Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Knihovny v obci nad 10 tisíc obyvatel

Knihovny nejsou jen půjčovnami knih, ale velmi často místem, které poskytuje zázemí pro setkávání, pořádání kulturních a vzdělávacích akcí nebo seznamování se s občanskými záležitostmi. Jsou aktivní středem komunitního života v obci. Inspirujte se zdařilými příklady nově postavených nebo zrekonstruovaných knihoven.

inspirace_new

Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm

 

Počet obyvatel: 16 205
Zřizovatel:
Rožnov pod Radhoštěm
Pověřená knihovna: Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Adresa: Bezručova 519, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
https://knir.cz/

 

Rok realizace: 2023

Nově navržený veřejný prostor významně kultivuje místo na nároží dvou rušných komunikací. Vnitřní uspořádání nové budovy odráží požadavky na soudobé knihovny jako centra neformálního vzdělávání a komunitních setkávání. Přístavbě dominuje přehledný spojený prostor, s možností variabilního uspořádání a využití dvou oddělených multifunkčních sálů. Důraz je přitom kladen na snadnou orientaci a uživatelský komfort všech skupin návštěvníků. Historická budova knihovny je pojatá tradičněji, s klidnější atmosférou a maximálním využitím prostoru pro knihy.

V centrální části vzniká velkorysý převýšený prostor, který přirozeně zve čtenáře k návštěvě druhého podlaží vily. Přístavba je navržena s téměř nulovou spotřebou energie. Uplatňuje se řada úsporných řešení technologických (celoroční vytápění i chlazení tepelným čerpadlem, které získává energii z hlubinných vrtů na zahradě) i tvarových (např. pasivní stínění západních oken sálu protaženou střechou). Konstrukční řešení přístavby rovněž zohledňuje potřebu volného, variabilního uspořádání prostoru a propojení s přilehlou zahradou.

Architekti: ČTYŘSTĚN
Realizace interiéru: DVD Jaroměřice

 

Městská knihovna v Praze, pobočka Velký Mlýn

 

Počet obyvatel: 
Zřizovatel:
město Praha
Pověřená knihovna: Městská knihovna v Praze
Adresa: U Českých loděnic 40/6, Praha 8
www.velkymlyn.cz

 

Rok realizace: 2023

Knihovna je umístěná v bývalé barokní budově Velký (Löwitův) mlýn v Libeňském podzámčí. Je  netypickou pobočkou, která v jednom prostoru propojuje knihovnu s kavárnou. Prostor knihovny je koncipován jako pobytový, vybavený tak, aby připomínal domácí prostředí. Přízemí je věnováno koncertům, setkáním, přednáškám a volně propojeno s prostorem kavárny, která může v letních měsících využít i přilehlý dvůr. Podkroví slouží jako výstavní prostor a galerie.  Více informací zde.

Architekt: Afi architects, s.r.o.
Realizace interiéru: Jan Vrtěl

{

}

 

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk

 

Počet obyvatel: 26 043
Zřizovatel:
Šumperk
Adresa: 
ul. 28. října 1280/1, 787 01 Šumperk
www.knihovnaspk.cz

 

Rok realizace: 2018
Hlavním účelem stavby bylo smysluplné využití opuštěné budovy bývalé základní školy. Zároveň byl tak řešen dlouhodobý problém s nedostatečným prostorem pro provoz knihovny v Šumperku. V přízemí se nachází oddělení pro děti a mládež a literární kavárna. V prvním patře je půjčovna pro dospělé a víceúčelový sál (cca 72 míst). Ve druhém podlaží jsou učebny a velký sál (cca 160 míst) se zázemím (šatna pro účinkující, kuchyňka). Část objektu je užívána jako zařízení pro vzdělávání  (výukové prostory pro  Vysokou školou báňskou Ostrava, Fakultou strojní pro Centrum bakalářských studií v Šumperku). V suterénu objektu jsou umístěny depozitáře knihovny, plochy pro komunitní akce nebo zájmové občanské spolky (klubovny, zkušebny apod.) a technické zázemí objektu (kotelna, serverovna, zázemí správce objektu).

Ve vnitrobloku objektu, na jeho jihovýchodní straně jsou vytvořeny prostory pro čtenářskou zahradu a prostory pro pořádání jednorázových vernisáží, happeningů a podobně. Před budovou byla přemístěna busta T. G. Masaryka a instalována Lavička Václava Havla.

