Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Obecní knihovna Ostopovice

Sigla: BOG592
Zřizovatel: obec Ostopovice

Kontaktní osoba:
Markéta Krapková
Email: knihy (a) ostopovice tecka cz

Webová stránka

Roman_Franc__DSF023812.jpg

Obecní sál a knihovna v Ostopovicích

Základní údaje

Typ knihovny: neprofesionální veřejná knihovna
Provozní hodiny za týden: 6
Obsluhovaná populace: 1 802
Počet registrovaných čtenářů: 335
Počet zaměstnanců: 1
Velikost knihovního fondu (knihovní jednotky): 5 606 kj

Poloha/adresa

Lípová 17
Ostopovice 66449
Kraj Jihomoravský

Příběh projektu

Hlavní důvody realizace

Historická budova obecní knihovny, vzniklá přestavbou dvou rodinných domů v rámci Akce Z začátkem 80. let 20. století, už nevyhovovala požadavkům současného knihovního provozu. Zcela nevyhovující byl i technický stav budovy. V obci zároveň chyběl prostor pro setkávání veřejnosti a komornější kulturní akce. Proto zastupitelstvo v roce 2016 iniciovalo obnovu prostor obecní knihovny s vizí vzniku nového kulturně-společenského centra obce a místa pro setkávání veřejnosti.

Charakteristika projektu nové budovy

Nově navržený sál zastupitelstva s veřejnou knihovnou a čítárnou udržuje původní členění parcely, nového domu. Dům má dvě tváře, vyjadřující dvojí funkci i urbánní kontext: směrem do ulice otevřený a majestátní prostor veřejného života obce je za domem vystřídán lesem a skalisky, které zasahují do formování zadní části domu. Sál zastupitelstva je v přízemí, soudobý trend transparentnosti vyjadřuje velkým nečleněným oknem, v němž se jako na velké obrazovce nabízí pohled přímo na jednající zastupitele. Jasný, jednoduchý prostor sálu může být využíván na více způsobů: ke komorním akcím, koncertům, workshopům, cvičení atd. Vstup do domu je ze západní strany přes prosklenou „lodžii“ obemykající dům z jižní a západní strany – stejně je orientováno i prosklení knihovny a čítárny v patře. Kromě energetické výhodnosti nabízí výhled na zalesněný svah, do intimního prostoru, jež plně zúročuje venkovské prostředí. Zalomení lodžie zároveň odlišuje její část náležící sálu a část patřící knihovně. Lodžii a tedy i oba provozy - knihovnu a sál - lze oddělit dvojicí otočných panelů. Vstupní lodžie tvoří zároveň šatnu a odkládací prostor pro sál. S ohledem na multifunkční využívání sálu je v přízemí umístěno nezbytné zázemí - menší čajová kuchyňka a sklad nábytku oddělené od sálu posuvnou stěnou, a toalety s bezbariérovým přístupem. Uvnitř je sál lemován lavicemi pro veřejnost účastnící se jednání zastupitelstva. Druhé podlaží je přístupné schodištěm nebo výtahem v interiéru, zároveň ale také samostatným vstupem pěšinkou ve svahu. Ve 2.NP se kromě knihovny s čítárnou a dětským koutkem nachází také technická místnost a WC. Všechny prostory jsou bezbariérově přístupné.

Informace o projektu

Typ stavební akce: novostavba
Architektonická soutěž: ne
Rok zahájení stavby: 2022
Rok otevření knihovny: 2023
Celkové náklady: 30 000 000 Kč
Zdroj financování: dotace ministerstva, rozpočet města/obce

Informace o budově

Primární účel: poskytování služeb veřejnosti (knihovna)
Celková užitná plocha: 250 m2
Počet nadzemních podlaží: 2
Počet parkovacích míst: 6
Plocha pro veřejnost: 136 m2
Plocha pro zaměstnance: 15 m2
Počet studijních míst: 6
Počet míst pro relaxaci a oddech: 3

Uchovávání fondu: tepelné čerpadlo, řízené větrání s rekuperací
Dopravní systém: osobní výtah

Doplňující informace

SPECIÁLNÍ ODDĚLENÍ, MÍSTNOSTI (např. kavárna, terasa, pochozí střecha, edukační zahrada):

Terasa s okrasnou zahradou, společenský sál vybavený AV technikou

DALŠÍ VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ (např. bibliobox, knihobox, selfcheck, solární panely):

Dodavatel:

Ing. VŠETEČKA PETR

ArchitektNávrh budovyhttps://www.transat.cz/

Atelier Partero s.r.o.

ArchitektNávrh zahradních úpravhttps://www.partero.cz/

Moravská stavební unie - MSU s.r.o.

Dodavatel stavbyGenerální dodavatel stavby