Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

1. Strategie/program rozvoje obce a regionu

Žádná organizace nepůsobí samostatně, ve vakuu. Je nebo by měla být součástí systému. Čím pevněji je v systému obce či regionu zakotvená, tím stabilnější je její pozice. Rozhlédněte se kolem sebe a zjišťujte, kterých existujících strategií může být knihovna součástí, na které může navazovat nebo které rozšiřovat. Stejně tak je důležité zohlednění souvislostí s aktuální Koncepcí rozvoje knihoven v ČR, která ukotvuje úlohy, funkce a činnosti knihoven v národním, ale také celosvětovém měřítku, a definuje trendy jejich vývoje.

?
V této oblasti koncepce byste měli umět odpovědět na otázky:
  1. Jaké má obec/region strategické cíle a jak je plánuje naplňovat?
  2. Jak může knihovna přispívat k naplnění těchto cílů? Jak může být knihovna součástí těchto plánů?
  3. Které části aktuální Koncepce rozvoje knihoven v ČR jsou pro knihovnu nejrelevantnější a proč?
i
Relevantní metody a nástroje pro tuto oblast
  1. výzkum od stolu, mapa zainteresovaných stran, myšlenkové mapy, poziční mapa, Wardleyho mapy
zarovka TIP /

Uspořádejte diskusi nebo workshop se zástupci obce nebo regionu s cílem definovat společná rozvojová témata a oblasti.