Architekti: Ing. arch. Petr Doležal, Ing. Ladislav Trčka
Zdroje financování: rozpočet města

 

Městská knihovna Klášterec nad Ohří

 

Počet obyvatel: 14 538
Zřizovatel:
Klášterec nad Ohří
Pověřená knihovna: Chomutovská knihovna
Adresa: Chomutovská 465, 431 51 Klášterec nad Ohří
kultura.klasterec.cz

 

Rok realizace: 2020-2021
V rámci rekonstrukce původního kulturního domu se do budovy přestěhovala i městská knihovna, oddělení pro děti se nachází v přízemí a oddělení pro dospělé v 1. patře, kterému dominuje prosluněná terasa, která celý prostor úžasně prosvětluje. Celý objekt byl vystavěn v pasivním standardu, součástí jsou solární panely, vsakovací nádrž a rekupereční jednotka.  

Architekt: Ing. Arch. Dalibor Borák
Dodavatel nábytku: DinteriéryD Dominik Picek 
Zdroje financování: OPŽP 2014-2020

Ocenění: Nejlepší komunální projekt roku 2022

 

Knihovna města Ostravy - pobočka V Zálomu

 

Počet obyvatel: 74 835
Zřizovatel:
město Ostrava
Adresa: 
V Zálomu 2948/1, Ostrava Zábřeh 700 30
www.kmo.cz/pobocky/v-zalomu/
 

 

Rok realizace: 2022
Zcela nová pobočka Knihovny města Ostravy v Zálomu vznikla v budově bývalé základní školy v Ostravě-Zábřehu, v oblasti Pískové doly. Její založení inicioval dlouhodobý zájem obyvatel této lokality. Vedle prostorné půjčovny disponuje knihovna přednáškovou místností a útulnou čítárnou pro rodiče s nejmenšími dětmi. Interiér evokuje pozitivní vztah k přírodě, který bude v nové knihovně v rámci volnočasových i vzdělávacích akcí podporován. Součástí vybavení je Semínkovna pro sdílení semínek květin, zeleniny a bylinek. Brzy přibude nový vstup z knihovny do atria, které bude knihovna sdílet s ostatními organizacemi v budově sídlícími. Venkovní prostor bude zrekonstruován a bude sloužit k pořádání literárních, kulturních a udržitelnost podporujících aktivit.
Návrh interiéru: Mgr. Andrea Peříková (Marketingové oddělení Knihovny města Ostravy)
Dodavatel nábytku: Kasch ‐ Interiér s.r.o.
Zdroje financování: Knihovna města Ostravy

 

Městská knihovna v Praze, samoobslužná pobočka Kiosek

 

Počet obyvatel: 
Zřizovatel:
město Praha
Pověřená knihovna: Městská knihovna v Praze
Adresa: Chlumecká 765/6, Praha 140 00
www.mlp.cz/cz/pobocky/kiosek/

 

Rok realizace: 2022
Kiosek je nejen nejmenší pobočkou Městské knihovny v Praze (29 m2), ale také první pobočkou, která je provozována převážně samoobslužně a po většinu své otevírací doby bez fyzické přítomnosti knihovníků. Dobré čtení tak bude dostupné čtenářům ve velmi širokém časovém rozpětí - od pondělí do neděle od 9 do 21 hodin. Pobočka je umístěna v nákupním Centru Černý Most v Praze 14. Video z knihovny.
Architekt: Monom Works, s.r.o.

 

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, pobočka Jižní Svahy

 

Počet obyvatel: 74 835
Zřizovatel:
město Zlín
Adresa: 
Okružní 4699, 76005 Zlín
www.kfbz.cz/obvodni-knihovna-jizni-svahy
 

 

Rok realizace: 2020–2021
Na pobočce bylo zrekonstruováno oddělení pro dospělé, vstupní chodba knihovny, sociální zařízení a byl zřízen vhoz na knihy. Současně byla zrekonstruována kancelář vedoucí knihovny. 
Design: Gabriela Goldová
Dodavatel nábytku: Chromek interiéry, s.r.o., Formdesign
Zdroje financování: rozpočet města

 

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, pobočka Malenovice

 

