Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

3. Výzkum mezi zaměstnanci a spolupracovníky

Čím lépe organizace reaguje na aktuální problémy, tím užitečněji je hodnocená a tím silnějším hráčem může být. Funkce knihoven nejsou jen tradiční, přebírané z historie, ale měly by se přizpůsobovat současnému stavu, a snažit se reagovat na stav předpokládaný. Zjišťujte, s čím se lidé a organizace v místě vaší působnosti potýkají, a jak můžete přispět ke zlepšením situace a k řešením. Podívejte se také do jiných oborů a výhledů jejich vývoje, hledejte s nimi souvislosti.
?
V této oblasti koncepce byste měli umět odpovědět na otázky:
  1. Jaká jsou pozitiva a negativa práce a činností zaměstnanců? Jaké jsou jejich motivace, kompetence a plány osobního rozvoje?
  2. Jaká je z pohledu zaměstnanců ideální knihovna a jaké jsou návrhy na zlepšení vstříc tomuto ideálnímu stavu?
  3. Jaké jsou vztahy a jak probíhá interní komunikace mezi zaměstnanci, a jaký je v tomto ideální stav?
i
Relevantní metody a nástroje pro tuto oblast
  1. hloubkový rozhovor, kontextový rozhovor, focus group, World Café, “pozitivní inventura”, dotazník, informační horizonty, empatická mapa, value proposition canvas, brainstorming
zarovka TIP /

Vyzkoušejte si interní týmový workshop nebo skupinové diskuse, kde můžete v bezpečném prostředí rozvíjet modelové pracovní situace, návrhy na zlepšení, nebo zjišťovat motivace k práci a seberozvoji.