Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Německo

Německé knihovny se při výstavbě či rekonstrukci inspirují dánským vzorem a aplikují procesy designového myšlení. Obecným trendem je snaha vytvořit více prostoru pro uživatele než pro regály s dokumenty. Velmi rozšířená je spolupráce s dalšími partnery v místě. Kromě vzdělávacích zařízení jsou to divadla, planetária, paměťové instituce, nemocnice atd. K činnostem v knihovně jsou velmi často využívání dobrovolníci. Německé veřejné knihovny podporují komunitní funkce a zaměřují se na služby pro menšiny a imigranty.

library-488690_1280

Městská knihovna ve Stuttgartu

Adresa: Mailänder platz 1, Stuttgart
http://www1.stuttgart.de/stadtbibliothek/

 

Základní informace: Nová devíti podlažní knihovna záměrně převyšuje okolní sedmi podlažní okolní zástavbu. Knihovna vyrůstá nad své okolí jako velká krystalická krychle ze zatravněné podnože na Mailänder Platz. Rozměry a umístění stejně jako vytržení z městského kontextru jsou symbolem významu knihovny jako nového intelektuálního a kulturního centra. Knihovna iniciuje rozvoj území a až budou dokončeny okolní stavby, získá knihovna svůj centrální charakter.
Čtvercová stavba je přístupná ze všech čtyř stran. V přízemí se nachází centrální prostor - takzvané "Srdce", které reprezentuje prostorový a meditativní středobod celé budovy. Nad tímto přes čtyři podlaží převýšeným prostorem se rozkládá pět ustupujících podlaží čítáren, které jsou obklopeny rozličnými studovnami. Individuální provozy knihovny čítající foyer, dětskou knihovnu, hudební knihovnu, studovny, grafotéku, administrativu a kavárnu jsou rozprostřeny po obvodu devíti podlaží jako prstenec kolem prosvětlené fasády. Knihovnu uzavírá terasa s výhledem na město. Konferenční místnost v podzemí s kapacitou 300 míst je přístupné z foyer.
Architekt: Yi Architects 
Rok realizace: 2009 – 2011

 


Městská knihovna v Kressbronn am Bodensee

Adresa: Hemigkofener Str. 11, 88079 Kressbronn am Bodensee
https://www.kressbronn.de/de/buerger/kultur-freizeit/buecherei.html 

 

Základní informace: Knihovna je umístěna v prostorách bývalé zemědělské usedlosti, která se nachází poblíž radnice a kulturního domu. Hlavní myšlenkou bylo zachovat původní podobu budovy, ale zároveň zde spolu s knihovnou vybudovat komunitní centrum města. Prostory bývalé usedlosti tvoří tři samostatné budovy – nádvoří, venkovní terasa a interiéry komunitního centra s knihovnou. Přízemí lze využít k různým účelům: jako dělitelnou víceúčelovou místnost a výstavní prostor. V prvním patře se nachází knihovna, která nabízí úžasné výhledy na celé okolí. Více zde: 
Architekt: Steimle architekten 
Rok realizace: 2018

 


Městská knihovna Kolín nad Rýnem 

Adresa: Kalker Hauptstraße 247-273, 51103 Kolín nad Rýnem
https://www.stadt-koeln.de/artikel/04943/index.html 

 

Základní informace: Podoba nové knihovny vycházela z konceptu vybudovat moderní, technologicky vyspělou a interaktivní knihovnu, která bude prvním krokem k otevřené komunitě v městské části Kalk. Záměrem bylo také vytvořit nekomerční místo k setkávání, neformálnímu učení a trávení volného času pro široké spektrum obyvatelstva. Na podobě nové knihovny se podíleli i stávající a potenciální uživatelé. K tomuto účelu byla použita ověřená metodu Design služeb. Výsledkem je „otevřená knihovna", která svými interiéry a flexibilitou prostředí poskytuje prostor pro všechny skupiny obyvatelstva.
Architekt: Aat Vos, Franke Architektur 
Rok realizace: 2018

 


Městská knihovna Hubland Würzburg

Adresa: Rottendorfer Str. 71, 97074 Würzburg
https://www.wuerzburg.de/themen/kultur-bildung-kulturangebot/stadtbuecherei/stadtteilbuechereien/hubland/index.html

 

Základní informace: Nová pobočka knihovny v městské části Hubland sídlí v bývalé pobočce americké vojenské základny a byla vytvořena jako třetí místo. Od samého začátku byly do plánování nové knihovny zapojování i občané městské části. Současně s tím byl koncepcí knihovny pověřen i Aat Vos, holandský designér. Výsledkem je dosud ojedinělá knihovna v Německu, která se stala místem pro všechny a je vytvořená podle konceptu „Open Library"; je otevřená každý den od 7 do 22 h.
Knihovna v Hublandu je místem setkávání, učení, vzdělávání, zážitků, místem „udělej si sám" a také „místem demokracie". Především však působí jako „obývací pokoj" - „knihovna zprostředkovává pocit druhého domova a přispívá k živé komunitě a podporuje pocit sounáležitosti." Interiér knihovny Hubland je vybaven různými druhy mobiliáře – od starožitných židlí až po jednotlivé prvky z vnitřního zařízení letadel, bylo také použito různých druhů materiálů – měď, ocel a dřevo. Pro návštěvníky jsou k dispozici kromě počítačů s připojením na internet, brýle s virtuální realitou, 3D tiskárna a makerspace.
Více o projektu knihovny v prezentaci A. Flicker zde
Architekt: Aat Vos 
Rok realizace: 2018
Foto: Marco Heyda

 


Městská knihovna Gundelsheim 

Adresa: Tiefenbacher Str. 16, 748 31 Gundelsheim
bibliotheken.kivbf.de/gundelsheim/

 

Základní informace: Základní informace: Knihovna se nachází v budově z 19. Století, která kdysi bývala součástí venkovské usedlosti, ke které patřila ještě stodola a stáje. Tato typologie trojice budov bývala pro zdejší venkov typická a architekti se ji proto i nadále rozhodli respektovat. Hlavní část knihovny tvoří prosvětlený otevřený prostor. Světlo se do něj dostává díky střešním oknům rozmístěným na východní straně střech. Veškeré podstatné funkce knihovny jsou situovány do přízemí, které je řešeno bezbariérově. Knihy jsou zde vyrovnány do speciálních regálů s kolečky. Díky nim je velice snadné a rychlé přesunout knihy do skladu a udělat tak z haly velký otevřený prostor. Více informací najdete zde.
Architekt: Schlicht Lamprecht Architekten
Rok realizace: 2020
Foto: Stefan Meyer

 


Městská knihovna St. Felizitas, Lüdinghausen

Adresa: Steverstraße 31, 59348 Lüdinghausen
buecherei-lh.de

 

Základní informace: Nová knihovna funguje jako „třetí místo“ v rámci obce a navazuje tak na aktuální potřeby občanů. Cílem modernizace knihovny bylo vytvořit zázemí pro odpovídající technické vybavení a flexibilní interiéry s nábytkem na míru. Součástí je i inteligentní police, tzv. smartshelves. Součástí knihovny je i relaxační zahrada. Zajímavým interiérovým prvkem v dětském oddělení jsou taburetky v podobě velkých oblázků.
Architekt: Tanja Werner 
Rok realizace: 2020