Počet obyvatel: 74 835
Zřizovatel:
město Zlín
Adresa:
Mlýnská 845, 76302 Zlín
www.kfbz.cz/obvodni-knihovna-malenovice

 

Rok realizace: 2020–2021
Zrekonstruovaná knihovna je rozdělená na část pro dospělé a část pro děti. V oddělení pro děti se nachází multifunkční pódium. Ke knihovně se přistavil sklad na knihy a WC. Zrekonstruovala se i kancelář knihovnice.
Architekt: JaP architects, s.r.o.
Design: Gabriela Goldová
Dodavatel nábytku: 
Chromek interiéry, s.r.o., Formdesign
Zdroje financování:
rozpočet města

 

Knihovní centrum u Vokolků na Příhradku – detašované pracoviště Krajská knihovna Pardubice

 

Počet obyvatel: 90 458
Zřizovatel:
město Pardubice
Adresa:
Příhrádek 8, 530 02 Pardubice I-Zámek
kkpce.cz/cs

 

Rok realizace: 2017–2020
Příhrádek patří k nejstarším objektům v Pardubicích. Knihovní centrum U Vokolků tvoří tři historické objekty na předpolí Zámku Pardubice a jejichž historie sahá až do středověku. Umělecká rodina Vokolků patřila mezi významné tiskařské rody. 
V Knihovním centru U Vokolků je k dispozici návštěvníkům literární muzeum, hudební oddělení se stylovou poslechovou místností, veřejnou čítárnu s terasou, ale také živé místo s jedinečným geniem loci. Více o projektu najdete zde
Architekt: Ing. Petr Rohlíček, INRECO, s.r.o.
Zhotovitel stavby: Archatt památky spol. s r.o.
Dodavatel nábytku: AQ audio studio s.r.o.
Zdroje financování: IROP prostřednictvím ITI, Pardubický kraj

 

Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice

 

Počet obyvatel: 11 243
Zřizovatel:
 Domažlice
Pověřená knihovna: 
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Adresa: 
Pivovarská 10, 344 58 Domažlice
www.mekbn.cz

Rok realizace: 2020
Městská knihovna byla přemístěna do nově zrekonstruovaných prostor bývalého pivovaru (Národní kulturní památka). Projektu předcházela veřejná mezinárodní architektonická soutěž. Knihovna zabírá dvě podlaží, každé o rozloze cca 500 m2. V prvním podlaží je oddělení pro dospělé s čítárnou, studovnou a část vzdělávacího centra – počítačová a studijní učebna a učebna polytechniky. Ve druhém patře je oddělení pro děti a mládež s prostorem pro besedy a druhá část vzdělávacího centra (jazyková učebna a sekce polytechniky pro děti). Součástí knihovny je přednáškový sál pro 100 osob, který se nachází v jižním křídle. V objektu se dále nachází komunitní centrum, galerie, market a restaurace s minipivovarem.
ArchitektMEPRO s.r.o.
Dodavatel nábytku: ARBYD CZ, s.r.o.
Zdroje financování: rozpočet města; Evropský fond pro regionální rozvoj - IROP

Ocenění: Stavba roku Plzeňského kraje 2020

 

Krajská knihovna Vysočiny

 

Počet obyvatel: 23 255
Zřizovatel:
kraj Vysočina
Adresa: 
Žižkova 4344, 580 01 Havlíčkův Brod

www.kkvysociny.cz

 

Rok realizace: 2020
Po více než 125 letech sídlí knihovna v budově určené přímo pro ni. Vzhled budovy knihovny je citlivě řešený v souladu s okolním prostředím. Unikátním prvkem knihovny je opláštění budovy, které je tvořeno systémem zelené fasády. Hlavní dominantou interiéru jsou vysoké dřevěné schody určené k posezení, doplněné stěnou z živých květin. Dominantou vstupního prostoru jsou vysoké dřevěné schody určené k posezení, doplněné stěnou z živých květin. V prvním podlaží se nachází multimediální centrum, výukový prostor a oddělení pro děti a mládež. Ve druhém podlaží je čítárna, oddělení pro dospělé, studovna a zvuková knihovna. Studijní místa zajišťují akusticky oddělené uzamykatelné boxy, tvz. tiché studovny. Ve vybraných regálech jsou zabudované dotykové obrazovky s informačním systémem. Na střeše budovy je čtenářům k dispozici letní čítárna s výhledem do okolí. 

