Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Semináře

Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven nabízí tyto semináře. Součástí sekce jsou i prezentace, záznamy z dříve proběhlých akcí.

V případě zájmu nás kontaktujte na email: mcvrk@mzk.cz

seminare
 

Mutlifunkční knihovna v obci - jak ji vybavit a uspořádat

Veřejné knihovny v současné době plní funkci multifunkční budovy, jejíž prostory se přizpůsobují různým skupinám uživatelům. Prostředí knihovny by mělo podporovat získávání zážitků, aktivní účast a kreativní tvorbu návštěvníků knihovny.

Seminář byl zaměřen na konkrétní příklady realizací obecních knihoven, na uspořádání interiéru, možnosti využití venkovních prostor a ukázky netradičních aktivit v knihovnách.

Více najdete zde:


Dotační titul Obecní knihovny 2022 - jak uspět s žádostí - online webinář 

Záznam z online webináře pro zřizovatele knihoven v obcích Jihomoravského kraje do 3000 obyvatel a další zájemce s cílem podpořit úspěšné žadatele v rámci obnoveného dotačního titulu Obecní knihovny 2022 vyhlášeného v rámci dotačního programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje 2022.

Záznam z webináře a prezentace k dispozici zde

Tvoříme koncepci knihovny – workshop

Dozvíte se, k čemu všemu může být knihovně dobrá koncepce rozvoje. V týmech s kolegy z jiných knihoven si vyzkoušíte osvědčené postupy tvorby koncepčního materiálu, budete mít prostor rozpracovat svoji vlastní koncepci, i sdílet s ostatními své zkušenosti z praxe.

Workshop připravil Mgr. Tomáš Štefek.

 


Jak na prostory knihoven – seminář

Cílem semináře je přiblížit knihovnám a obcím proces modernizace knihovny, ukázat jim kroky, jak na reorganizaci a modernizaci knihovny. Zpracování strategie a plánu knihovny v návaznosti na její další rozvoj a od toho se odvíjející změny jsou nezbytným předpokladem pozitivních změn i té nejmenší knihovny.

Akce je určena pro knihovny v obcích do 10 tis. obyvatel.  Akce se koná: Brno - 12.4.; Ostrava - 4.5.; Praha - 18.5. 

Více najdete zde: https://jak-na-prostory-knihoven.webnode.cz

 

 

Žádné články nebyly nalezeny