Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

4. Analýza/mapování stakeholderů

V případě koncipování budoucnosti organizace je vždy dobré znát svoje místo na pomyslném hřišti služeb. Znát spoluhráče, protihráče, rozhodčí, obecenstvo. Tyto znalosti umožňují lépe navazovat nová partnerství, udržovat a rozvíjet existující, nebo se také konstruktivně vymezovat vůči možné konkurenci. Tyto informace často nosíme v hlavě, avšak velmi užitečné může být jejich vizualizace, např. formou mapy, která může odhalit příležitosti k synergickým propojením různých subjektů.
?
V této oblasti koncepce byste měli umět odpovědět na otázky:
  1. Jaké v našem okolí působí organizace, sdružení, skupiny, komunity? Jaké jsou mezi nimi vztahy?
  2. Kdo z nich je spojenec a kdo konkurence a proč? Jaké mají tyto subjekty cíle, potřeby a problémy?
  3. Jak by knihovna mohla přispívat ke zlepšení situace těchto subjektů nebo jejich vztahů?
i
Relevantní metody a nástroje pro tuto oblast
  1. mapa zainteresovaných stran, giga-mapování, komunitní participativní mapování, Wardleyho mapy, výzkum od stolu, poziční mapa, myšlenkové mapy, brainstorming 
zarovka TIP /

Mapovat okolí organizace a subjekty v něm můžete sami v týmu. Daleko většího množství dat a poznatků však dosáhnete, když k tomuto mapování přizvete zástupce z různých oblastí. Vzniklý přehled pak může být užitečný vám i jim.