Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Příklady a inspirace ze zahraničních knihoven

V této části najdete podněty, nápady k výstavbě a rekonstrukci knihoven spolu s ukázkami řešení v zahraničních knihovnách. Primárně je výběr soustředěn na evropské veřejné knihovny.

V případě poskytnutí podrobnějších informací nás neváhejte kontaktovat.

Kontakt
Kalk_knihovna

Knihovny a architektura v zahraničí

 
 

 

 
 
 
 
 
 
IFLA - Library Buildings and Equipment Section

Součástí IFLA  je odborná sekce Library Buildings and Equipment Section, která se zabývá trendy týkající se výstavby, designu a vybavení  všech typů knihoven ve všech částech světa. Cílem této sekce je shromažďovat a šířit znalosti o budovách a interiérech knihoven  s cílem zvýšit tyto znalosti mezi knihovníky. Jejím cílem je také usilovat o spolupráci  mezi knihovníky a architekty.

Manifest Zelené knihovny - sdílený soubor závazků, k němuž se přidávají knihovny, aby podnítily aktivity a změny s pozitivními environmentálními dopady.

NEJLEPŠÍ KNIHOVNA ROKU  - prestižní ocenění nejlepší knihovny. Podmínky soutěže: výstavba či rekonstrukce byla dokončena v předchozím roce, kromě architektonického řešení a interiérového řešení rozhodují poskytované služby a nadstandardní aktivity odpovídající současným trendům a reflektující změny probíhající ve společnosti (viz nová strategie IFLA). Vítěznou knihovnou pro rok 2023 se stala Biblioteca Gabriel García Marquéz v Barceloně.

ZELENÁ KNIHOVNA  (Green Library Award) - cena je udělována knihovnám, které svou činností nejlépe přispívají k jednotlivým bodům udržitelnosti: k environmentální udržitelnosti, vytváří povědomí o sociální odpovědnosti v environmentální výchově a stavba knihovny odpovídá ekologicky udržitelné budově, udělována ve dvou kategoriích.

 

LIBER Europe

LIBER Europe (Ligue des bibliotheques Européennes de recherche) je největší evropskou sítí vědeckých knihoven. Sdružuje více než 420 národních, univerzitních a jiných knihoven z více než 40 evropských států. Organizační struktura je složena z tzv. Výkonné rady a pěti vědeckých výborů složených z tematických pracovních skupin, jednou z nichž je i Architektura knihoven.

Architektonická skupina LIBER (LAG) se zaměřuje na trendy v architektuře knihoven a soustředí se na koncepty a procesy plánování. V rámci činnosti skupiny je budována digitální databáze evropských knihoven Library Buildings in Europe, která informuje o novostavbách, rekonstrukcích či přístavbách knihovních budov v Evropě. 

Inspirujte se! Prohlédněte si prezentace přednášejících z odborných konferencí Architecture Group: Ke stažení zde: 

 
Databáze evropských knihoven

NAPLE - mezinárodní nevládní sdružení sleduje zájmy veřejných knihoven Evropě (zal. 2002).  Jeho hlavním cílem je prosazovat zásady a strategie politik veřejných knihoven. Vzhledem k tomu, že v současné době se mění role knihoven a jejich funkcí, a s tím souvisí nároky na prostory, byla zřízena databáze nově postavených knihoven, které slouží jako inspirace a příklad dobré praxe. Databáze je k dispozici zde.

 
LAMA (Library Administration and Management Association)

V rámci organizace American Library Association (ALA) působí Library Administration and Management Association (LAMA). Tata sekce pro výstavbu a zařízení knihovny sdružuje knihovníky a odborníky zabývající se designem za účelem analyzování, diskusí a výměny informací souvisejících s architekturou knihoven.
Na svých webových stránkách zpřístupňuje dokumenty věnující se především trvalé udržitelnosti. Také je zde možnost registrace a následné konzultace s odborníky a řešení různých problémů, např. projektování knihoven, interiéry knihoven, bezpečnost a ochrana knihoven, stěhování knihoven.

 
Dánský modelový program pro veřejné knihovny

Modelový program pro veřejné knihovny  (The Model Programme for Public Libraries) je projektem Dánské agentury pro kulturu a soukromé dobročinné společnosti Realdania. Jde o interaktivní webový katalog, který obsahuje přehled podnětů, nápadů a nástrojů pro výstavbu i rekonstrukci moderních veřejných knihoven. Přináší nové poznatky a návrhy v oblasti tvorby funkční interiérů knihoven včetně příkladů dobré praxe. Více o programu zde: Dánský modelový program pro veřejné knihovny.

 

Aat Vos - knihovna jako třetí místo 

Holandský designér Aat Vos má jedinečný pohled na veřejná prostranství a může se pochlubit více než 20 lety zkušeností jako vývojář knihovních konceptů. Podílel se na transformaci velkého počtu holandských knihoven. Již řadu let se zabývá knihovnami a jejich funkcí 3. místa. Působí také jako poradce pro obnovu knihoven a veřejných prostranství v celé Evropě. Ve spolupráci s místními občany a profesionály pozvedá prostory na další úroveň a transformuje je na mimořádné městské obytné místnosti. Více o projektech v knihovnách zde

 
Instytut Książki Kraków

Institutu knihy v Krakově, odpovídá za programy pro veřejné knihovny a propagaci polské literatury v rámci Vyšehradské skupiny. V rámci Národního programu rozvoje čtenářství 2016-2020 byla, jedním ze tří strategických cílů, priorita nazvaná Infrastruktura knihoven. Cílem bylo posílit potenciál a úlohy veřejných knihoven, stejně jako veřejných knihoven spadajících pod jiné kulturní instituce, jejichž zakládajícím organem je obec. V rámci priority se každoročně vyhlásila soutěž na stavbu, přestavbu, rozšíření, rekonstrukci a vybavení knihoven ve vsích, městysech a městech do 50 tisíc obyvatel. Navrhovaný projekt prostorového řešení pro knihovnu musel vyhovět řadě požadavků předepsaných Certifikátem Biblioteka+.

 

Interiérové řešení knihoven

WE ARE LIBRARY PEOPLE (Dánsko) - zabývá se výrobou knihovnického nábytku a architektonickým řešením interiérů knihoven už od roku 1929. Navrhuje interiéry knihoven nejen v Dánsku, také v Belgii, Nizozemí, Francii, Itálii, Velké Británii. Jednotlivé návrhy dispozičního řešení (ke stažení zde) vybraných evropských knihoven od Lammhults Biblioteksdesign, prezentované na konferenci IFLA v roce 2018.

DESIGNING LIBRARIES  (Velká Británie) - nezisková společnost, založená v roce 2004. Financována je Radou pro muzea, knihovny a archivy. Webové stránky společnosti slouží jako zdroje informací pro knihovny, které se chtějí inovovat. Na webu lze najít případové studie knihoven, kontakty na designéry, architekty, doporučenou literaturu k tématu a rady jak pracovat s prostorem v knihovnách. 

DEMCO INTERIORS (USA) - specializuje se na architektonické řešení interiérů knihoven a knihovnického nábytku, má více jak třicetileté zkušenosti s navrhováním, vybavením a poskytováním interiérů pro veřejné knihovny.

EKZ GRUPPE (Německo) - zabývá se návrhy a realizací interiérů knihoven a výrobou knihovnického mobiliáře již od roku 1947. Proces plánování interiérů knihovny - dokument ke stažení.