Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Jiný způsob financování

K méně využívaným možnostem finančních prostředků patří zdroje, které lze také získat od soukromých subjektů (např. podnikatelé v místě), nadací či pomocí fundraisingu. Záleží však na iniciativě knihovníka, zjišťování možností a hledání potřebných informací. Různá je i míra spoluúčasti knihoven.

financovani-uvod-stranky

Nadační fondy a jiné

 

  • Nadace OKD  - cílem programu je podpora veřejně prospěšných projektů zejména v Moravskoslezském kraji, s cílem přispět k trvale udržitelnému rozvoji regionu. Příspěvek se poskytuje v oblastech životní prostředí, kulturní dědictví a veřejný prostor.
  • Nadace ČEZ – podpora regionů. Cílem projektu je podpora obecně prospěšným účelům zejména v oblastech podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu a životního prostředí.
  • Česko - německý fond budoucnosti  -pomáhá stavět mosty mezi Čechy a Němci. Cíleně podporuje projekty, které svádějí dohromady lidi obou zemí, které umožňují a prohlubují pohledy do jejich světů, do společné kultury a dějin.
  • Národní rozvojová banka - program OBEC 2 - podpora zachování a rozvoje infrastruktury ve vlastnictví obce zvyšující kvalitu života obyvatel. Program je určen českým městům a obcím na podporu nezbytných investic na zlepšení kvality života jejich obyvatel (např. výstavbu budov nákup, modernizaci či rekonstrukci budov)
  • Nadace Preciosa –  podporuje obecně prospěšné činnosti především v Libereckém kraji a v místech, kde se zrodila a působí společnost Preciosa
  • Nadace Euronisa – podporuje aktivity neziskových organizací, jejichž cílem je sociální práce, rozvoj komunitních center a podpora rodinného života
  • Nadační fond Tesco – program umožňuje neziskovým a příspěvkovým organizacím ucházet se o grant na realizaci projektu v hodnotě 30 000 Kč.
  • Nadace Via – se věnuje rozvoji komunitního života, podporuje aktiviy lidí, kteří se společně starají o své okolí. Granty Nadace VIA podporují vzdělávání a technické zázemí pro neziskové organizace. 
  • Nadace Agrofert – důraz je kladen zejména na podporu spolupráce v rámci komunity, upevňování sousedských vztahů a rozvoj občanské společnosti
  • Česká spořitelna - Dokážeme víc - vytvořte si místo k setkávání, granty až 500 000 Kč.