Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Financování z krajských dotací

 

Informace o dotacích jsou každý rok uveřejňovány na stránkách daného kraje. Investice pro knihovny nejčastěji prochází přes odbor kultury nebo regionálního rozvoje. Každý projekt odlišný, proto je vhodné se obrátit na příslušnou knihovnu pověřenou výkonem regionálních funkcí (krajského metodika). Adresář metodických oddělení krajských a pověřených knihoven.

Informace o dotacích pro jednotlivé kraje

financovani-uvod-stranky