Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sigla: ULG001
Zřizovatel: Ústecký kraj

Kontaktní osoba:
Mgr. Jana Linhartová
Telefon: 475 209 126
Email: linhartova (a) svkul tecka cz

Webová stránka

Image.jpg

Depozitář

Základní údaje

Typ knihovny: krajská knihovna
Provozní hodiny za týden: 54
Obsluhovaná populace: 90 378
Počet registrovaných čtenářů: 8 175
Počet zaměstnanců: 92
Velikost knihovního fondu (knihovní jednotky): 727 893 kj

Poloha/adresa

Na Schodech 1535/4
Ústí nad Labem 40001
Kraj Ústecký

Příběh projektu

Hlavní důvody realizace

Projekt řeší neuspokojivou situaci Severočeské vědecké knihovny v oblasti ochrany a správy knihovního fondu. Realizací projektu dojde k odstranění specifikovaných problémů. Nový centrální a kapacitně dostačující depozitář, kam bude přesunuta velká část fondu SVK, bude splňovat v náležité kvalitě všechny požadované funkce, tj. ochranu, správu a zpřístupnění knihovního fondu a bude mít dostatečnou plochu pro dlouhodobé ukládání knih včetně budoucích povinných přírůstků.

Charakteristika projektu nové budovy

Informace o projektu

Typ stavební akce: přístavba
Architektonická soutěž: ne
Rok zahájení stavby: 2019
Rok otevření knihovny: 2022
Celkové náklady: 159 183 515 Kč
Zdroj financování: IROP, dotace kraje

Informace o budově

Umístění knihovny: Budova je určena pouze pro knihovnu
Primární účel: poskytování služeb veřejnosti (knihovna), depozitář
Celková užitná plocha: 2 000 m2
Plocha depozitáře: 1 000 m2
Počet nadzemních podlaží: 1
Počet podzemních podlaží: 1
Počet parkovacích míst: 9
Plocha pro veřejnost: 584 m2

Dopravní systém: osobní výtah

Doplňující informace

SPECIÁLNÍ ODDĚLENÍ, MÍSTNOSTI (např. kavárna, terasa, pochozí střecha, edukační zahrada):

Střecha je z větší části zelená s vegetací a asi z jedné třetiny jako parkoviště.

DALŠÍ VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ (např. bibliobox, knihobox, selfcheck, solární panely):

Dodavatel:

atelier AVN s.r.o.

Architekt, Projektanthttp://www.atelier-avn.eu

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

Dodavatel stavbyhttps://www.rekultivaceusti.cz

KANONA a.s.

Dodavatel mobiliáře