Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Knihovny v obci do 10 tisíc obyvatel

Knihovny nejsou jen půjčovnami knih, ale velmi často místem, které poskytuje zázemí pro setkávání, pořádání kulturních a vzdělávacích akcí. Jsou aktivním středem komunitního života v obci. Inspirujte se zdařilými příklady rekonstruovaných prostor.

inspirace_new

Knihovna Břetislava Kafky Červený Kostelec - Zahrada příběhů

 

Počet obyvatel: 8 356
Zřizovatel: Červený Kostelec
Pověřená knihovna: Městská knihovna Náchod, o.p.s.
Adresa: Sokolská 293, 549 41 Červený Kostelec
www.knihovnack.cz

 

Rok realizace: 2020
Za knihovnou Břetislava Kafky vzniklo klidné místo určené nejen návštěvníkům knihovny. V rámci příprav byla ke konzultacím přizvána odborná veřejnost s cílem najít optimální využití daného prostoru, v souladu s trendem ekozahrad. Nevyužívaný prostor vnitrobloku nyní slouží jako klidné místo pro relaxaci a místo setkávání, je doplněné herními a edukativními prvky pro děti. Součástí je i pergola, která tvoří zastřešené kruhové schodiště vedoucí do prostoru čítárny a tvoří tak místo pro společné předčítání, hudební akce nebo jen prosté venkovní posezení. Základní myšlenka koncepce permakultury je přidanou hodnotou, která umožňuje provoz zahrady bez nákladů na údržbu.

Designér: Lacerta interiérový design – Radka Votavová, MgA. Kristýna Taubelová, Tera Florida – krajinářské úpravy
Zdroje financování: rozpočet obce

 

Městská knihovna Kravaře

 

Počet obyvatel: 6 880
Zřizovatel: Kravaře
Pověřená knihovna: Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace
Adresa: Bezručova 10, Kravaře
www.kravare.cz/organizace/mestska-knihovna/

 

Rok realizace: 2023
Cílem rekonstrukce bylo stávající prostory upravit a opticky i prakticky rozšířit.  Knihovna se vybavila novým, z části mobilním nábytkem. Vytvořil se nový, atraktivní dětský koutek, klidová zóna, studijní koutek a infokiosek.
Architekt: Ing. arch. Petr Doležal
Dodavatel nábytku: Lukáš Nestroj
Zdroje financování: rozpočet EU, rozpočet města a MAS Hlučínsko

 

Městská knihovna v Broumově

 

Počet obyvatel: 7 491
Zřizovatel: Broumov
Pověřená knihovna: Městská knihovna Náchod
Adresa: Mírové nám. 52, Broumov 550 01
www.knihovnabroumov.net/ 

 

Rok realizace: 2020 – 2021
V knihovně proběhla modernizace interiéru dětského oddělení podle návrhu designérky Ivy Machové. V první fázi došlo k výměně podlahy, snížení stropů pomocí sádrokartonu a výměně osvětlení. V další etapě se přikročilo k výměně mobiliáře dětského oddělení. Část nábytku byla vyráběna na míru podle návrhu designérky

Designér: Iva Machová
Dodavatel nábytku: Steiner Truhlářství, ALAX, IKEA
Zdroje financování: rozpočet obce, Evropský fond pro regionální rozvoj / Překračujeme hranice 2014-2020

 

Městská knihovna Šlapanice

 

Počet obyvatel: 7 517
Zřizovatel: město Šlapanice
Pověřená knihovna: Městská knihovna Kuřim
Adresa: Riegrova 1930/23, 664 51 Šlapanice
mestskaknihovna.slapanice.cz/

 