Architekt: původní návrh Ateliér 02, Ing. arch. M. Stejskal; projekt dokončen Artprojekt Jihlava s.r.o., Ing. arch. P. Holub 
Zdroje financování: rozpočet kraje
Foto: archiv KKV; Libor Blažek

 

Městská knihovna Jihlava – pobočka Horní Kosov

 

Počet obyvatel: 50 891
Zřizovatel:
město Jihlava
Pověřená knihovna:
Krajská knihovna Vysočiny
Adresa:
S. K. Neumanna 590/22, Jihlava
www.knihovna-ji.cz/66-pobocka-horni-kosov.htm

 

Rok realizace: 2020
Pobočka Horní Kosov sídlí od roku 2013 v bytovém domě v okrajové části Jihlavy. V roce 2019 se uvolnil prostor sousedící s pobočkou a díky podpoře zřizovatele, statutárního města Jihlavy byla zahájena rekonstrukce. Jednoduchou stavební úpravou došlo k propojení původního a nového prostoru, kde vzniklo oddělení pro dospělé. Obě části lze v případě potřeby oddělit posuvnými panely, a tak mohou být souběžně a nerušeně využívány k různým aktivitám. Interiérové prvky nového prostoru navazují materiálem a tvarem na původní koncept a vytvářejí vizuálně příjemný a zároveň funkční celek, kde najde zábavu i poučení celá rodina.
Architekt: Ing. arch. Zuzana Tůmová, schrapnel s. r.o.
Dodavatel nábytku: Truhlářství Alois Šuhaj Puklice
Zdroje financování: rozpočet města


 

 

Městská knihovna v Praze, pobočka DOK16

 

Počet obyvatel:
Zřizovatel:
město Praha
Pověřená knihovna:
Městská knihovna v Praze
Adresa:
Kobka č. 16 na Hořejším nábřeží, Praha 5
www.mlp.cz/cz/pobocky/dok-16/

 

Rok realizace: 2020
Obnova pustnoucích náplavek probíhala postupně více než 10 let a spočívala v kompletní redefinici území a jeho účelu. Kobka číslo 16, ve které Městská knihovna v Praze provozuje svoji sousedskou dílnu DOK16 byla otevřena v rámci poslední etapy rekonstrukce v červnu roku 2020. Sousedská dílna je určena všem začínajícím i pokročilým kutilům a nabízí prostor i nástrojové vybavení pro drobné rukodělné práce se dřevem, papírem nebo kůží. Kromě běžného dílenského provozu v pevně stanovených otevíracích hodinách slouží prostor DOK16 sloužit i jako místo pro workshopy a kulturní program. Aktivity DOK16 je možné sledovat na Facebooku.
ArchitektPetr Janda, Brainwork
Dodavatel nábytku: stálé vybavení kobky bylo vyrobeno na míru dle návrhu architekta Více o projektu.
Zdroje financování: hl. město Praha (rekonstrukce prostoru), Městská knihovna v Praze (vybavení)

 

 

 

Mělnické kulturní centrum, o.p.s. - městská knihovna 

 

Počet obyvatel: 19 448
Zřizovatel:
Mělnické kulturní centrum
Pověřená knihovna:
Knihovna města Mladá Boleslav
Adresa:
Náměstí Karla IV. 3359; 276 01 Mělník
www.mekuc.cz/knihovna

 

Rok realizace: 2020
Mělnická Městská knihovna po léta užívala prostory v historické budově vily Karola. Ty však přestaly vyhovovat, jak kvůli špatnému stavebně technickému stavu, tak kvůli velikosti a fragmentaci prostor. Proto bylo pro knihovnu rekonstruováno neužívané druhé nadzemní podlaží Domu služeb na Náměstí Karla IV. Jde o budovu z konce osmdesátých let, jejíž skeletový konstrukční systém po vybourání příček poskytl rozsáhlý spojitý prostor, který nejen že dobře vyhověl požadavkům současným, ale disponuje i patřičnou variabilitou pro provoz knihovny v budoucnosti. Celý provoz se odehrává na jediné úrovni 2. nadzemního podlaží. Kromě obvyklých funkčních celků oddělení dospělých i dětí nabízí knihovna i Malý sál, vybavený audiovizuální technikou, a Klub – místo pro výuku, kreativní i další zájmovou činnost. Více o knihovně zde.
Virtuální prohlídka knihovnou:
 
Architekt: 
Ing. arch. Tomáš Hořava
 
Dodavatel nábytku: 
PROSTO Interiér s.r.o.
 
