Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

2. Problémy místa/regionu/společnosti v současnosti a budoucnosti

Čím lépe organizace reaguje na aktuální problémy, tím užitečněji je hodnocená a tím silnějším hráčem může být. Funkce knihoven nejsou jen tradiční, přebírané z historie, ale měly by se přizpůsobovat současnému stavu, a snažit se reagovat na stav předpokládaný. Zjišťujte, s čím se lidé a organizace v místě vaší působnosti potýkají, a jak můžete přispět ke zlepšením situace a k řešením. Podívejte se také do jiných oborů a výhledů jejich vývoje, hledejte s nimi souvislosti.
?
V této oblasti koncepce byste měli umět odpovědět na otázky:
  1. Čím se místo/obec/region vyznačuje a kdo tam žije? Jaké jsou aktuální problémy v místě našeho působení nebo ve společnosti?
  2. Jaké jsou pravděpodobné scénáře vývoje v oblastech, ve kterých knihovna může hrát roli, plnit funkci?
  3. Na řešení kterých problémů a oblastí vývoje místa/regionu/společnosti bychom se měli, mohli a chtěli podílet a proč?
i
Relevantní metody a nástroje pro tuto oblast
  1. výzkum od stolu, mapa zainteresovaných stran, prioritizační matice, focus group, World Café, kontextový rozhovor, value proposition canvas, SWOT analýza, brainstorming
zarovka TIP /

Pracujte se specifiky místa působení knihovny a s tím, jaký mají vliv na dostupnost jejích služeb. Zorganizujte, třeba ve spolupráci s příslušou částí samosprávy, skupinové diskuse se zástupci konkrétních skupin obyvatel, s cílem definovat problémy, se kterými se tyto skupiny potýkají.