Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

 

Knihovny v obci nad 10 tisíc obyvatel

Knihovny nejsou jen půjčovnami knih, ale velmi často místem, které poskytuje zázemí pro setkávání, pořádání kulturních a vzdělávacích akcí nebo seznamování se s občanskými záležitostmi. Jsou aktivní středem komunitního života v obci. Inspirujte se zdařilými příklady rekonstruovaných prostor.

inspirace_new

Městská knihovna v Praze, pobočka DOK16

 

Počet obyvatel:
Zřizovatel:
město Praha
Pověřená knihovna:
Městská knihovna v Praze
Adresa:
Kobka č. 16 na Hořejším nábřeží, Praha 5
www stránky: www.mlp.cz/cz/pobocky/dok-16/

 

Rok realizace: 2020
Obnova pustnoucích náplavek probíhala postupně více než 10 let a spočívala v kompletní redefinici území a jeho účelu. Kobka číslo 16, ve které Městská knihovna v Praze provozuje svoji sousedskou dílnu DOK16 byla otevřena v rámci poslední etapy rekonstrukce v červnu roku 2020. Sousedská dílna je určena všem začínajícím i pokročilým kutilům a nabízí prostor i nástrojové vybavení pro drobné rukodělné práce se dřevem, papírem nebo kůží. Kromě běžného dílenského provozu v pevně stanovených otevíracích hodinách slouží prostor DOK16 sloužit i jako místo pro workshopy a kulturní program. Aktivity DOK16 je možné sledovat na Facebooku.

ArchitektPetr Janda, Brainwork
Dodavatel nábytku: stálé vybavení kobky bylo vyrobeno na míru dle návrhu architekta Více o projektu.
Zdroje financování: hl. město Praha (rekonstrukce prostoru), Městská knihovna v Praze (vybavení)

{gal13}

 

Městská knihovna Mělník

 

{gal14}

Počet obyvatel: 19 448
Zřizovatel:
Mělnické kulturní centrum
Pověřená knihovna:
Knihovna města Mladá Boleslav
Adresa:
Náměstí Karla IV. 3359; 276 01 Mělník
www stránky: www.mekuc.cz/knihovna

 

Rok reealizace: 2020
Mělnická Městská knihovna po léta užívala prostory v historické budově vily Karola. Ty však přestaly vyhovovat, jak kvůli špatnému stavebně technickému stavu, tak kvůli velikosti a fragmentaci prostor. Proto bylo pro knihovnu rekonstruováno neužívané druhé nadzemní podlaží Domu služeb na Náměstí Karla IV. Jde o budovu z konce osmdesátých let, jejíž skeletový konstrukční systém po vybourání příček poskytl rozsáhlý spojitý prostor, který nejen že dobře vyhověl požadavkům současným, ale disponuje i patřičnou variabilitou pro provoz knihovny v budoucnosti. Celý provoz se odehrává na jediné úrovni 2. nadzemního podlaží. Kromě obvyklých funkčních celků oddělení dospělých i dětí nabízí knihovna i Malý sál, vybavený audiovizuální technikou, a Klub – místo pro výuku, kreativní i další zájmovou činnost. Více o knihovně zde.

Virtuální prohlídka knihovnou:

Architekt: Ing. arch. Tomáš Hořava
Dodavatel nábytku: PROSTO Interiér s.r.o.
Zdroje financování:
rozpočet města Mělník

 

Knihovna města Ostravy – pobočka Podroužkova

 

Počet obyvatel:
Zřizovatel:
 město Ostrava
Pověřená knihovna:
Knihovna města Ostravy
Adresa:
 Podroužkova 1663, Ostrava - Poruba, 708 00
www stránky: www.kmo.cz/www/cz/podrouzkova/

 

Rok realizace: 2019–2020
Dvoupodlažní budova je sestavena ze dvou vzájemně spojených celků. Přízemí je vyhrazeno dětskému a dospělému oddělení knihovny a literární kavárně, nad nimi je oddělení literatury pro dospělé. Knihovna disponuje malým sálkem pro vzdělávací a kulturní aktivity, sál je vybaven mobilním nábytkem, kuchyňkou i technikou. Zázemí knihovny tvoří kanceláře, kuchyňky a sociální zařízení. Budova je uzpůsobena pro bezbariérový pohyb. Z literární kavárny v přízemí s kapacitou dvaceti míst je přístup na čerstvě vybudovanou terasu situovanou v parkové části. Více na webu města Ostrava. 

