Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Dánsko

Hlavním posláním knihoven v Dánsku je, dle vyjádření Ministerstva kultury v Dánsku, že knihovny jsou a mají být vnímány jako prostor pro demokracii, setkávání občanů, prostor pro vzdělávání, knihovna už není chápána jen jako místo pro předávání informací či dokumentů, ale jsou to místa o lidech a pro lidi a jejich vyžití.

V posledních dvou letech na již zmíněný podnět Ministerstva kultury k vyřazení cca 50 % objemu tištěného, zejména knižního fondu. Díky tomu vznikl prostor pro konání akcí, představení a setkávání všeho druhuTyto společenské prostory jsou vždy „intro" prostoru knihovny, najdete je hned po vstupu do knihovny. 

herning_public_library_dk_001

Kulturium Ishøj Bibliotek

Adresa: Ishøj Store Torv 1, 2635 Ishøj 
www.ishojbib.dk

 

Základní informace: Knihovna prošla rozsáhlou rekonstrukcí a je příkladem udržitelného knihovního designu interiéru, kde stávajícímu vybavení byl dát nový život v novém kontextu. Modernizace dětské knihovny začala v roce 2018 s přáním vytvořit lepší soudržnost prostřednictvím stávajících prvků. V dětském oddělení bývaly hadovitě tvarované knihovny a dřevěné police evokující velké kmeny stromů - proto vznikla myšlenka s tématem džungle.
Architekti z Lammhults Biblioteksdesign A/S zvolili kombinaci stávajících prvků včetně chaty v džungli a kreslící tabulí. Navíc pohovka, prohlížeče a systém regálů byly různě rozmístěny, zatímco dva “džunglové” koberce dotvořily motiv džungle, který může být využit malými dětmi pro hraní a trávení volného času. Pro větší děti byl použit prostor u okna, kam byly umístěny dlouhé stolní lavice, které mohou být přizpůsobeny pro využívání PC a prohlížečů médií. Tímto způsobem se nyní prostor více hodí pro čtení a trávení volného času.
Realizace: wearelibrarypeople.com
Rok realizace: 2022

 

Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus‬

Adresa: Skolesiden 4, 2700 Brønshøj
https://bibliotek.kk.dk/

 

Základní informace: Budova knihovny a komunitního centra byla navržena s cílem zpřístupnit problematickou oblast a vytvořit prostředí pro dialog, vzdělávání a setkávání. Projekt nového centra se stal součástí strategie oživení oblasti, protože se nachází na místě se zvýšenou kriminalitou. Budova využívá stejné architektonické prvky, které se vyskytují v této oblasti, např. opláštění ze žlutých cihel. Stavba navazuje na prostory stávající školy z 50. let. Interiér je obložen překližkou a dřevěnými lamelami díky tomu nabízí měkké, intimní prostředí od nevlídné atmosféry svého okolí. Veškerý život uvnitř knihovny oživuje skleněnou fasádu, která jej promítá do svého okolí. Nová knihovna a komunitní centrum umožňuje návštěvníkům zapojení se do řady aktivit v multifunkčních místnostech určené pro workshopy, přednášky nebo hudební a divadelní představení.  
Architekt: COBE Architects 
Rok realizace: 2018
Fotografie: Martin Toft Burchardi Bendtsen

 

Aarhus Kommunes Biblioteker, Hovedbiblioteket DOKK1

Adresa: Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus 
https://www.aakb.dk/

 

Základní informace: Budova knihovny je koncipována jako jeden velký prostor, která vyvolává v návštěvníkovi pocit "knihovny bez zdí."  Zajímavá byla již samotná projektová příprava stavba budovy. Ve městě Aarhus proběhl předvýzkum mezi dětmi ve věku 8-14 let, jak si představují knihovnu, co by podle nich v ní mělo být. Také proběhly diskuse se zaměstnanci a občany města. Všechny podněty byly promítnuty do současné podoby. V knihovně se nachází několik učeben či laboratoří pro děti (chemická, počítačová), ale např. také skleník pro pěstování rostlin či sálové místnosti pro sportovní aktivity, jako košíková, ping-pong apod. Součástí knihovny je poskytování občanských služeb. Knihovna tak celkově působí jako obrovská hala pro společensko-kulturní vyžití dle Vašeho výběru. Hlavní myšlenkou knihovny je: „Knihovny jsou o lidech, kteří chtějí změnit svůj život".
Architekt: Schmidt Hammer Lassen Architects 
Rok realizace: 2015

 

Kolding Bibliotek

Adresa: Slotssøvejen 4, 6000 Kolding
https://koldingbib.dk/

 

Základní informace: Knihovna je postavená na místě městského pivovaru. Knihovna má rozlohu 9800 metrů čtverečních. Stavba je součástí bytového komplexu, který se nachází poblíž centra města s jedinečným výhledem na jezero a hrad Koldinghus. 
Architekt: Arkitema Architects 
Rok realizace: 2006

 

Veřejná knihovna Hjorring

Adresa: Østergade 30, 9800 Hjørring
 https://hjbib.dk/

 

Základní informace: V úzké spolupráci se zaměstnanci a vedením knihovny vyvinulo architektonické studio nový komunikační přístup, díky kterému se knihovna stává multifunkčním centrem pro zážitky a znalosti. Vizuálně nejzajímavějším prvkem knihovny je červená stužka, která se vine místnostmi a po celé knihovně plní různé funkce.
Architekt: Rosan Bosch Studio 
Rok realizace: 2008

 

Biblioteket ‪Rentemestervej‬

Adresa: Rentemestervej 76, 2400  Kodaň
https://bibliotek.kk.dk/

 

Základní informace: Knihovna se nachází na severozápadním okraji Kodaně v bývalé průmyslové oblasti, která prochází rychlým vývojem. Přístavba se podobá vyskládanému stohu knih. Mezi zrekonstruovaným objektem a nově přistavěnou knihovnou se nachází atrium . V přízemí atria je situována kavárna a soustava schodišť vedoucí do horních tří podlaží s oddělením pro děti, mládež a dospělé. V nejvyšším patře je umístěn koncertní sál. 
Architekt: COBE Architects, Transform 
Rok realizace: 2011
Fotografie: Petr Šmídek

 

Knihovna, kulturní a komunitní centrum Tingbjerg

Adresa: Skolesiden 4, 2700 Kodaň
bibliotek.kk.dk/bibliotek/tingbjerg

 

Základní informace: Nová knihovna a komunitní centrum se nachází v městské čtvrti, se zvýšenou kriminalitou. Budova se stala součástí strategie na oživení oblasti. Komunitní centrum nabízí místním nový prostor pro setkávání a bourání kulturních bariér. V oblasti, která je obecně charakterizována svou uzavřeností, má knihovna za cíl znovu místo otevřít světu. Stavba navazuje na prostory stávající školy z 50. let a návštěvníci v ní najdou knihovnu a kulturní centrum. Zapojit se mohou do řady aktivit v multifunkčních místnostech jako jsou workshopy, přednášky nebo hudební představení. .
Architekt: Cobe
Rok realizace: 2018
Foto: Cobe.dk