Zdroje financování:
rozpočet města 

 

 

 

Knihovna města Ostravy – pobočka Podroužkova

 

Počet obyvatel:
Zřizovatel:
 město Ostrava
Pověřená knihovna:
Knihovna města Ostravy
Adresa:
 Podroužkova 1663, Ostrava - Poruba, 708 00
www.kmo.cz/www/cz/podrouzkova/

 

Rok realizace: 2019–2020
Dvoupodlažní budova je sestavena ze dvou vzájemně spojených celků. Přízemí je vyhrazeno dětskému a dospělému oddělení knihovny a literární kavárně, nad nimi je oddělení literatury pro dospělé. Knihovna disponuje malým sálkem pro vzdělávací a kulturní aktivity, sál je vybaven mobilním nábytkem, kuchyňkou i technikou. Zázemí knihovny tvoří kanceláře, kuchyňky a sociální zařízení. Budova je uzpůsobena pro bezbariérový pohyb. Z literární kavárny Mental Café v přízemí s kapacitou dvaceti míst je přístup na čerstvě vybudovanou terasu situovanou v parkové části. Více informací ve virtuální prohlídce.
Architekt: Projektstudio EUCZ 
Dodavatel nábytku: Dřevozpracující výrobní družstvo 
Zdroje financování: rozpočet města

 

 

 

Městská knihovna Sokolov

 

Počet obyvatel: 23 334
Zřizovatel:
město Sokolov
Pověřená knihovna:
Krajská knihovna Karlovy Vary
Adresa:
Staré náměstí 135, Sokolov
www.mksokolov.cz

 

Rok realizace: 2019–2020
Pro umístění  knihovny byly vybrány dva dlouhodobě nevyužívané objekty na Starém náměstí v Sokolově. Po dlouhých šedesáti letech se knihovna přestěhovala z objektu zámku v Husových sadech. V prvním patře najdou čtenáři oddělení pro dospělé, v druhém vzniklo oddělení pro děti. To je navíc rozdělené do dvou sekcí pro menší a větší čtenáře. V přízemí se nachází tři přednáškové sály. Novinkou je čítárna v prosklené terase v přízemí objektu. Více o projektuVideo prohlídka knihovnou.
Architekt: Ing. arch. Olga Růžičková
Dodavatel nábytku: Dřevozpracující výrobní družstvo
Zdroje financování: r
ozpočet města

 

 

Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou

 

Počet obyvatel: 11 028
Zřizovatel:
 Rychnov nad Kněžnou
Pověřená knihovna:
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Adresa:
 Hrdinů Odboje 671, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
www.kulturark.cz/knihovna

 

Rok realizace: 2019
Nová knihovna byla přestěhována do budovy bývalého kina, které prošlo kompletní rekonstrukcí. V přízemí se nachází velký prostor pro pořádání výstav, čtenářská oddělení pro děti a dospělé, která jsou propojena kyvnými dveřmi (lítačkami). Čítárna je umístěna za oddělením pro dospělé.Toto oddělení má krásnou a světlou polohu a v létě je možnost posedět si s knihou či časopisem a novinami venku. V prvním patře se pak nacházejí sklady pro beletrii, naučnou literaturu, noviny a časopisy, kanceláře a multifunkční sál s kapacitou 80 míst s výsuvným hledištěm. 
Architekt: IRBOS Čestice 
Dodavatel nábytku: Interiéry Zdeněk Thoř 
Zdroje financování: dotace MF ČR, spoluúčast města Rychnov nad Kněžnou

Ocenění: Stavba roku 2021 Královohradeckého kraje

 

 

 

Městská knihovna Tábor, pobočka – Sídliště Nad Lužnicí

 

Počet obyvatel: 34 456
Zřizovatel:
město Tábor
Pověřená knihovna:
Městská knihovna Tábor
Adresa:
Vídeňská 2931, Tábor 390 05
www.knihovnatabor.cz/pobocky/sidliste-nad-luznici

 

