Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Francie

Francouzské knihovny a mediatéky nabízí širokou škálu služeb, které odpovídají potřebám společnosti. Často se zaměřují na znevýhodněné skupiny obyvatel, např. nezaměstnané, imigranty, sociálně vyloučené. Velká pozornost je věnována menšinám, v každé knihovně je široká škála dokumentů všech typů pro potřeby výuky jazyka. Od těchto priorit se odvíjí v podstatě všechny služby knihoven.

library-488690_1280


Médiathèque Sainte-Genevieve-des-Bois

Adresa: Place Georges Dimitrov 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
www.occitanielivre.fr/annuaire/bibliotheque-municipale-de-thuir 

 

Základní informace: Základní informace: místní úřady se rozhodly změnit nevyužívaný trh v obytné čtvrti, která se potýká se sociálními, kulturními a ekonomickými problémy, aby byl zajištěn snadnější přístup ke kultuře i pro místní obyvatele. Krajina a okolní budovy dávají místu velmi silný ráz. Samotné umístění knihovny dovolilo vytvoření prostoru spojeného s jejím vstupním sálem, jenž se stal takovým krytým náměstím. Vchody do knihovny spojují pěší trasy z nádraží a škol. Budova je zasazena mezi stromy, které dominují okolí. Vnitřní prostory jsou organizovány kolem nádvoří. Dvojitá výška v podobě atria zahrnuje elegantní schodiště, které zajišťuje provázanost mezi halou a pracovními prostory. V interiéru byly využity přírodní textury každého materiálu. Centrální nosné stěny jsou z betonu a orientace na jih umožňuje maximální využití jeho tepelných vlastností. Víceúčelové systémy jako posuvné stěny nebo výsuvné tribuny auditoria zajišťují vřelou a přívětivou atmosféru. Více najdete zde.
Architekt: Calmm architecture, archi5
Rok realizace: 2022
Autor fotografií:Sergio Grazia

 

 

Médiathèque de L'Échappée

Adresa: 83 avenue de l'Europe, Rillieux La Pap
mediatheque.rillieuxlapape.fr

 

Základní informace: L’echappée je místem pro setkávání a výměnu zkušeností; prostředím, kde se mladší i starší generace může cítit “jako doma”. Zcela ekologická a bez technických prvků je samotná budova integrována do krajiny. Ze střechy budovy se nabízí ničím nerušený výhled do okolí. Ve stavební konstrukci se spojuje kombinace dřeva a kamene (masivní kámen je vytěžený v lomu Saint-Maximin vzdáleného 30 km), což ji činí vysoce kvalitní a odolnou. Interiér nabízí velké prostranství, které má poskytovat maximální flexibilitu a přizpůsobivost pro budoucí využití.
Architekt: Atelier WOA
Rok realizace: 2023
Autor fotografií: Salem Mostefaoui

 


Médiathèque municipale de Thuir

Adresa: 7 Pass. Simone Jeantet-Violet, 66300 Thuir
www.occitanielivre.fr/annuaire/bibliotheque-municipale-de-thuir 

 

Základní informace: Cílem renovace bylo propojení původního poslání knihovny se současnými trendy a vytvořit inspirativní prostor. Původní prostory, které sloužily jako obchodní, jsou nyní rozděleny do čtyř oblastí; v přízemí se nachází zóna pro mladistvé a zábavu; v 1. patře je sekce pro dospělé a místnost pro deskové hry. Každá zóna je charakterizována specifickou barvou. Ve fondu se nachází i sbírka v Braillově písmu, velkoformátové dokumenty nebo audioknihy. Sekce deskových her byla vybudována ze starého nepoužívaného bytu, který patřil k hlavní budově.
Realizace: wearelibrarypeople.com  
Rok realizace: 2022

 

 

Bibliothèque Municipale à Saint-Vaast-lès-Mello

Adresa: 486 Rue de la Paix, 60660 Saint-Vaast-lès-Mell
www.bibliotheques.org/bibliotheque-municipale-saint-vaast-les-mello-60

 

Základní informace: Stavba knihovny v malé vesnici s pouze 1 050 obyvateli byla opravdu výzva, které se obecní správa hrdě zhostila. Nová knihovna je součástí většího projektu, který zahrnuje školu s 5 třídami, jídelnu a klubovnu, kterou sdílí různé vesnické spolky. Hlavním kritériem obce bylo vytvoření místa pro skupinové vzdělávání a kulturu, ale také vytvoření prostoru pro setkávání, pohostinnost nebo burzu. Rozvržení prostoru je výsledkem úspěšné spolupráce mezi architektem, zastupitelstvem obecního úřadu, knihovníky a designéry z BC Intérieur.
Realizace: wearelibrarypeople.com 
Rok realizace: 2022

 


Le Studium, Université de Strasbourg (výukové centrum, Univerzita ve Štrasburku)

Adresa: 2 Rue Blaise Pascal, 67000 Strasbourg
studium.unistra.fr/

 

Základní informace: Nové výukové centrum se rozkládá na sedmi poschodích, kde je knihovna, veřejná jídelna a všestranné vzdělávací a pracovní prostory. Průhledné podium nad veřejným prostranstvím nabízí výhled do přízemí, do vstupní haly, studentských služeb a jídelny. Ve vyšších patrech se nachází depozitáře a čítárny, které jsou uspořádány do dvou úrovní. Kromě tradičních čítáren, je k dispozici flexibilní prostor s vybavením, které může být snadno přesunutelné, stejně jako prostor pro skupinovou práci.
Realizace: Jean-Pierre Lott Architecte
Rok realizace: 2022

 

 