Architekt: Projektstudio EUCZ
Dodavatel nábytku: Dřevozpracující výrobní družstvo
Zdroje financování: město Ostrava

{gal15}

 

 

Městská knihovna Sokolov

 

{gal11}

Počet obyvatel: 23 334
Zřizovatel:
město Sokolov
Pověřená knihovna:
Krajská knihovna Karlovy Vary
Adresa:
Staré náměstí 135, Sokolov
www stránky: www.mksokolov.cz

 

Rok realizace: 2019–2020
Kompletní rekonstrukce dvou budov na novou budovu knihovny. Po dlouhých šedesáti letech se knihovna přestěhovala z objektu zámku v Husových sadech do nových prostor na Starém náměstí. V prvním patře najdou čtenáři oddělení pro dospělé, v druhém vzniklo oddělení pro děti. To je navíc rozdělené do dvou sekcí pro menší a větší čtenáře. V přízemí se nachází tři přednáškové sály. Novinkou je čítárna v prosklené terase v přízemí objektu.

Architekt: 
Ing. arch. Olga Růžičková
Dodavatel nábytku: Dřevozpracující výrobní družstvo
Zdroje financování:
Rozpočet města

 

Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou

 

Počet obyvatel: 11 028
Zřizovatel:
 Rychnov nad Kněžnou
Pověřená knihovna:
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Adresa:
 Hrdinů Odboje 671, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
www stránky: www.kulturark.cz/knihovna

 

Rok realizace: 2019
Nová knihovna byla přestěhována do budovy bývalého kina, kde proběhla kompletní přestavba., dále čítárna a ve vstupním foyeru je situován výstavní sál. V patře jsou skladovací prostory knížky a konferenční sál pro 80 diváků. V přízemí ve vstupní hale je velký prostor pro pořádání výstav. V přízemí se nachází čtenářská oddělení pro děti a dospělé, která jsou propojena kyvnými dveřmi (lítačkami), takže návštěvníci knihovny mohou přecházet mezi odděleními. Čítárna je umístěna za oddělením pro dospělé.Toto oddělení má krásnou a světlou polohu a v létě je možnost posedět si s knihou či časopisem a novinami venku. V prvním patře se pak nacházejí sklady pro beletrii, naučnou literaturu, noviny a časopisy, kanceláře a multifunkční sál s kapacitou 80 míst s výsuvným hledištěm. 

Architekt: IRBOS Čestice
Dodavatel nábytku: Interiéry Zdeněk Thoř
Zdroje financování: dotace MF ČR, spoluúčast města Rychnov nad Kněžnou

{gal12}

 

 

Městská knihovna Tábor, pobočka – Sídliště Nad Lužnicí

 

{gal6}

Počet obyvatel: 34 456
Zřizovatel:
město Tábor
Pověřená knihovna:
Městská knihovna Tábor
Adresa:
Vídeňská 2931, Tábor 390 05
www stránky: www.knihovnatabor.cz/pobocky/sidliste-nad-luznici

 

Rok realizace: 2019
Pro potřeby knihovny proběhly kompletní stavební úpravy - rekonstrukce dle požadavků knihovny, které zpracovala architektka na zakázku knihovny. Došlo k výměně oken, dveří, podlah a výměna elektroinstalace. V bývalém skladu vznikl čtenářský domeček pro nejmenší. Prostor byl vybaven mobiliářem dle návrhu architektky, který byl částečně dělán na zakázku, částečně dokoupen.
Architekt: Ing. Arch. Naďa Klimešová
Dodavatel nábytku: Ikea, TON
Zdroje financování: 
rozpočet města

 

Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku

 

