Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Městská knihovna Kutná Hora

Sigla: KHG001
Zřizovatel: Město Kutná Hora

Kontaktní osoba:
Mgr. Gabriela Jarkulišová (ředitelka)
Telefon: 327 512 079
Email: sefova (a) knihovna-kh tecka cz

Webová stránka

Vstup-A IMG_5479 fasady mestske prostory 10x15.jpg

Rekonstrukce objektu bývalé ZŠ J.A. Komenského v Kutné Hoře

Základní údaje

Typ knihovny: knihovna pověřená výkonem regionálních funkcí
Provozní hodiny za týden: 52
Obsluhovaná populace: 20 554
Počet registrovaných čtenářů: 2 182
Počet zaměstnanců: 17
Velikost knihovního fondu (knihovní jednotky): 81 773 kj

Poloha/adresa

Na Náměti 416
Kutná Hora 28401
Kraj Středočeský

Příběh projektu

Hlavní důvody realizace

Hlavním cílem projektu byla rekonstrukce zchátralé, v havarijním stavu a dlouhodobě nevyužívané historické památky – budovy bývalé základní školy J. A. Komenského v ulici Na Náměti č.p. 416/11, jež je součástí městské památkové rezervace Kutné Hora, zapsané na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Zvýšení ochrany a rozvoje kulturní památky a její využití pro vybudování informačního a vzdělávacího centra Kutná Hora.

Charakteristika projektu nové budovy

Díky tomuto záměru byla historická památka adaptována a zpřístupněna veřejnosti a nabízí informační, vzdělávací, společenské, kulturní a zájmové akce spočívající zejména v poskytování odborných přednášek, besed, seminářů, workshopů, dílen, multikulturních aktivit, koncertů, výstav, poskytování studijních, přednáškových a badatelských prostor pro veřejnost včetně zázemí ve formě souvisejícího mobiliáře a výpůjčky studijních, vzdělávacích a informačních materiálů v papírové i elektronické podobě se zajištěním moderního samoobslužného systému.

Informace o projektu

Typ stavební akce: rekonstrukce jiného objektu pro potřeby knihovny, rekonstrukce památkově chráněného objektu
Architektonická soutěž: ne
Rok zahájení stavby: 2018
Rok otevření knihovny: 2022
Celkové náklady: 137 699 003 Kč
Zdroj financování: IROP, rozpočet města/obce, jiné
Upřesnění zdroje financování: V rámci SC 3.1 IROP výzvy č. 52
Ocenění: Městská knihovna roku 2023

Informace o budově

Umístění knihovny: Budova je určena pouze pro knihovnu
Primární účel: poskytování služeb veřejnosti (knihovna)
Počet nadzemních podlaží: 4
Počet podzemních podlaží: 1
Počet parkovacích míst: 32

Dopravní systém: osobní výtah, transportní systém na knihy

Doplňující informace

SPECIÁLNÍ ODDĚLENÍ, MÍSTNOSTI (např. kavárna, terasa, pochozí střecha, edukační zahrada):

kavárna, multifunkční sál

DALŠÍ VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ (např. bibliobox, knihobox, selfcheck, solární panely):

selfchecky, automatický návratový systém (vracečka)

Dodavatel:

BEG BOHEMIA, spol. s r.o.

Výrobce regálůDodavatel kompaktních regálů pro depozitářhttps://www.beg-regaly.cz/cz

ARN studio spol. s r.o.

Architekt, Dodavatel stavbyGenerální dodavatel stavebních prací https://www.arn-studio.cz/

Ceiba, s.r.o.

Dodavatel mobiliáře, Výrobce regálůDodavatel knihovního mobiliáře https://ceiba.cz/

AKIT s.r.o.

ProjektantDodavatel kancelářského mobiliářehttps://www.akit.cz/

LAnius s.r.o

Dodavatel technologie RFID /UHF - včetně selfcheckůhttp://www.lanius.cz

ORIS PLUS spol. s r.o.

Dodavatel bibliboxů; knihoboxůDodavatel samostatného návratového systému (automatická vracečka knihovních jednotek) https://www.orisplus.cz/