Bibliothèque Václav Havel

Adresa: Halle Pajol - Rue Pajol, 26 esplanade Nathalie Sarraute, 75018 Paříž
www.paris.fr

 

Základní informace: Radnice města Paříž pojmenovala novou knihovnu ve čtvrti Pajol po  Václavu Havlovi. Vedení města chtělo tímto způsobem uctít památku známého dramatika, disidenta a prvního prezidenta České republiky. Knihovna vznikla v rámci přestavby bývalého železničního překladiště, ze kterého zde byl vytvořený studentský areál. Knihovna byla spolu s vedlejším hostelem vestavěná do kovové konstrukce původního objektu. Celý objekt je energeticky samostatný; energie pochází ze solárních panelů a všechny technologie jsou ekologické a úsporné.
Nová pařížská čtvrt Pajol byla vybudována na dávno opuštěných pozemcích železnice z bývalého železničního překladiště. Vznikla zde ekologická a plně energeticky soběstačná čtvrť, jejíž součástí je studentský hostel, střední škola, vysoká škola, krytý sportovní areál, divadelní sál, obchodní a kancelářské budovy a knihovna s třiceti tisíci svazky.
Architekt: Jourda Architectes 
Rok realizace: 2014

 


Maison De La Culture/Médiathèque

Adresa: Place Ange Denis, 35720 Mesnil-Roc'h
mesnilroch.bzh 

 

Základní informace: Renovace tohoto starého tradičního domu na dům kultury byla příležitostí předefinovat dva veřejné prostory a propojit je. Všechny servisní prostory jsou shromážděny v hlavní budově, aby uvolnily křídla budovy pro čtyři požadované funkce. V přízemí se v jižním křídle nachází třetí místo, jedná se o neformální prostor, který umožňuje interakce mezi návštěvníky budovy. Ve víceúčelovém prostoru se konají konference, výstavy a koncerty. V prvním patře je knihovna rozdělena mezi čítárnu pro dospělé a hernu a čítárnu pro děti. V interiéru byly zachovány původní kamenné zdi, příjemnou atmosféru dotvářejí podlahy z masivního dubu
Architekt: Atelier 56S  
Rok realizace: 2017
Fotografie: Jeremias Gonzalez

 


Les 7 lieux - médiathèque 

Adresa: Boulevard Fabian Ware, 14400 Bayeux
les7lieux.fr

 

Základní informace: Při návrhu nové knihovny v Bayeux byla zohledněna bohatá historie města, které je známé díky kulturní památce – tapisérii z 11. století. Projekt vychází konceptu z otevřeného prostoru spojujícího historické centrum s budoucími zónami rozvoje města a umožňuje nádherný výhled na místní katedrálu. Středem knihovny je zelená terasa, která osvětluje vnitřní prostory. „Zelená" střecha je koncipovaná jako pátá fasáda, jsou zde zabudovány světlíky, které zajišťují vnitřní osvětlení a přirozené větrání během letních měsíců.
Pro projekt v Bayeux se při koncipování prostor i služeb knihovny řídili třemi různými inspirativními prostředími – domem, obchodem a hrou. V případě domu jde o knihovnu jako obývák. V tomto pojetí znamená navodit v prostorách knihoven domácí atmosféru pomocí vhodného nábytku – vhodně zvolenými bytovými doplňky a dekoracemi – a doplňujícím službami. V případě obchodu jde o knihovnu jako knihkupectví. Inspiraci totiž lze také hledat v prodejnách; současně lze při uspořádání prostoru v knihovnách uplatňovat metody merchandisingu. U hry jde o hravou knihovnu. Tento princip je uplatněn v hlavně v prostorách pro děti a mládež.
Architekt: Serero Architectes Urbanistes 
Rok realizace: 2019
Fotografie: Didier Boy de la Tour

 


Médiathèque municipale Pierre Bottero

Adresa: Rue de la République, 13330 Pélissanne
www.ville-pelissanne.fr

 

Základní informace: Nová přístavba knihovny v Pélissanne v Provence byla navržena tak, aby zapadla do okolního urbanistického kontextu města, ve kterém se dochovalo velké množství městských domů s historickou památkovou hodnotou. Stávající knihovna je umístěna v historické budově Maureau Mansion z roku 1642. Dispoziční řešení historické budovy bylo zachováno, přístavba má dvě nadzemní podlaží, přičemž přízemí je navrženo tak, aby respektovalo okolí městské zahrady, ve které se knihovna nachází. Přístavba zároveň slouží jako pasáž vedoucí k radnici města.
Architekt: Dominique Coulon & associés 
Rok realizace: 2020
Fotografie: Eugeni Pons

 


Médiathèque 3ème Lieu 

Adresa: 1 place Malraux, 57100 Thionville
puzzle.thionville.fr/fr

 

Základní informace: Budova knihovny je navržena tak, aby splňovala funkci třetího místa. V budově se nacházejí výstavní prostory, místo pro kreativní činnosti, hudební studia, kavárna a restaurace. Různé programové činnosti se navzájem prolínají a vytvářejí tak dynamický systém. Knihovna se nachází v blízkosti aleje vzrostlých platanů, která dodává místu přirozený stín prosklenému přízemí a zároveň vytváří dojem přírodní fasáda budovy. Tvar budovy je navržen jako jednolitá linie, díky které proudí do budovy celý den přirozené světlo. Zároveň prostory vytváří dojem nekonečného prostoru a pocitu svobody.
Architekt: Dominique Coulon & associés 
Rok realizace: 2016
Fotografie: Eugeni PONS, David Romero-Uzeda

 


Ukázka 4

 foto

Adresa: 
www stránky: 

 

Základní informace: