Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Příklady a inspirace ze zahraničních knihoven

V této části najdete podněty, nápady k výstavbě a rekonstrukci knihoven spolu s ukázkami řešení v zahraničních knihovnách. Primárně je výběr soustředěn na evropské veřejné knihovny.

V případě poskytnutí podrobnějších informací nás neváhejte kontaktovat.

Kontakt
Kalk_knihovna

Knihovny a architektura v zahraničí

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Databáze evropských knihoven

NAPLE - fórum NAPLE bylo založeno 4. října 2002. Mezinárodní nevládní sdružení sleduje zájmy veřejných knihoven Evropě.  Jeho hlavním cílem je prosazovat zásady a strategie politik veřejných knihoven. Vzhledem k tomu, že v současné době se mění role knihoven a jejich funkcí, a s tím souvisí nároky na prostory, byla zřízena databáze nově postavených knihoven, které slouží jako inspirace a příklad dobré praxe. Databáze je k dispozici zde.

 
LIBER Europe

LIBER Europe (Ligue des bibliotheques Européennes de recherche) je největší evropskou sítí vědeckých knihoven. Sdružuje více než 420 národních, univerzitních a jiných knihoven z více než 40 evropských států. Organizační struktura je složena z tzv. Výkonné rady a pěti vědeckých výborů složených z tematických pracovních skupin, jednou z nichž je i Architektura knihoven.

Architektonická skupina LIBER (LAG) se zaměřuje na trendy v architektuře knihoven a soustředí se na koncepty a procesy plánování. V rámci činnosti skupiny je budována digitální databáze evropských knihoven Library Buildings in Europe, která informuje o novostavbách, rekonstrukcích či přístavbách knihovních budov v Evropě. 

 
IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions)

Součástí IFLA  je odborná sekce Library Buildings and Equipment Section, která se zabývá trendy týkající se výstavby, designu a vybavení  všech typů knihoven ve všech částech světa. Cílem této sekce je shromažďovat a šířit znalosti o budovách a interiérech knihoven  s cílem zvýšit tyto znalosti mezi knihovníky. Jejím cílem je také usilovat o spolupráci  mezi knihovníky a architekty.

Aktualizovaná definice zelené knihovny, kterou zpracovala sekce ENSULIB (součást IFLA) zaměřující se na problematiku životního prostředí a udržitelnosti v knihovnách. Zelenou knihovnou je míněna zelená a udržitelná knihovna, což je knihovna která bere v potaz environmentální, ekonomickou a sociální udržitelnost. Další podrobnosti najdete zde: To plan and develop a green and sustainable library.

Organizace každoročně uděluje cenu IFLA/Systematic za Nejlepší knihovnu roku. Podmínky soutěže: výstavba či rekonstrukce byla dokončena v předchozím roce, kromě architektonického řešení a interiérového řešení rozhodují poskytované služby a nadstandardní aktivity odpovídající současným trendům a reflektující změny probíhající ve společnosti (viz nová strategie IFLA). Vítěznou knihovnou pro rok 2022 se stala  Missoula Public Library v Montaně (USA).

Ocenění Zelená knihovna IFLA je udělováno od roku 2016. Cena je každoročně udělována knihovně, která svou činností přispívá k environmentální udržitelnosti, vytváří povědomí o sociální odpovědnosti v environmentální výchově a stavba knihovny odpovídá ekologicky udržitelné budově. Oceněná knihovna získá 500 EUR. Vítězem IFLA Green Library Award 2022 se stala Choa Chu Kang Public Library v Singapuru. 

WEBINÁŘ IFLALibrary Design Matters!  - připravila sekce IFLA zaměřená na budovy a vybavení knihoven. Nad problematikou prostorového řešení knihoven v budoucnu, se knihovnické osobnosti z celého světa. Videa ke zhlédnutí ZDE:  

 
LAMA (Library Administration and Management Association)

V rámci organizace American Library Association (ALA) působí Library Administration and Management Association (LAMA). Tata sekce pro výstavbu a zařízení knihovny sdružuje knihovníky a odborníky zabývající se designem za účelem analyzování, diskusí a výměny informací souvisejících s architekturou knihoven.
Na svých webových stránkách zpřístupňuje dokumenty věnující se především trvalé udržitelnosti. Také je zde možnost registrace a následné konzultace s odborníky a řešení různých problémů, např. projektování knihoven, interiéry knihoven, bezpečnost a ochrana knihoven, stěhování knihoven.

