Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Semináře

Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven nabízí tyto semináře. Součástí sekce jsou i prezentace, záznamy z dříve proběhlých akcí.

V případě zájmu nás kontaktujte na email: mcvrk@mzk.cz

seminare
 

Mutlifunkční knihovna v obci - jak ji vybavit a uspořádat

Seminář byl zaměřen na konkrétní příklady realizací obecních knihoven, na uspořádání interiéru, možnosti využití venkovních prostor a ukázky netradičních aktivit v knihovnách.

Více najdete zde:


Dotační titul Obecní knihovny 2022 - jak uspět s žádostí - online webinář 

Záznam z online webináře pro zřizovatele knihoven v obcích Jihomoravského kraje do 3000 obyvatel a další zájemce s cílem podpořit úspěšné žadatele v rámci obnoveného dotačního titulu Obecní knihovny 2022 vyhlášeného v rámci dotačního programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje 2022.

Záznam z webináře a prezentace k dispozici zde

Jak na prostory knihoven

Seminář přiblížil knihovnám a obcím proces modernizace knihovny, ukázal  kroky, jak na reorganizaci a modernizaci knihovny. Součástí bylo, i jak zpracovat strategii a plán knihovny v návaznosti na její další rozvoj a od toho se odvíjející změny jsou nezbytným předpokladem pozitivních změn i té nejmenší knihovny.

Informace a prezentace ze semináře najdete na webových stránkách:  https://jak-na-prostory-knihoven.webnode.cz

 

 


 

 

 

Žádné články nebyly nalezeny