Rok realizace: 2020–2021
Nová budova byla postavena na místě objektu bývalé šatlavy a v místě současného bistra. V jedné části je umístěna kavárna a restaurace. Ve druhé části se ve dvou patrech nachází městská knihovna. Flexibilně lze celý objekt propojit bud‘ s kavárnou a restaurací nebo s prostorem knihovny, případně může být využit samostatně. Elevace sálu navazuje na stávající terén a volně přechází do pobytových teras v exteriéru. Knihovna v tomto domě poskytne pro tuto chvíli kvalitní knihovnické zázemí a lidem příjemnou možnost relaxovat s knihou třeba přímo na terase knihovny. Více o projektu najdete zde. Informace na portále Archiweb. a portále CzechDesign.
Architekt: ARCHIX, s.r.o., Ing. arch. Milan Podroužek
Dodavatel nábytku: TOKA, a.s.
Zdroje financování: rozpočet města

Ocenění: Cena Klubu Za Starou Prahu 2022

 

IGI Vratislavice (Knihovna Vratislavice nad Nisou)

 

Počet obyvatel: 8 109
Zřizovatel: Vratislavice nad Nisou
Pověřená knihovna: Krajská vědecká knihovna v Liberci
Adresa: Tanvaldská 50, Vratislavice nad Nisou
https://www.igivratislavice.cz/knihovna

 

Rok realizace: 2021
Nová knihovna a spolkové centrum se nachází v budově, která vznikla přestavbou a dostavbou bývalé fary. Při rekonstrukci staré fary bylo odkryto spodní patro, které bylo původně zasypané. Dnes je zde rodinné centrum. Moderní přístavba knihovny s ocelovým pláštěm je s farou spojena skleněným průchodem. Kromě stylových prostor knihovny a čítárny nabízí občanům také zázemí pro spolkovou činnost. V podzemí navíc vznikl kinosál s kapacitou 58 míst k sezení včetně čtyř míst pro vozíčkáře.  Název IGI VRATISLAVICE připomíná vratislavického rodáka a továrníka Ignaze Ginzkeye, který zde založil slavnou továrnu na koberce. A právě historický koberec z této dílny je zavěšen v prostorách nové knihovny, kde si jej mohou návštěvníci prohlédnout včetně poutavé videoprojekce. Další poctou známému rodákovi je podobizna na skleněné lupě před vstupem do knihovny od autorky Pauliny Skavové. Více informací . Video z knihovny: Komunitní centrum IGI Vratislavice.

Architekt: Atakarchitekti, s.r.o.
Dodavatel nábytku: Toka, a.s.
Zdroje financování: Ministerstvo pro místní rozvoj, rozpočet obce
Autor fotografií: R. Drbohlav

Ocenění: Stavba roku 2022 Libereckého kraje

 

Městská knihovna Hradec nad Moravicí

 

Počet obyvatel: 5 465
Zřizovatel: Hradec nad Moravicí
Adresa: Podolská 308, 747 41 Hradec nad Moravicí
www.knihovnahradec.cz

 

Rok realizace: 2020–2021
Na jaře roku 2020 koupilo město budovu č.p. 308 na Podolské ulici. V přízemí vznikly prostory pro knihovnu a informační centrum, v patře pak společenský sál pro 120 osob včetně zázemí. Snahou bylo, mimo jiné, budově částečně vrátit její původní vzhled z 20. let minulého století. Budova je spojena s historií Hradce nad Moravicí a je známa jako Babinec podle dlouholetého vlastníka a provozovatele stejnojmenného hotelu a restaurace. V současnosti nejvýznamnějším potomkem Josefa Babince je jeho vnuk, známý básník a hradecký rodák Vít Slíva.
Architekt: Ing. arch. Jiří Horák
Dodavatel nábytku: DINA Central s.r.o.; FORM, s.r.o.
Zdroje financování: město Hradec nad Moravicí, MAS Opavsko, VISK3

 

Městská knihovna Černošice

 

Počet obyvatel: 6 849
Zřizovatel: město Černošice
Pověřená knihovna: Středočeská vědecká knihovna Kladno
Adresa: Karlštejnská 259, 252 28 Černošice
http://naseknihovna.cz/cernosice

