Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Financování z dotací EU

Všechny informace o evropských programech v ČR najdete na portále Evropských strukturálních a investičních fondů.

Zdroje financování knihoven nejčastěji najdete v Integrovaných regionálních operačních programech (IROP).

 

financovani-uvod-stranky
Přehled dotací:

 Evropské fondy - Programové období 2021-2027

Přehledné shrnutí podmínek o čerpání  z operačních programů IROP v prezentaci Příležitosti pro profesionální obecní knihovny v IROP

  • IROP SC 4.1. – Posílení komunitně vedeného rozvoje  - Kulturní dědictví – výzva podpoří projekty zaměřené na revitalizaci vybraných památek, zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů, zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění. Žadateli jsou vlastníci památek a muzeí nebo subjekty s právem hospodaření a provozovatelé či zřizovatelé veřejných knihoven.
  • IROP č. 62 – Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD- Prioritní osa – komunitně vedený místní rozvoj
  • IROP č. 68 – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – Prioritní osa – komunitně vedený místní rozvoj

40. výzva - Veřejné budovy v pasivním standardu -  cílem výzvy je podpora výstavby veřejných budovv pasivním energetickém standardu.

 

radce-symbolS ohledem na administrativní náročnost zajišťování těchto prostředků a jejich následné vyhodnocení je vhodné se obrátit na osoby, které mají s čerpáním evropských dotací zkušenosti. Základní orientaci o možnostech čerpání z fondů EU poskytují pracovníci Eurocenter, které naleznete v každém krajském městě.