Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

8. Analýza přístupnosti, vybavenosti a kapacit knihovny

Každá knihovna je někde fyzicky umístěna, a toto místo se něčím vyznačuje. Ať už je to blízkost k jiným organizacím nebo významným místům, dostupnost, charakteristika okolí, a s tím spojené příležitosti nebo překážky. Pro zajištění toho, aby knihovna dobře zapadala do okolního světa, je důležité znát také sociodemografické údaje. Klíčovými poznatky pro správné fungování budoucího prostoru jsou také veškeré informace o lidech, způsobech a nástrojích, pomocí kterých knihovna služby poskytuje.
?
V této oblasti koncepce byste měli umět odpovědět na otázky:
  1. Čím se místo/obec/region vyznačuje a kdo tam žije? Jaké jsou aktuální problémy v místě našeho působení nebo ve společnosti?
  2. Jakým knihovna disponuje personálem, fondem, budovami, prostorem, vybavením, technikou?
  3. S jakými problémy je to v současnosti spojeno a jaký je ideální stav?
i
Relevantní metody a nástroje pro tuto oblast
  1. výzkum od stolu, mapa kontaktních bodů, myšlenkové mapy, giga-mapování, analýza návštěvnosti, SWOT analýza
zarovka TIP /

Užitečná může být práce přímo s geografickými daty - mapami. Odrážejte se také od zjištění v oblastech 2 a 4. V rámci analýzy vybavenosti knihovny (fond, prostor, nábytek, technika) vyzkoušejte sestavit také tzv. mapu kontaktních bodů, tedy soupis všech fyzických i virtuálních míst, ve kterých dochází k jakékoli interakci návštěvníka s institucí.