilují vztah k místu

Knihovna věcí (z anglického library of things) je koncept, kdy lidé dají věci, které nepotřebují (či potřebují například jen jednou za rok) na místo, odkud si je mohou půjčovat ostatní. Toto místo věci eviduje, skladuje a půjčuje podobně jako běžné knihovny. Tento koncept stojí na myšlenkách minimalismu a sdílené ekonomiky. Knihovnu věcí naleznete v kulturní instituci Goethe Institut v Praze

UDRŽITELNOST - udržitelná architektura zlepšuje kvalitu života a miminalizuje škodlivé dopady na naše zdraví. Projekty udržitelné architektury se snaží miminimalizovat negativní dopad budov na životní prostředí zvětšním účinností a moderovaním využíváním vybraných materiálů, energie a prostoru pro rozvoj.