 

Rok realizace: 2019–2020
Knihovna sídlila přes 30 let ve starém domě naproti městskému úřadu. V listopadu 2019 se přestěhovala do zrekonstruovaných prostor vily Tišňovských, jejíž součástí je i radnice. Knihovna tak získala větší prostor a krásné prostředí. Interiér zdobí také výtvarné práce žáků místní základní školy. V předstupní hale je umístěn nápojový autormat. Městská knihovna byla pojmenována po Františce Plamínkové, která sice ve městě žila krátce, v závěru svého života zde však zanechala viditelnou stopu.
Architekt: Ing. arch. Lacová Anna
Dodavatel nábytku: Interdekor
Zdroje financování: rozpočet obce s přispěním Středočeského kraje
Foto: Petr Kubín

 

 

Městská knihovna Železný Brod

 

Počet obyvatel: 6 069
Zřizovatel: Železný Brod
Pověřená knihovna: Městská knihovna Jablonec nad Nisou
Adresa: Jiráskovo nábřeží 737, 468 22 Železný Brod
https://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/kultura-sport-spolky/knihovna/

 

Rok realizace: 2019
Knihovna sídlí v prvním patře v nově rekonstruovaném objektu, který sloužil jako výměníková stanice a následně jako prádelna. Prostory jsou tvořeny jedním velkým prostorem, který je rozdělný pouze regály. V přízemí se nachází multifunkční sál (lze rozdělit na dvě samostatné místnosti), kuchyňka a sklad. V dětské oddělení se nachází hrací domeček (hrad) a dětmi velmi oblíbené velkoplošné magnetické nástěnky. Celá budova je bezbariérová. Více o knihovně najdete na webu.
Architekt: Project A plus

Realizace rekonstrukce: Brex Liberec
Dodavatel nábytku: 
Špalek TurnovB2B PartnerProman
Zdroje financování: rozpočet města

 

 


Městská knihovna v Hulíně

 

 

Počet obyvatel: 6 873
Zřizovatel: město Hulín
Pověřená knihovna: Knihovna Kroměřížska
Adresa: Dr. Stojana 375, 76824 Hulín
 www.knihovnahulin.cz

 

Rok realizace: 2019
Knihovna, se v rámci poskytování služeb a pořádání aktivit, rozhodla rozšířit své prostory i na venkovní. Nevzhledná a dlouho nevyužívaná plocha bývalé školní zahrady se změnila v atraktivní místo, které láká k trávení volného času a pořádání mnoha aktivit. Na ploše jsou instalované různé herní prvky, venkovní společenské hry i místa pro relaxaci. Trávník je vybaven automatickým zavlažovacím systémem. Zahrada rovněž slouží jako veřejný prostor, a tak ji začali využívat žáci a pedagogové ze základní školy se zaměřením na angličtinu, ZŠ Active Learning i řada občanů. Nachází se zde nádherná výsadba, ovocné stromy a dva velké květináče s bylinkami, které mají edukační záměr. Více informací zde.
Architekt: Ing. arch. Radmila Vraníková
Zdroje financování: rozpočet města
Foto: L. Polišenská

 


Městská knihovna a turistické informační centrum v Chlumci nad Cidlinou

 

Počet obyvatel: 5 443
Zřizovatel: Chlumec nad Cidlinou
Pověřená knihovna: Knihovna města Hradce Králové
Adresa: Jungmannova 61, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
https://ic.chlumecnc.cz/knihovna/ms-2198/p1=2198

 