Rok realizace: 2019
Pro potřeby knihovny proběhly kompletní stavební úpravy - rekonstrukce dle požadavků knihovny, které zpracovala architektka na zakázku knihovny. Došlo k výměně oken, dveří, podlah a výměna elektroinstalace. V bývalém skladu vznikl čtenářský domeček pro nejmenší. Prostor byl vybaven mobiliářem dle návrhu architektky, který byl částečně dělán na zakázku, částečně dokoupen.
Architekt: Ing. Arch. Naďa Klimešová
Dodavatel nábytku: IKEA, TON
Zdroje financování: 
rozpočet města

 

 

Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku

 

Počet obyvatel: 11 192
Zřizovatel:
město Jeseník
Pověřená knihovna:
Vědecká knihovna Olomouc
Adresa:
Lipovská 10/296, Jeseník 790 01
www.knihovna-jesenik.cz/index.htm

 

Rok realizace: 2019
Nová knihovna byla postavena v prostorách starého bytového domu, který dispozičně stojí hned vedle Divadla Petra Bezruče (hlavní sídlo MKZ Jeseník). Z původního bytového domu se změnily vnitřní dispozice budovy,zachovalo se pouze obvodové zdivo, jednotlivá parta a původní okna v dětském oddělení. Ostatní prostory byly kompletně zrekonstruovány. V budově je kromě knihovny také multifunkční učebna, konferenční místnost a hudební sál o kapacitě 60 míst. Knihovna bude také částečně fungovat jako komunitní centrum a jsou na ni navázány aktivity Česko-Polského projektu Centrum společných aktivit.  
Architekt: Nomiarchitects 
Dodavatel nábytku: AMBRA - Group, s.r.o. 
Zdroje financování: IROP, Interreg

 

 

 

Městská knihovna v Praze, pobočka Zahradní město

 

Počet obyvatel:
Zřizovatel:
město Praha
Pověřená knihovna:
Městská knihovna v Praze
Adresa:
Topolová 2961/12a, Praha 10
www.mlp.cz/cz/kontakty/pobocky/letna/

 

Rok realizace: 2019
Rekonstrukce objektu bývalého kulturního domu Cíl pro potřeby knihovny proběhla podle projektu architekta Tomáše Hořavy. Knihovna nyní poskytuje pro návštěvníky mnohem větší, světlejší a pohodlnější prostory. Nabízí posezení pro jednotlivce, kteří mohou relaxovat s knihou či časopisem v křesílku nebo houpacím křesle. Do dětského oddělení byl umístěn hrací bazének s pěnovými kostkami a zcela nerušené čtení dětem nabízí úkryt v "doupátku". Pro soustředěnou práci knihovna nabízí dvě klubovny, které mohou například využít studenti pro řešení školních projektů. Více v reportáži zde
Architekt: Hořava architekti 
Dodavatel nábytku: RESA, spol. s. r. o. 
Zdroje financování: Praha 10

 

 

Městská knihovna v Praze, pobočka Jezerka

 

Počet obyvatel:
Zřizovatel:
město Praha
Pověřená knihovna:
Městská knihovna Praha
Adresa:
Nuselská 603/94, Praha 4
 https://www.mlp.cz/cz/pobocky/jezerka/

 

Rok realizace: 2019
Na pobočku Městské knihovny v Praze byly rekonstruovány dvoupodlažní prostory bývalé obecní záložny z dvacátých let min. století. Hlavní myšlenkou bylo vybudovat pobytovou knihovnu jako neformální komunitní centrum a prostor setkávání. Prostorově nejvýraznějším prvkem v přízemí je Agora, centrální místo, kde je možnost pořádat setkání, autorská čtení, přednášky i menší koncerty. Nerušené místo ke čtení nabízí tradičně pojatá Studovna a nápad lze k realizaci dovést v Atelieru, který je vybavený různými předměty a nástroji k rukodělným aktivitám. K těm patří i dnes velmi populární upcycling, např. přešívání starého na nové. První patro je věnováno dětem a jejich rodičům, a také mládeži, které je vyhrazena celá jedna část knihovny. První patro láká ke hře v různých podobách – deskové hry, hry na stěnách, virtuální realita – ale i k odpočinku v houpací síti nebo pohodlné sedačce.Pobočka Jezerka pohledem architekta Tomáše Hořavy  
Užitná plocha: 1 155 m
Architekt: Hořava architekti 
Dodavatel nábytku: RESA, spol. s r.o. 
Zdroje financování: Praha 4

