Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Velká Británie

Fungování veřejných knihoven v Anglii, Walesu a Skotsku je založeno na úplné decentralizaci. V Severním Irsku je zřízena knihovní síť pro celou zemi a je řízena jedním zakládajícím orgánem Libraries NI. Knihovny v Anglii, Walesu a Skotsku jsou zřizovány, provozovány a financovány na základě zákonů místní samosprávou. Knihovny v Severním Irsku jsou však řízeny a spravovány jedním centrálním orgánem. Podle zákona se za členství v knihovní síti neplatí, je zdarma a stejně tak výpůjčky knih. Pokud je již čtenář členem jiné knihovny v jiném správním celku Velké Británie, stačí mu k zaregistrování dosavadní platná průkazka této knihovny.

Veřejné knihovny v Británii vynikají rychlou reakcí na změny, přizpůsobování se změnám ať už ve společnosti, nebo technickému pokroku.

library-488690_1280

The Hive

Adresa: Sawmill Walk, The Butts, Worcester
www.thehiveworcester.org

 

Základní informace: Hive (“Úl” česky) je velká zlatě zbarvená budova ve Worcesteru, ve které se propojuje několik veřejných institucí. Vedle Krajská rady zde sídlí Veřejná knihovna města Worcester a Akademická knihovna Univerzity ve Worcesteru. Jedná se o první propojení veřejné a univerzitní knihovny v Evropě. V knihovně nečekejte žádné dělení: univerzitní fond se nachází souběžně s fondem veřejné knihovny. Jak zaměstnanci univerzity, tak krajské rady pracují napříč knihovnou. Kdokoliv, kdo do knihovny přijde, má stejný přístup k nabízeným službám.  V roce 2012 budovu oficiálně otevřela královna Alžběta II. 
Architekt: Feilden Clegg Bradley Studios 
Rok realizace: 2012

 


The Library Standbridge Mill

Adresa: Wimborne BH21 5DG, Dorset

 

Základní informace: V jihoanglické obci Stanbridge Mill vznikla nová knihovna přestavbou z gregoriánského statku, který je památkově chráněný. Objekt původně sloužil jako kravín a poslední roky se stal skladištěm pro zemědělskou techniku. Budově byl ponechán její původní ráz a celý interiér byl zhotoven z dubového dřeva. Přestavbou vznikla veřejně přístupná knihovna nabízející nezbytné zázemí, jenž uchovává soukromé sbírky knih. 
Architekt: Crawshaw Architects 
Rok realizace: 2021
Autor fotografiíIngrid Rasmussen

 

 

The Word, National Centre for the Written Word

Adresa: Market Place, South Shields NE33 1JF, Velká Británie
https://theworduk.org/

 

Základní informace: Knihovna se nachází blízko historické radnice a kostela Sv. Hildy v centru města South Shields. Projekt má vynikající potenciál pro veřejný sektor z hlediska kulturního, společenského i architektonického a představuje významnou etapu ve vývoji moderní veřejné knihovny. Jakmile návštěvník vstoupí dovnitř, prostorová kvalita atria a přirozené světlo v něm pozvedne náladu, a to i díky širokému spektru použitých materiálů. Atrium umožňuje návštěvníkovi orientovat se ve všech podlažích a vyzývá ho, aby se vydal vzhůru schodištěm, jež je architektonickým dílem samo o sobě. 
Architekt: Faulkner Browns Architects 
Rok realizace: 2016
Autor fotografií: Al Crow

 


Kresen Kernow Centre, archiv a knihovna

Adresa: Little Vauxhall Redruth, Cornwall, TR15 1AS
https://kresenkernow.org/

 

Základní informace: Prostory pro knihovnu a archiv vznikly v prostorách bývalého pivovaru, který spadá do seznamu památek kulturního dědictví UNESCO Cornisch Mining. Architektonické řešení celého areálu navrhl přední britský architektonický ateliér Purcell, který se zaměřuje na historické budovy. Navržený projekt se snažil zachovat původní prostory a zároveň omladit interiéry, tak aby vznikly moderní prostory pro knihovní služby a výstavy. Více najdete zde
Architekt: Purcell 
Rok realizace: 2019

 


Univerzitní knihovna v Bedfordshire 

Adresa: St Ann's Rd, Luton LU1 3HZ
https://lrweb.beds.ac.uk/  

 

Základní informace: Nová univerzitní knihovna v Bedfordshire je velmi důležitým počinem v probíhajícím oživení kampusu v Lutonu. Vedení univerzity nové prostory konzultovala se studenty, uživateli a návštěvníky knihovny. Budova odráží snahu univerzity vytvořit efektivní, seriózní vědecké a zároveň komunitní místo. Organizační schéma knihovny je skvělým příkladem, jak může univerzita efektivněji spolupracovat s místní komunitou a centrem města.
ArchitektMCW Architects 
Rok realizace: 2016
Autor fotografií: Hufton+Crow, Jim Stephenson