Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace - pobočka Karviná-Fryštát, oddělení pro mládež a dospělé

Sigla: KAG001
Zřizovatel: Statutární město Karviná

Kontaktní osoba:
Mgr. Markéta Kukrechtová (ředitelka)
Telefon: 596 348 301
Email: knihovna (a) rkka tecka cz

Webová stránka

421895039_795818772572696_4402345165329173535_n.jpg

Regionální knihovna Karviná, revitalizace a vybavení objektů knihovny

Základní údaje

Typ knihovny: knihovna pověřená výkonem regionálních funkcí
Provozní hodiny za týden: 37
Obsluhovaná populace: 51 819
Počet registrovaných čtenářů: 4 896
Počet zaměstnanců: 8
Velikost knihovního fondu (knihovní jednotky): 28 976 kj

Poloha/adresa

Masarykovo náměstí 9/7
Karviná-Fryštát 73301
Kraj Moravskoslezský

Příběh projektu

Hlavní důvody realizace

Oprava fasády a soklu - nevyhovující stav, oprava WC s cílem vybudování bezbariérového WC, zajištění bezbariérového vstupu na 2. NP - pořízení schodolezu, stávající interiér a jeho dispoziční řešení neodpovídalo současným trendům a moderním řešením uspořádání knihovny v návaznosti na služby, které knihovna návštěvníků a uživatelům nabízí - modernizace oddělení v 1. NP, zajištění zvýšení ochrany knihovního fondu na pobočkách knihovny Karviná-Fryštát a Karviná - Nové Město - instalace RFID bran a kamer

Charakteristika projektu nové budovy

Předmětem projektu je revitalizace budov knihovny a posílení odborné infrastruktury a odborného vybavení knihovny tak, aby mohly být cílovým skupinám poskytovány a nabízeny nové a kvalitnější služby a aby byl knihovní fond dostatečně ochráněn. Projekt řeší jak revitalizaci objektů formou stavební úpravy – oprava fasády a oprava WC s cílem vybudování bezbariérového WC, řeší modernizaci vybavení pro oddělení a vytváří tak nové návštěvnické centrum, klidové zóny a prostor ke tvoření a seberealizaci návštěvníků. . Projekt naplňuje tyto specifické cíle: • Zvýšení ochrany knihovních fondů o RFID chipování knih • Odstraňování přístupových bariér o Bezbarierové WC, schodolez • Zabezpečení a osvětlení objektů o Kamerový systém • Modernizace a výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí o Bezbarierové WC

Informace o projektu

Typ stavební akce: rekonstrukce stávajícího objektu, modernizace (menší změny dispozic budovy či interiéru)
Architektonická soutěž: ne
Rok otevření knihovny: 2024
Zdroj financování: IROP

Informace o budově

Primární účel: poskytování služeb veřejnosti (knihovna)
Celková užitná plocha: 211 m2
Plocha depozitáře: 31 m2
Počet nadzemních podlaží: 2
Plocha pro veřejnost: 55 m2
Plocha pro zaměstnance: 33 m2
Plocha volného výběru: 92 m2
Počet studijních míst: 13
Počet míst pro relaxaci a oddech: 24

Kapacita stacionárních regálů: 247 bm
Uchovávání fondu: vytápění plynovým kotlem (plynové kotle)
Dopravní systém: jiné
Upřesnění dopravní systému: schodolez

Doplňující informace

SPECIÁLNÍ ODDĚLENÍ, MÍSTNOSTI (např. kavárna, terasa, pochozí střecha, edukační zahrada):

DALŠÍ VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ (např. bibliobox, knihobox, selfcheck, solární panely):

schodolez

Dodavatel:

READY INTERIER s.r.o.

Dodavatel mobiliáře, Výrobce regálů, Výrobce (dodavatel) interiérů výrobce - regálů, výpůjčního pultu, stolů dodavatel - křesla, kancelářské židle, taburety https://www.readyinterier.cz/

BAL-MAL Profi s.r.o.

Dodavatel stavbyzhotovitel stavební části - oprava fasády a soklu historické budovy, vybudování bezbariérového WC a kuchyňky, výměna podlahy, vymalování, natěračské práce, elektroinstalacehttp://bal-mal.cz

Ing.arch. Martin Janda

Architektarchitektonicko-stavební řešení oddělení, modernizace odděleníhttp://jzarchitekti.cz

Ing. Kateřina Swiątková

Projektantrekonstrukce kuchyňky a zřízení bezbariérového WChttp://swiatek-projekt.cz

Cosmotron Bohemia, s.r.o.

dodavatel RFID bran, stanic a etikethttp://cosmottron.cz

AVZ servis, s.r.o.

dodavatel schodolezu