 
Dánský modelový program pro veřejné knihovny

Modelový program pro veřejné knihovny  (The Model Programme for Public Libraries) je projektem Dánské agentury pro kulturu a soukromé dobročinné společnosti Realdania. Jde o interaktivní webový katalog, který obsahuje přehled podnětů, nápadů a nástrojů pro výstavbu i rekonstrukci moderních veřejných knihoven. Přináší nové poznatky a návrhy v oblasti tvorby funkční interiérů knihoven včetně příkladů dobré praxe. Více o programu zde: Dánský modelový program pro veřejné knihovny.

 

Aat Vos - knihovny jako třetí místo pro všechny

Holandský designér Aat Vos má jedinečný pohled na veřejná prostranství a může se pochlubit více než 20 lety zkušeností jako vývojář knihovních konceptů. Podílel se na transformaci velkého počtu holandských knihoven. Již řadu let se zabývá knihovnami a jejich funkcí 3. místa. Působí také jako poradce pro obnovu knihoven a veřejných prostranství v celé Evropě. Ve spolupráci s místními občany a profesionálypozvedá prostory na další úroveň a transformuje je na mimořádné městské obytné místnosti. Více o projektech v knihovnách zde. Přednáška A. Vose o knihovnách a funkce třetího místa ke shlédnutí zde.

 
Instytut Książki Kraków

Institutu knihy v Krakově, odpovídá za programy pro veřejné knihovny a propagaci polské literatury v rámci Vyšehradské skupiny. V rámci Národního programu rozvoje čtenářství 2016-2020 byla, jedním ze tří strategických cílů, priorita nazvaná Infrastruktura knihoven. Cílem bylo posílit potenciál a úlohy veřejných knihoven, stejně jako veřejných knihoven spadajících pod jiné kulturní instituce, jejichž zakládajícím organem je obec. V rámci priority se každoročně vyhlásila soutěž na stavbu, přestavbu, rozšíření, rekonstrukci a vybavení knihoven ve vsích, městysech a městech do 50 tisíc obyvatel. Navrhovaný projekt prostorového řešení pro knihovnu musel vyhovět řadě požadavků předepsaných Certifikátem Biblioteka+.

 

Interiérové řešení knihoven

Designing libraries in 21st century: lessons for the UK je britská studie z roku 2016, jejíž autor prošel několik světových knihoven, všímá si jejich designu a pokouší se stanovit obecné zásady, jimiž by se tvůrce nových knihoven měl řídit. Více zde.

We are library people  je dánská společnost, která se od roku 1929 zabývá výrobou knihovnického nábytku a architektonickým řešením interiérů knihoven. Pod hlavičkou společnosti bylo vypracováno komplexní řešení interiérů několika desítek veřejných knihoven nejen v Dánsku, ale i např. v Belgii, Nizozemí, Francii, Itálii, Velké Británii. Jednotlivé návrhy dispozičního řešení (ke stažení zde) vybraných evropských knihoven od Lammhults Biblioteksdesign, prezentované na konferenci IFLA v roce 2018.

DESIGNING LIBRARIES je britská nezisková společnost, která byla založena v roce 2004. Financována je Radou pro muzea, knihovny a archivy. Webové stránky společnosti slouží jako zdroje informací pro knihovny, které se chtějí inovovat. Na webu lze najít případové studie knihoven, které prošly úspěšnou rekonstrukcí, kontakty na designéry, architekty, doporučenou literaturu k tématu a rady jak pracovat s prostorem v knihovnách. 

Demco Interiors je součástí skupiny Demco a Wall Family Group. Společnost Wall Family Enterprise je zastřešující firmou podniků, které se specializují na architektonické řešení interiérů knihoven a knihovnického nábytku. Demco Interiors nabízí více jak třicetileté zkušenosti s navrhováním, vybavením a poskytováním interiérů pro veřejné knihovny ve Velké Británii a v zámoří. Podívejte se na příklady a inspirace z veřejných knihoven a typy knihovnického nábytku.

Opening the Book - společnost, která má zastoupení ve Velké Británii a USA. Specializují se na výrobu knihovnické nábytku pro veřejné a školní knihovny. Jak společnost pracuje s prostorem si můžete prohlédnout zde: Virtuální prohlídka veřejnou knihovnou - Milton Sherwood Public Library (Ontario, Kanada).

ekz Gruppe - je přední německá společnost, která se zabývá návrhy a realizací interiérů knihoven a výrobou knihovnického mobiliáře již od roku 1947. Příklady realizací knihoven najdete zde. Proces plánování interiérů knihovny - dokument ke stažení.