Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

6. Výzkum mezi potenciálními a strategicky důležitými uživateli

Bylo by velmi sebevědomé myslet si, že knihovna slouží maximu potenciálních uživatelů, že už není koho dalšího oslovovat. Veřejné instituce slouží všem lidem bez rozdílu, a měly by proto hledat způsoby jak reagovat na potřeby různých skupin, které zatím neoslovují. Nemělo by přitom jít o pouhé naplňování portfolia uživatelských segmentů knihovny. Také o hledání existujících skupin a komunit, o definování důležitosti, kterým z nich v budoucnosti pomáhat, vzhledem k prioritám knihovny, obce, nebo ke společenské situaci.
?
V této oblasti koncepce byste měli umět odpovědět na otázky:
  1. Jaké skupiny lidí mohou být v budoucnu strategicky důležité jako stakeholdeři knihovny a proč? Koho knihovna neoslovuje a měla by?
  2. Jaké jsou jejich potřeby, problémy, s čím se potýkají, a jak na to může knihovna reagovat?
  3. Jaké služby rádi využívají a proč, jakým způsobem a proč?
i
Relevantní metody a nástroje pro tuto oblast
  1. prioritizační matice, Wardleyho mapy, poziční mapa, výzkum od stolu, hloubkový rozhovor, kontextový rozhovor, focus group, dotazník, etnograf v terénu, kulturní sonda, informační horizonty, persony, empatická mapa, Chci, aby…, value proposition canvas
zarovka TIP /

Při definování strategicky významných potenciálních uživatelů se pokuste vycházet z dříve zpracovaných oblastí 1, 2 a 4. Pro přemýšlení nad těmito skupinami budoucích uživatelů je užitečné vytvořit jejich tzv. persony, na základě výzkumu s jejich zástupci. Stejně jako v oblasti 5 doporučujeme výzkum především formou rozhovorů.