Rok realizace: 2017–2018
Nová knihovna se nachází na Klicperově náměstí a má dvě podlaží. Funguje jako společenské kulturní centrum pro celý chlumecký region a zároveň vykonává regionální funkce pro dvanáct místních knihoven v okolních obcích. Nahradila původní nevyužitý objekt s malými nebytovými prostory. V přízemí je umístěna knihovna a informační centrum. V prvním patře se nachází kreslírna a sál základní umělecké školy. Nová stavba je bezbariérová a koncipována jako nízkoenergetická.
Architekt/realizace interiérů: Ing. Pavel Kubík s.r.o.
Dodavatel nábytku: Český nábytek a.s.
Zdroje financování: rozpočet města

 


Městská knihovna Hrádek nad Nisou - Multifunkční Centrum Brána Trojzemí

 

Počet obyvatel: 7 722
Zřizovatel: Hrádek nad Nisou
Pověřená knihovna: Krajská vědecká knihovna v Liberci
Adresa: Václavská 471, 463 34 Hrádek nad Nisou
https://www.hradek.eu/index3.aspx?rub=68 

 

Rok realizace: 2018
Nová budova knihovny vznikla v místě tzv. „Staré pekárny" a je součástí Brány Trojzemí, multifunkčního centra, kde se nachází informační centrum, muzeum, výstavní prostory a multifunkční sál s kinem. Tyto objekty jsou propojeny malinkatým nádvořím, které nabízí příjemné posezení nebo je vhodné pro různé kulturní či společenské komorní akce. Jedním ze zajímavých prvků je čelní fasáda knihovny. Je sestavená z cihel původní budovy, která evokuje regály s knihami. Interiéry knihovny jsou ozdobeny citáty, které jsou odlité přímo do betonových zdí. 
Architekt/realizace interiérů: Projektový ateliér David
Dodavatel nábytku:
Zdroje financování: rozpočet města

Ocenění: Komunální projekt roku 2019
Foto: Jakub Plíhal

 

 

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, pobočka Husovice

 

Počet obyvatel: 6 638
Zřizovatel: Brno
Pověřená knihovna: Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Adresa: Musilova 2a, Brno
https://www.kjm.cz/provoz/husovice-musilova

Rok realizace: 2018
Nová pobočka sídlí vedle kulturního centra Omega a prostor přilehlý ke knihovně umožnuje pořádat pro čtenáře i veřejnost v Husovicích řadu venkovních akcí komunitního typu. Kromě programů pro širokou veřejnost pobočka aktivně spolupracuje se školami v dané oblasti při rozvíjení čtenářské gramotnosti. Samozřejmou součástí pobočky je bezbariérový vstup pro handicapované uživatele či místo určené rodičům na přebalení dítěte.
Dodavatel nábytku: Ing. Marcel Kopuletý
Zdroje financování: město Brno-sever

 

 

 

Knihovna města Zubří

 

 

Počet obyvatel: 5 540
Zřizovatel: město Zubří
Pověřená knihovna: Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Adresa: Hlavní 79, Zubří 756 54
knihovna.mesto-zubri.cz/

 

Rok realizace: 2015–2016
Pro účely knihovny proběhla kompletní rekonstrukce prostor bývalé restaurace v Domě služeb. Knihovna má bezbariérový přístup, dětský koutek, zákoutí pro studium, odpočinek a relaxaci. Součástí knihovny je přednášková místnost. Interiér byl kompletně vybaven novým nábytkem.
Architekt: Dimense
Dodavatel nábytku: LD Seating
Zdroje financování: rozpočet města

 


Městská knihovna Sezimovo Ústí 2

 

Počet obyvatel: 7 257
Zřizovatel: město Sezimovo Ústí
Pověřená knihovna: Městská knihovna Tábor
Adresa: Školní náměstí 1219,Sezimovo Ústí 2 391 02
sezimovo-usti.cz/knihovna-2

 

Rok realizace: 2016
Nová knihovna se přestěhovala do bývalých prostor mateřské školy. Knihovna je tvořena jednou velkou místností s malým skladem, kanceláří a útulným zákoutím pro mládež. Součástí nové knihovny je herna pro děti i foyer a atrium pro venkovní posezení pro návštěvníky.
Architekt/realizace interiérů: Ing. Arch. Radek Zeman
Dodavatel nábytku: Památky Tábor, s. r. o.
Zdroje financování: rozpočet města