Počet obyvatel: 11 192
Zřizovatel:
město Jeseník
Pověřená knihovna:
Vědecká knihovna Olomouc
Adresa:
Lipovská 10/296, Jeseník 790 01
www stránky: www.knihovna-jesenik.cz/index.htm

 

Rok realizace: 2019
Nová knihovna byla postavena v prostorách starého bytového domu, který dispozičně stojí hned vedle Divadla Petra Bezruče (hlavní sídlo MKZ Jeseník). Z původního bytového domu se změnily vnitřní dispozice budovy,zachovalo se pouze obvodové zdivo, jednotlivá parta a původní okna v dětském oddělení. Ostatní prostory byly kompletně zrekonstruovány. V budově je kromě knihovny také multifunkční učebna, konferenční místnost a hudební sál o kapacitě 60 míst. Knihovna bude také částečně fungovat jako komunitní centrum a jsou na ni navázány aktivity Česko-Polského projektu Centrum společných aktivit

Architekt: Nomiarchitects
Dodavatel nábytku: AMBRA - Group, s.r.o.
Zdroje financování: IROP, Interreg


{gal7}

 

Městská knihovna v Praze, pobočka Zahradní město

 

{gal8}

Počet obyvatel:
Zřizovatel:
město Praha
Pověřená knihovna:
Městská knihovna v Praze
Adresa:
Topolová 2961/12a, Praha 10
www stránky: www.mlp.cz/cz/kontakty/pobocky/letna/

 

Rok realizace: 2019
Rekonstrukce objektu bývalého kulturního domu Cíl pro potřeby knihovny proběhla podle projektu architekta Tomáše Hořavy. Knihovna nyní poskytuje pro návštěvníky mnohem větší, světlejší a pohodlnější prostory. Nabízí posezení pro jednotlivce, kteří mohou relaxovat s knihou či časopisem v křesílku nebo houpacím křesle. Do dětského oddělení byl umístěn hrací bazének s pěnovými kostkami a zcela nerušené čtení dětem nabízí úkryt v "doupátku". Pro soustředěnou práci knihovna nabízí dvě klubovny, které mohou například využít studenti pro řešení školních projektů. Více v reportáži zde.

Architekt: Hořava architekti
Dodavatel nábytku: RESA, spol. s. r. o.
Zdroje financování: 
Městská část Praha 10

 

Městská knihovna v Praze, pobočka Jezerka

 

Počet obyvatel:
Zřizovatel:
město Praha
Pověřená knihovna:
Městská knihovna Praha
Adresa:
Nuselská 603/94, Praha 4
www stránky: https://www.mlp.cz/cz/pobocky/jezerka/

 

Rok realizace: 2019
Na pobočku Městské knihovny v Praze byly rekonstruovány dvoupodlažní prostory bývalé obecní záložny z dvacátých let min. století. Hlavní myšlenkou bylo vybudovat pobytovou knihovnu jako neformální komunitní centrum a prostor setkávání. Prostorově nejvýraznějším prvkem v přízemí je Agora, centrální místo, kde je možnost pořádat setkání, autorská čtení, přednášky i menší koncerty. Nerušené místo ke čtení nabízí tradičně pojatá Studovna a nápad lze k realizaci dovést v Atelieru, který je vybavený různými předměty a nástroji k rukodělným aktivitám. K těm patří i dnes velmi populární upcycling, např. přešívání starého na nové. První patro je věnováno dětem a jejich rodičům, a také mládeži, které je vyhrazena celá jedna část knihovny. První patro láká ke hře v různých podobách – deskové hry, hry na stěnách, virtuální realita – ale i k odpočinku v houpací síti nebo pohodlné sedačce.Pobočka Jezerka pohledem architekta Tomáše Hořavy 

Užitná plocha: 1 155 m2
Architekt: Hořava architekti

Dodavatel nábytku: RESA, spol. s r.o.
Zdroje financování:
Městská část Praha 4

{gal9}

 

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, pobočka Bystrc

 

{gal10}

Počet obyvatel: 24 218
Zřizovatel:
Brno
Pověřená knihovna:
Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Adresa:
Vondrákova 15, Brno
www stránky: https://www.kjm.cz/knihovna-provozy/bystrc

 

Rok realizace: 2018
V renovované pobočce se nachází dospělé a dětské oddělení a čítárna se studovnou a relaxační zónou. Novinkou je společenský sál vybavený audiovizuální technikou. Interaktivní technologie zastupuje samoobslužné půjčování a vracení knih či dotykový stůl s výukovou aplikací o knihovně a Bystrc. 