 

 

 

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, pobočka Bystrc

 

Počet obyvatel: 24 218
Zřizovatel:
Brno
Pověřená knihovna:
Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Adresa:
Vondrákova 15, Brno
https://www.kjm.cz/knihovna-provozy/bystrc

 

Rok realizace: 2018
V renovované pobočce se nachází dospělé a dětské oddělení a čítárna se studovnou a relaxační zónou. Novinkou je společenský sál vybavený audiovizuální technikou. Interaktivní technologie zastupuje samoobslužné půjčování a vracení knih či dotykový stůl s výukovou aplikací o knihovně a Bystrc. 

Architekt: POParch s.r.o.
Dodavatel nábytku: Truhlářství Mareš 
Zdroje financování: MČ Bystrc

 

 

 

Městská knihovna Veselí nad Moravou

 

Počet obyvatel: 11 006
Zřizovatel:
Veselí nad Moravou
Pověřená knihovna:
Městská knihovna Hodonín
Adresa:
náměstí Míru 667, Veselí nad Moravou 698 01
knihovna.kultura-veseli.cz

 

Rok realizace: 2017–2018
Nové interiéry byly zrealizovány během zásadní rekonstrukce interiéru Kulturního domu zahrnující ztrojnásobení užitkových prostor knihovny a variabilní občasné využívání částí knihovny s využitím bočních lóží hlavního sálu a horního vestibulu.Hlavní ideou rekonstrukce bylo úplné přetvoření na otevřený, jasný a svobodný prostor lidského ducha, s množstvím propojení, perspektiv a nečekaných průhledů. Ve společných prostorech knihovny a kulturního domu jsou vystavené knihy umístěny na atypický mobilní nábytek – pojízdné kontejnery nebo stojany a při akcích jsou přesunuty mezi regály. Variabilní rozdělení prostor je tvořeno žaluziovými roletovými dveřmi, akustickými oponami nebo skleněnými velkoplošnými pojízdnými stěnami. Více o rekonstrukci zde.
Architekt: Ing. Arch. Ivo Ondračka
Dodavatel nábytku: Ceiba; Inteza
Orientační systém, grafické prvky: Petra Pohlová, Puk-puk studio
Zdroje financování:
rozpočet města

 

 

Městská knihovna v Praze, pobočka Malešice

 

Počet obyvatel:
Zřizovatel:
Praha
Pověřená knihovna:
Městská knihovna v Praze
Adresa:
Počernická 524/64, Praha 110 00
www.mlp.cz/cz/kontakty/pobocky/malesice/

 

Rok realizace: 2018
Městská knihovna v Praze pro svoji pobočku získala díky vstřícnosti Prahy 10 prostor o velikosti 390 m2 v 1. patře zrekonstruovaného Bytového domu Malešice. Vybavení prostoru je navržené tak, aby se v něm cítili dobře dospělí, děti i mládež. Knihovna nabízí místo k živému setkávání v centrální části, kout pro mládež, týmovou klubovnu, křeslo pro poklidné listování časopisem i změkčený dětský koutek. Součástí vybavené klubovny je kromě prezentační techniky i kuchyňská linka, kde si návštěvníci knihovny mohou uvařit kávu nebo čaj.
Architekt: Ing. Arch. Marek Doubravský
Dodavatel nábytku: RESA, spol. s. r. o.
Zdroje financování:
Praha 10

 

 

Městská knihovna v Praze, pobočka Letná

 

Počet obyvatel:
Zřizovatel:
Praha
Pověřená knihovna:
Městská knihovna v Praze
Adresa:
Milady Horákové 56/387, Praha 170 00
www.mlp.cz/cz/kontakty/pobocky/letna/

 

Rok realizace: 2018
Podoba interiéru, barevnost i vybavení knihovny na Letné bylo vybíráno tak, aby se líbilo hlavní cílové skupině pobočky, totiž dětem. Návštěvníci ocení výraznou barevnost, měkké sezení, pódium nebo hrabátko ve tvaru psa. Knihovna nabízí výběr z cca 3000 knih, které zaujmou zejména dětského čtenáře, tomu jsou také přizpůsobené otevírací hodiny, které přímo vybízejí k návštěvě knihovny cestou ze školy nebo ze školky.
Architekt: KoOA Architekti, Ing. arch. Barbora Kopečná
Zdroje financování:
Praha 7, soukromý dárce

