Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Financování z dotací ministerstva

Dotace z ministerstev pro oblast knihovnictví vypisuje Ministerstvo kultury a Ministerstvo pro místní rozvoj.

 

financovani-uvod-stranky

 

Kde hledat informace k dotacím

Ministerstvo kultury

  • Knihovna 21. století. – podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost.
  • VISK 3 - Informační centra knihoven - podpora vybudování a obnovy technologického vybavení knihoven jako center celožitovního vzdělávání. Podpora vybudování a obnovy technologického vybavení knihoven jako center celoživotního vzdělávání v oblasti informační gramotnosti pro veřejnost, včetně vybavení pro realizaci videokonferencí a tvorbu záznamů vzdělávacích akcí pro veřejnost.
  • Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení - je zařízen k řešení problematiky nutného technického zhodnocení, tj. nezbytné modernizace, obnovy,oprava údržby hmotného a nehmotného investičního majetku státních příspěvkových organizací v působnosti Ministerstva kultury.
  • Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - Program je cílen na podporu zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny. V rámci programu je očekávána součinnost s obecními úřady s rozšířenou působností.

Ministerstvo pro místní rozvoj