Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Naši partneři

 

Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven spolupracuje s řadou dalších významných institucí a subjektů v České republice a v zahraničí.

 

 

 

spolupracujeme3

Fakulta architektury VUT v Brně

fa_uprava 

Fakulta architektury VUT  v Brně je česká vysoká škola s více než stoletou tradicí. VUT v Brně se řadí ke třem procentům nejlepších světových univerzit a neustále posiluje svou pozici špičkové vědecko-výzkumné instituce. Více o spolupráci s ateliérem Veřejné stavby (Ing. arch. J. Kratochvílem) 

 

Národní síť Zdravých měst

NSZM_logo_uprava  

Zdravá města, obce a regiony v České republice jsou již od roku 1994 zastřešeny asociací Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM). Zdravá města, obce a regiony systematicky podporují kvalitu veřejné správy, kvalitu strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, aktivně se ptají svých obyvatel na jejich názory.

Svaz  měst a obcí České republiky

smo_uprava 

Svaz měst a obcí České republiky je nepolitická a dobrovolná organizace sdružující města a obce. Hlavní činnost je zaměřena především na oblast legislativy a různých opatření, např. strukturální politiky, politiky sociálního začleňování či dotačních titulů, které se dotýkají života obcí.

.

 

Česká komora architektů

cka_uprava 

Česká komora architektů je stavovská profesní organizace. Nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR a za jejich integraci do evropských a jiných profesních struktur. Smyslem ČKA je služba profesi, architektům, jejich klientům a veřejnosti.

LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche)

logo_uprava 

LIBER je největší evropskou sítí vědeckých knihoven. Sdružuje více než 420 národních, univerzitních a jiných knihoven z více než 40 evropských států. Organizační struktura je složena z tzv. Výkonné rady a pěti vědeckých výborů složených z tematických pracovních skupin, jednou z nichž je i Architektura knihoven.

 

Archiweb.cz

archiweb

   Archiweb je internetový portál do světa moderní architektury.       Každý den přináší informace o všem důležitém, co se v oblasti     domácí a světové architektury odehrává.

.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky

images 

Místní akční skupina (dále MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

 

Sdružení místních samospráv ČR

image  

Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitická organizace s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráce v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR.