Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Financování z dotací EU

Všechny informace o evropských programech v ČR najdete na portále Evropských strukturálních a investičních fondů.

Přehled projektů schválených ve výzvách IROP č. 1 a č. 2. - Knihovny Ministerstvo pro místní rozvoj.

 

financovani-uvod-stranky
Přehled dotací:

 Evropské fondy - Programové období 2021-2027

 

radce-symbolS ohledem na administrativní náročnost zajišťování těchto prostředků a jejich následné vyhodnocení je vhodné se obrátit na osoby, které mají s čerpáním evropských dotací zkušenosti. Základní orientaci o možnostech čerpání z fondů EU poskytují pracovníci Eurocenter, které naleznete v každém krajském městě.