Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Knihovna Jiřího Mahena v Brně - pobočka Vinohrady

Sigla: BOG001
Zřizovatel: Statutární město Brno

Kontaktní osoba:
Ing. Libuše Nivnická (ředitelka)
Telefon: 542 532 111
Email: kjm (a) kjm tecka cz

Webová stránka

knihovny-ve vystavbe

Revitalizace interiérů a inovace technického vybavení poboček Knihovny Jiřího Mahena v Brně

Základní údaje

Typ knihovny: profesionální veřejná knihovna (úvazek pracovníka více než 15h)
Provozní hodiny za týden: 24
Počet registrovaných čtenářů: 1 150
Velikost knihovního fondu (knihovní jednotky): 22 300 kj

Poloha/adresa

Velkopavlovická 25
Brno-Vinohrady 62800
Kraj Jihomoravský

Příběh projektu

Hlavní důvody realizace

Charakteristika projektu nové budovy

Prostory vinohradské pobočky prošly od září 2023 do dubna 2024 drobnými stavebními a elektroinstalačními úpravami. Rekonstrukce oddělení pro dospělé navázalo na úpravy dětského oddělení v roce 2022 tak, aby mohlo plnit několik funkcí současně – kombinace centra knihovnicko-informačních služeb s místem pro využívání volného času, a také místem pořádání vzdělávacích a volnočasových aktivit. Další investici si vyžádalo vybavení interiéru. Pořízen byl například nový pult obsluhy, prostorové regály, skříňová stěna s policemi, věšáková stěna, nový koberec, stůl čítárny se židlemi a křesílka.

Informace o projektu

Typ stavební akce: modernizace (menší změny dispozic budovy či interiéru)
Architektonická soutěž: ne
Rok architektonické soutěže: 2022
Rok zahájení stavby: 2023
Rok otevření knihovny: 2024
Celkové náklady: 1 400 000 Kč
Zdroj financování: IROP

Informace o budově

Umístění knihovny: Budova je víceúčelová
Primární účel: poskytování služeb veřejnosti (knihovna)
Celková užitná plocha: 121 m2
Plocha depozitáře: 121 m2
Počet nadzemních podlaží: 2
Počet podzemních podlaží: 1
Plocha pro veřejnost: 110 m2
Plocha pro zaměstnance: 21 m2
Plocha volného výběru: 110 m2
Počet studijních míst: 6
Počet míst pro relaxaci a oddech: 6

Uchovávání fondu: vytápění, větrání
Dopravní systém: osobní výtah

Doplňující informace

SPECIÁLNÍ ODDĚLENÍ, MÍSTNOSTI (např. kavárna, terasa, pochozí střecha, edukační zahrada):

DALŠÍ VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ (např. bibliobox, knihobox, selfcheck, solární panely):

knihobox, interaktivní panel,

Dodavatel:

Jaromír Mareš

Dodavatel mobiliářeCyrilometodějská 1/1, 67401 Třebíčhttp://truhlarstvimares.vyrobce.cz/

Starycha s.r.o.

ArchitektTrnkova 3104/117, 62800 Brnohttps://www.starycha.cz/index.html