Dodavatel nábytku: Truhlářství Mareš
Zdroje financování: 
město Brno - MČ Bystrc

 .

Městská knihovna Veselí nad Moravou

 

Počet obyvatel: 11 006
Zřizovatel:
Veselí nad Moravou
Pověřená knihovna:
Městská knihovna Hodonín
Adresa:
náměstí Míru 667, Veselí nad Moravou 698 01
www stránky:
knihovna.kultura-veseli.cz

 

Rok realizace: 2017–2018
Nové interiéry byly zrealizovány během zásadní rekonstrukce interiéru Kulturního domu zahrnující ztrojnásobení užitkových prostor knihovny a variabilní občasné využívání částí knihovny s využitím bočních lóží hlavního sálu a horního vestibulu.Hlavní ideou rekonstrukce bylo úplné přetvoření na otevřený, jasný a svobodný prostor lidského ducha, s množstvím propojení, perspektiv a nečekaných průhledů. Ve společných prostorech knihovny a kulturního domu jsou vystavené knihy umístěny na atypický mobilní nábytek – pojízdné kontejnery nebo stojany a při akcích jsou přesunuty mezi regály. Variabilní rozdělení prostor je tvořeno žaluziovými roletovými dveřmi, akustickými oponami nebo skleněnými velkoplošnými pojízdnými stěnami. Více o rekonstrukci zde.
Architekt: Ing. Arch. Ivo Ondračka
Dodavatel nábytku: Ceiba; Inteza
Orientační systém, grafické prvky: Petra Pohlová, Puk-puk studio
Zdroje financování:
rozpočet města

{gal}

 .

Městská knihovna v Praze, pobočka Malešice

 

{gal1}

Počet obyvatel:
Zřizovatel:
Praha
Pověřená knihovna:
Městská knihovna v Praze
Adresa:
Počernická 524/64, Praha 110 00
www stránky: 
www.mlp.cz/cz/kontakty/pobocky/malesice/

 

Rok realizace: 2018
Městská knihovna v Praze pro svoji pobočku získala díky vstřícnosti Prahy 10 prostor o velikosti 390 m2 v 1. patře zrekonstruovaného Bytového domu Malešice. Vybavení prostoru je navržené tak, aby se v něm cítili dobře dospělí, děti i mládež. Knihovna nabízí místo k živému setkávání v centrální části, kout pro mládež, týmovou klubovnu, křeslo pro poklidné listování časopisem i změkčený dětský koutek. Součástí vybavené klubovny je kromě prezentační techniky i kuchyňská linka, kde si návštěvníci knihovny mohou uvařit kávu nebo čaj.
Architekt: Ing. Arch. Marek Doubravský
Dodavatel nábytku: RESA, spol. s. r. o.
Zdroje financování:
Městská část Praha 10

 

Městská knihovna v Praze, pobočka Letná

 

Počet obyvatel:
Zřizovatel:
Praha
Pověřená knihovna:
Městská knihovna v Praze
Adresa:
Milady Horákové 56/387, Praha 170 00
www stránky: 
www.mlp.cz/cz/kontakty/pobocky/letna/

 

Rok realizace: 2018
Podoba interiéru, barevnost i vybavení knihovny na Letné bylo vybíráno tak, aby se líbilo hlavní cílové skupině pobočky, totiž dětem. Návštěvníci ocení výraznou barevnost, měkké sezení, pódium nebo hrabátko ve tvaru psa. Knihovna nabízí výběr z cca 3000 knih, které zaujmou zejména dětského čtenáře, tomu jsou také přizpůsobené otevírací hodiny, které přímo vybízejí k návštěvě knihovny cestou ze školy nebo ze školky.
Architekt: KoOA Architekti, Ing. arch. Barbora Kopečná
Zdroje financování:
Městská část Praha 7, soukromý dárce

{gal2}

 .

