Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Moravská zemská knihovna v Brně - depozitář

Sigla: BOA001
Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR

Kontaktní osoba:
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, PhD. (ředitel)
Telefon: 541 646 111
Email: mzk (a) mzk tecka cz

Webová stránka

01IMG_2478.jpg

Depozitář H1

Základní údaje

Typ knihovny: knihovna zřízená MK ČR (NK ČR, MZK, Knih. a tisk.K. E. Macana)
Provozní hodiny za týden: 42,5
Počet zaměstnanců: 16

Poloha/adresa

Bulínova 1
Brno 60200
Kraj Jihomoravský

Příběh projektu

Hlavní důvody realizace

Realizací rekonstrukce a dostavby objektu se podařilo vyřešit problém nedostatečných kapacit pro uložení fondu MZK na minimálně 40 let.

Charakteristika projektu nové budovy

Cílem akce byla rekonstrukce a dostavba depozitáře, stávajícího objektu H1, který se nachází v těsné blízkosti budovy Moravské zemské knihovny. Původní budova z let 1976 až 1978 sloužila jako výpočetní středisko. Architekti navrhli část budovy zachovat a opravit, část zbourat a přidat čtyři nadzemní podlaží. S budovou MZK je s spojen podzemním koridorem. Tím dojde k zajištění kvalitní úložné kapacity v blízkosti hlavní budovy MZK pro část fondu knihovny, který se každoročně rozrůstá o 1 km.

Informace o projektu

Typ stavební akce: novostavba, rekonstrukce stávajícího objektu
Architektonická soutěž: ne
Rok zahájení stavby: 2020
Rok otevření knihovny: 2023
Celkové náklady: 250 000 000 Kč
Zdroj financování: dotace ministerstva

Informace o budově

Umístění knihovny: Budova je určena pouze pro knihovnu
Primární účel: depozitář
Celková užitná plocha: 6 210 m2
Počet nadzemních podlaží: 4
Počet podzemních podlaží: 2
Počet parkovacích míst: 10

Kapacita stacionárních regálů: 40 000 bm
Uchovávání fondu: Vytápění a chlazení - tepelná čerpadla, VZT
Dopravní systém: osobní výtah, nákladní výtah

Doplňující informace

SPECIÁLNÍ ODDĚLENÍ, MÍSTNOSTI (např. kavárna, terasa, pochozí střecha, edukační zahrada):

DALŠÍ VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ (např. bibliobox, knihobox, selfcheck, solární panely):

Dodavatel:

GEMO a.s.

Dodavatel stavbyGenerální dodavatel stavbyhttps://www.gemo.cz/

Adam Rujbr Architects s.r.o.

Projektanthttp://www.ararchitects.cz/cs/progresivni-architekti

Forster

Výrobce regálůhttps://www.forster.at/