Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

Sigla: PRG502
Zřizovatel: město Lipník nad Bečvou

Kontaktní osoba:
Ing. Pavlína Papežová
Telefon: 581 771 157
Email: knihovna (a) knihovnalipnik tecka cz

Webová stránka

BzkXJs.jpeg

Rekonstrukce dospělého oddělení Městské knihovny Lipník nad Bečvou

Základní údaje

Typ knihovny: knihovna pověřená výkonem regionálních funkcí
Provozní hodiny za týden: 28
Obsluhovaná populace: 6 720
Počet registrovaných čtenářů: 734
Počet zaměstnanců: 7
Velikost knihovního fondu (knihovní jednotky): 18 872 kj

Poloha/adresa

nám. T.G. Masaryka 11/16
Lipník nad Bečvou 75131
Kraj Olomoucký

Příběh projektu

Hlavní důvody realizace

Prostory dospělého oddělení již nevyhovovaly současným požadavkům našich uživatelů ani nárokům na služby, které veřejnosti poskytujeme. Hlavním záměrem bylo získat prostornější a přehlednější prostory pro knihovní fond, více čtenářských míst pro návštěvníky knihovny, upravit pracoviště pro obsluhu obou oddělení. Prostory studovny budeme nadále využívat nejen jako studovnu a čítárnu, ale také jako menší přednáškový sál sloužící zejména jako školící prostor pro naše vzdělávací akce, besedy, porady.

Charakteristika projektu nové budovy

Informace o projektu

Typ stavební akce: rekonstrukce stávajícího objektu, modernizace (menší změny dispozic budovy či interiéru)
Architektonická soutěž: ne
Rok zahájení stavby: 2023
Rok otevření knihovny: 2024
Celkové náklady: 3 300 000 Kč
Zdroj financování: IROP

Informace o budově

Primární účel: poskytování služeb veřejnosti (knihovna)

Doplňující informace

SPECIÁLNÍ ODDĚLENÍ, MÍSTNOSTI (např. kavárna, terasa, pochozí střecha, edukační zahrada):

výstavní sál Domeček, dvorek s knihobudkou a posezením

DALŠÍ VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ (např. bibliobox, knihobox, selfcheck, solární panely):

Dodavatel:

AMBRA - Group, s.r.o.

Dodavatel mobiliáře, Výrobce regálů, Výrobce (dodavatel) interiérů https://www.ambra.cz/

Ing. arch. Tomáš Konvičný

Architekt

TK VISION s.r.o.

Projektant, Dodavatel stavbyhttps://www.tkvision.cz/

Kontech Lipník s.r.o.

Dodavatel mobiliářehttps://www.kontechlipnik.cz/