Městská knihovna Antonína Marka v Turnově, pobočka Turnov II - knihovna na vlakovém nádraží

 

{gal3}

Počet obyvatel: 14 334
Zřizovatel:
město Turnov
Pověřená knihovna:
Městská knihovna v Semilech
Adresa:
Vlakové nádraží Turnov – č. p. 1296, Turnov 2, 51101
www stránky: 
knihovna.turnov.cz/knihovna/pobocky/pobocka-turnov-ii

 

Rok realizace: 2018
Základní idea byla vytvořit komunitní centrum pro městskou část v Turnově II. Nádražní budova, v centru se jevila ideálním místem pro komunitní centrum, kde by byla poměrně velká pobočka knihovny. V rámci rekonstrukce prostor vzniklo i dřevěné vestavěné patro, jež je určeno zejména pro mládež. Díky novému prostoru, službám knihovny a kulturním pořadům se rapidně zvedla návštěvnost. Jedná se pravděpodobně o první knihovnu umístěnou na vlakové nádraží v České republice. Kmotrem otevření nové knihovny byl herec Tomáš Hanák. 
Designér: Mgr. Lenka Kulhavá
Dodavatel nábytku: Truhlářství JPS, s. r. o.Styl nábytek Turnov
Zdroje financování:
Město Turnov, MK ČR - dotace VISK 3 Informační centra veřejných knihoven

 

Městská knihovna Valašské Meziříčí – Komunitní Centrum

 

Počet obyvatel: 22 217
Zřizovatel:
město Valašské Meziříčí
Pověřená knihovna:
Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Adresa:
Nábřeží 268, Valašské Meziříčí 757 01
www stránky: www.mekvalmez.cz

 

Rok realizace: 2018
Nové prostory knihovny se nacházejí v objektu valašskomeziříčského kina, kde sídlí spolu s Komunitním centrem. Celý objekt byl kompletně zrekonstruován a vybaven novým nábytkem. Vícepatrovou budovu propojil výtah, díky němuž je knihovna dostupná také imobilním občanům. Knihovna má k dispozici vzdušné prostory s místem ke studiu i odpočinku. Součástí projektu byla i úprava nábřeží a parkoviště včetně komunikací navazujících na komunitní centrum.
Architekt: BP projekt
Dodavatel nábytku: Efios
Zdroje financování:
 evropské dotace - IROP č. 62

{gal4}

 .

Městská knihovna Písek

 

{gal5}

Počet obyvatel: 30 351
Zřizovatel:
město Písek
Pověřená knihovna:
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Adresa:
Alšovo náměstí 85, Písek 397 01
www stránky: www.knih-pi.cz

Ocenění: Městská knihovna roku 2019

 

 

Rok realizace: 2017–2018
Pro potřeby knihovny proběhla kompletní rekonstrukce bývalé Základní školy Jana Amose Komenského. Jednou z největších a nejviditelnějších změn oproti původnímu stavu je uzavřený pobytový dvůr knihovny, který vznikl přístavbou skladů knih a požárního schodiště. Dvůr je dělen na tři hlavní části: relaxační zahradu s dvěma květinovými záhony při vstupu, prostor pro venkovní scénu a terasu při kavárně a přednáškovém sále. Výpůjční prostory jsou řešeny ve většině odděleních jednoduše a přehledně kolmými regály navazujícími kolmo na středovou zeď. Dominantou dětského oddělení jsou knihovní regály kruhového tvaru. Netradičním a neobvyklým řešením interiérů je například obklad stěny chodby dětského oddělení cca 10 tisíci barevných pastelek s možností jejich zapůjčení, skluzavka, "magnetická" zeď nebo pobytová terasa s bylinkovou zahrádkou.  Více o rekonstrukci knihovny zde

Virtuální prohlídka knihovnou. 

Architekt: Ing. arch. Jan Svoboda, studio ABS spol. s r. o.
Dodavatel nábytku: Společnost Compo Praha Holding
Zdroje financování:
Město Písek, IROP - výzva č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání