Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

5.Výzkum mezi současnými uživateli

Nemyslete si, že svoje uživatele dobře znáte. Buďte zvídaví a zajímejte se o ně více, než jen v souvislosti s využíváním služeb knihovny. Jen tak může být organizace lidem užitečná v různých oblastech a životních situacích, přizpůsobovat své služby lidem a jejich skupinám na míru, reagovat na změny v jejich chování. Stávající uživatelé také mohou být studnicí podnětů ke zlepšení, možná i konkrétních návrhů. Pozor také na tradiční kategorizaci uživatelů pouze podle věku. Ta může být omezující a ignorující potřeby, které mohou být společné různým věkovým skupinám.
?
V této oblasti koncepce byste měli umět odpovědět na otázky:
  1. Jakým skupinám obyvatel v současnosti knihovna poskytuje služby a proč? Jaké jsou jejich motivace k využívání služeb?
  2. Jaké jsou jejich potřeby, problémy, s čím se potýkají, a jak na to může knihovna reagovat?
  3. Jakým způsobem služby knihovny využívají, jak jsou s nimi spokojení? Jaká je z jejich pohledu ideální knihovna a jaké mají návrhy na zlepšení stavu?
i
Relevantní metody a nástroje pro tuto oblast
  1. výzkum od stolu, hloubkový rozhovor, kontextový rozhovor, focus group, World Café, výzkumný deník, pozorování, stínování, dotazník, informační horizonty, persony, empatická mapa, cesta službou, třídění karet, analýza návštěvnosti, Chci, aby…, value proposition canvas
zarovka TIP /

Nejvíce informací a poznatků dosáhnete zpravidla pomocí rozhovorů, ať individuálních nebo skupinových (focus group). Neobávejte se jich. Dotazníky používejte jen za účelem potvrzení svých zjištění nebo k jejich kvantifikaci.