Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

10. Identita knihovny

Nejúspěšnější a nejzajímavější nové nebo rekonstruované budovy a prostory se vyznačují tím, že jsou založené na jednoticím ideovém záměru. Ten si architekt “nevycucá z prstu”, ale měl by být postavený na hodnotách, které chce knihovna reprezentovat, na účelu a funkcích, které dříve definovala jako prioritní, na vizi své vlastní budoucnosti. Tyto hodnoty a funkce nejsou stejné pro všechny knihovny, ale měly by vycházet z kontextu, souvislostí a specifik místa působení, jeho obyvatel, dalších subjektů, i pracovního týmu.
?
V této oblasti koncepce byste měli umět odpovědět na otázky:
  1. Jaký je účel organizace a jaké jsou její funkce? Na jakých staví hodnotách?
  2. Co je na knihovně a na místě jejího působení unikátního a výjimečného?
  3. Čím se vyznačuje organizační kultura knihovny? Jaký má knihovna obraz v očích obyvatel a jaký by chtěla mít?
i
Relevantní metody a nástroje pro tuto oblast
  1. 5 x Proč?, prioritizační matice, tiché hlasování, Wardleyho mapy, poziční mapa, world café, “Jak bychom mohli…”
zarovka TIP /

Hodnoty organizace a vize jejího rozvoje mohou vycházet autoritativně od jejího vedení. Zkuste k nim však dospět participativně, diskusí, kdy se každý názor v týmu počítá. Taková diskuse nemusí být snadnou disciplínou. Vyzkoušejte si u některých klíčových služeb analyzovat jejich základní účel. Dospějete k němu tak, že se pokusíte pětkrát odpověď na otázku “Proč tuto službu poskytujeme?” Stejně tak se můžete ptát na účel budoucích, zamýšlených služeb.