 

 

Městská knihovna v Bílovci

 

 

Počet obyvatel: 7 400
Zřizovatel: Kulturní centrum Bílovec, příspěvková organizace
Pověřená knihovna: Městské kulturní středisko Nový Jičín, p.o. - MK Nový Jičín
Adresa: Slezské náměstí 63, Bílovec 743 01
knihovna.kcbilovec.cz/

 

Rok realizace: 2015
Knihovna byla otevřena v nově zrekonstruované budově bývalé základní školy. Rekonstrukce zásadně proměnila vnitřní uspořádání budovy, střed knihovny je propojen, čímž vzniká dojem vzdušného místa. Celá budova zahrnuje tři nadzemní podlaží a suterén, kde se nachází centrum pro seniory. K původnímu objektu byla přistavěna poloskleněná společenská místnost, kde jsou pořádány besedy, školení, promítání, přednášky, schůze města a další. Uživatelům je nově k dispozici čítárna, infokiosky s knihovním katalogem, relaxační a herní prostor pro dětské čtenáře nebo již zmíněná společenská místnost s promítací technikou. Velkou výhodou je bezbariérový přístup (výtah) nebo umístění knihovny v samotném centru města. Pod novou přístavbou vznikl prostor pro petanque. V roce 2015 knihovna získala nominaci na Stavbu roku 2015, o rok později pak dvě nominace v soutěži Knihovna roku.
Architekt: Ing. arch. Jan AdámekIng. arch. David Honeki
Dodavatel nábytku: JP-Kontakt, s.r.o.
Zdroje financování: ROP regionu soudržnosti Moravskoslezsko
Ocenění: Biblioweb roku 2017

 

Městská knihovna Pohořelice

 

Počet obyvatel: 5 051
Zřizovatel: město Pohořelice
Pověřená knihovna: Městská knihovna Břeclav
Adresa: Brněnská 2, Pohořelice 691 23
www.pohorelice.cz/mestska-knihovna-pohorelice

 

Rok realizace: 2015
Více než stoletá budova, sloužící původně jako sídlo radnice, v přízemí byla umístěna restaurace, prošla kompletní rekonstrukcí. Nové využití našla jako multifunkční kulturní a společenské centrum města, z nichž knihovna je nejživějším prostorem. Nachází se v přízemí a je bezbariérová. Více o rekonstrukci zde.
Architekt: ABN Design Brno, Ing. Pavel Bureš
Dodavatel nábytku:
Zdroje financování: rozpočet města

 

 

Městská knihovna Soběslav

 

Počet obyvatel: 6 968
Zřizovatel: Město Soběslav
Pověřená knihovna: Městská knihovna Tábor
Adresa: Horní příkopy 76, Soběslav 392 01
www.knihovnasobeslav.cz/

 

Rok realizace: 2010
Knihovna sídlí v nově zrekonstruovaném severním křídle městského gotického hradu - jedné z nejvýznamnějších památek v Soběslavi. Rekonstrukce proběhla v rámci projektu „Záchrana gotického hradu – Soběslav". Knihovna je řešena jako samostatný celoprosklený kontejner vestavěný do gotického hradu. Z knihovny je tak umožněno vizuální vnímání celého povrchu vnitřku hradu. Návštěvník na první pohled spatří, jak se vrstvily jednotlivé slohy a jakými vývojovými etapami hrad procházel. Knihovna je bezbariérová.
Architekt: Ing. arch. Jaromír Kročák
Dodavatel nábytku:
Zdroje financování: Evropský regionální rozvojový fond (Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad)

Ocenění: Grand Prix architektů 2011; Presta Jižních Čechy; cena jihočeského hejtmana INSPIRA