 

 

Městská knihovna Antonína Marka v Turnově, pobočka Turnov II - knihovna na vlakovém nádraží

 

Počet obyvatel: 14 334
Zřizovatel:
město Turnov
Pověřená knihovna:
Městská knihovna v Semilech
Adresa:
Vlakové nádraží Turnov – č. p. 1296, Turnov 2, 51101
 
knihovna.turnov.cz/knihovna/pobocky/pobocka-turnov-ii

 

Rok realizace: 2018
Základní idea byla vytvořit komunitní centrum pro městskou část v Turnově II. Nádražní budova, v centru se jevila ideálním místem pro komunitní centrum, kde by byla poměrně velká pobočka knihovny. V rámci rekonstrukce prostor vzniklo i dřevěné vestavěné patro, jež je určeno zejména pro mládež. Díky novému prostoru, službám knihovny a kulturním pořadům se rapidně zvedla návštěvnost. Jedná se pravděpodobně o první knihovnu umístěnou na vlakové nádraží v České republice. Kmotrem otevření nové knihovny byl herec Tomáš Hanák. V létě funguje pobočka jako turistický informační bod a je zde možné si zakoupit turistické vizitky Wander Card.
Designér: Leitmotivdesign.cz
Dodavatel nábytku: Truhlářství JPS, s. r. o.Styl nábytek Turnov
Zdroje financování:
rozpočet města, MK ČR - dotace VISK 3 

 

 

Městská knihovna Valašské Meziříčí – Komunitní Centrum

 

Počet obyvatel: 22 217
Zřizovatel:
město Valašské Meziříčí
Pověřená knihovna:
Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Adresa:
Nábřeží 268, Valašské Meziříčí 757 01
www.mekvalmez.cz

 

Rok realizace: 2018
Nové prostory knihovny se nacházejí v objektu valašskomeziříčského kina, kde sídlí spolu s Komunitním centrem. Celý objekt byl kompletně zrekonstruován a vybaven novým nábytkem. Vícepatrovou budovu propojil výtah, díky němuž je knihovna dostupná také imobilním občanům. Knihovna má k dispozici vzdušné prostory s místem ke studiu i odpočinku. Součástí projektu byla i úprava nábřeží a parkoviště včetně komunikací navazujících na komunitní centrum.
Architekt: BP projekt
Dodavatel nábytku: Efios
Zdroje financování:
 evropské dotace - IROP č. 62

 

 

Městská knihovna Písek

 

Počet obyvatel: 30 351
Zřizovatel:
město Písek
Pověřená knihovna:
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Adresa:
Alšovo náměstí 85, Písek 397 01
 www.knih-pi.cz

 

Rok realizace: 2017–2018
Pro potřeby knihovny proběhla kompletní rekonstrukce bývalé Základní školy Jana Amose Komenského. Jednou z největších a nejviditelnějších změn oproti původnímu stavu je uzavřený pobytový dvůr knihovny, který vznikl přístavbou skladů knih a požárního schodiště. Dvůr je dělen na tři hlavní části: relaxační zahradu s dvěma květinovými záhony při vstupu, prostor pro venkovní scénu a terasu při kavárně a přednáškovém sále. Výpůjční prostory jsou řešeny ve většině odděleních jednoduše a přehledně kolmými regály navazujícími kolmo na středovou zeď. Dominantou dětského oddělení jsou knihovní regály kruhového tvaru. Netradičním a neobvyklým řešením interiérů je například obklad stěny chodby dětského oddělení cca 10 tisíci barevných pastelek s možností jejich zapůjčení, skluzavka, "magnetická" zeď nebo pobytová terasa s bylinkovou zahrádkou.  Více o rekonstrukci knihovny zde.  
Virtuální prohlídka knihovnou.  
Architekt: Ing. arch. Jan Svoboda, studio ABS spol. s r. o. 
Dodavatel nábytku: Společnost Compo Praha Holding 
Zdroje financování: rozpočet města, IROP - výzva č. 57
Ocenění:  Městská knihovna roku 2019