Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Jak mohou vypadat regály?

Regály na knihy a časopisy jsou nedílnou součástí každé knihovny a vytváří celkový dojem prostoru, ve kterém se uživatelé pohybují. Proto by nám nemělo být lhostejné, jak a kde jsou umístěny a zdali vyhovují potřebám knihovny.

Zkusme pohlížet na regály jako na mobilní nábytek, který můžeme polohovat, jednoduše posouvat a přizpůsobovat prostoru knihovny a především našim uživatelům.

regaly1
radce-symbolTypy regálů nejen pro malé knihovny Více 

 Tipy k uspořádání regálů a knihovního fondu

NEŽ POŘÍDÍME NOVÉ REGÁLY ….

 • při rozmístění regálů je dobré vzít v potaz příjemné působení a nerušený průchod uživatelů
 • v každém regále ponechat min. 20 cm rezervu pro pocit vzdušnosti a snadnou manipulaci
 • zajistit snadný a jednotný vizuální orientační systém pro informace o obsahu regálů (popisky, lišty…)
 • zarážky za knihy mohou být samostatné nebo součástí regálů
 • na bočnicích koncových regálů mohou být odkládací poličky nebo drátěné koše
 • optimální průchod mezi regály je doporučován 150 cm
 • všechna doporučení a standardy pro výpočet (odhad) kapacity regálů najdete v Doporučení pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven.
 • hledáte netradiční řešení? Inspirujte se u zahraničních výrobců knihovnického nábytku. Brožura s různými typy regálů ke stažení zde: Opening the Book .

Regály – oddělení pro dospělé

 • počet polic: 6 ks
 • výška spodní police: 15-25 cm nad podlahou
 • max. výška poslední police: 180 cm
 • nosnost police: 30 kg
 • hloubka police: 27-30 cm
 • tloušťka police: 2 -2,5 cm
 • optimální délka regálové řady: 5 regálů 

Regály – dětské oddělení

 • počet polic: 4 ks, u stěny 6 ks
 • max. výška poslední police: 120 cm
 • optimální délka regálové řady: 5 regálů
 • počet polic: 4 ks, u stěny 6 ks
 • barevnost

Příhradový regál na časopisy

 • počet polic: 5 ks
 • šířka regálu: 9 cm
 • hloubka police: 3,5 cm
 • výška poslední police: 150-160 cm

Ochrana a organizace knihovního fondu (RFID technologie)

 • Možnosti využití: ochrana fondu, revize fondu, sběr informací o využití fondu, samoobslužné výpůjční služby atd.
 • Komponenty RFID: výpůjční pult, ochranná brány, přenosná stanice pro označení fondu, samoobslužné zařízení pro výpůjčky/vracení, zařízení pro revize

PRAKTICKÉ TIPY pro knihovní fond

 • kvalita fondu se neodvíjí od jeho velikosti, ale od jeho obsahu, aktuálnosti a rozestavění v prostoru knihovny
 • Standard pro dobrý knihovní fond je 2-3 knihy na obyvatele s respektem typu knihovny
 • tematické členění beletrie na romány pro ženy, detektivky, fantasy apod. zvyšuje přehlednost fondu pro čtenáře
 • pro snadnější identifikaci lze žánrově stejné tituly označit piktogramy, dětským čtenářům lze jimi nahradit nesrozumitelné MDT
 • vytvořte speciální regál s literaturou na aktuální témata (roční období, rukodělné aktivity, cestování...)
 • knihovní fond by měl obsahovat i dokumenty v jazycích menšin žijících v obci
 • rozšiřte nabídku o e-knihy a audioknihy
 • pro sdílení nepotřebných knih a ostatních dokumentů umístěte v obci knihobudky (např. autobusová zastávka, nádraží, samoobsluha, obecní úřad)
 • provádějte pravidelnou aktualizaci a vyřazování knihovního fondu, odstraňte duplicitní, obsahově zastaralé a poškozené dokumenty