Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Francie

Francouzské knihovny a mediatéky nabízí širokou škálu služeb, které odpovídají potřebám společnosti. Často se zaměřují na znevýhodněné skupiny obyvatel, např. nezaměstnané, imigranty, sociálně vyloučené. Velká pozornost je věnována menšinám, v každé knihovně je široká škála dokumentů všech typů pro potřeby výuky jazyka. Od těchto priorit se odvíjí v podstatě všechny služby knihoven.

library-488690_1280

Bibliothèque Václav Havel

Adresa: Halle Pajol - Rue Pajol, 26 esplanade Nathalie Sarraute, 75018 Paříž
www stránky: www.paris.fr

 

Základní informace: Radnice města Paříž pojmenovala novou knihovnu ve čtvrti Pajol po  Václavu Havlovi. Vedení města chtělo tímto způsobem uctít památku známého dramatika, disidenta a prvního prezidenta České republiky. Knihovna vznikla v rámci přestavby bývalého železničního překladiště, ze kterého zde byl vytvořený studentský areál. Knihovna byla spolu s vedlejším hostelem vestavěná do kovové konstrukce původního objektu. Celý objekt je energeticky samostatný; energie pochází ze solárních panelů a všechny technologie jsou ekologické a úsporné.
Nová pařížská čtvrt Pajol byla vybudována na dávno opuštěných pozemcích železnice z bývalého železničního překladiště. Vznikla zde ekologická a plně energeticky soběstačná čtvrť, jejíž součástí je studentský hostel, střední škola, vysoká škola, krytý sportovní areál, divadelní sál, obchodní a kancelářské budovy a knihovna s třiceti tisíci svazky.
Architekt: Jourda Architectes 
Rok realizace: 2014

 


Maison De La Culture/Médiathèque

Adresa: 35720 Saint-Pierre-de-Plesguen
www stránky: mesnilroch.bzh 

 

Základní informace: Renovace tohoto starého tradičního domu na dům kultury byla příležitostí předefinovat dva veřejné prostory a propojit je. Všechny servisní prostory jsou shromážděny v hlavní budově, aby uvolnily křídla budovy pro čtyři požadované funkce. V přízemí se v jižním křídle nachází třetí místo, jedná se o neformální prostor, který umožňuje interakce mezi návštěvníky budovy. Ve víceúčelovém prostoru se konají konference, výstavy a koncerty. V prvním patře je knihovna rozdělena mezi čítárnu pro dospělé a hernu a čítárnu pro děti. V interiéru byly zachovány původní kamenné zdi, příjemnou atmosféru dotvářejí podlahy z masivního dubu
Architekt: Atelier 56S  
Rok realizace: 2017
Fotografie: Jeremias Gonzalez

 


Les 7 lieux - médiathèque 

Adresa: Boulevard Fabian Ware, 14400 Bayeux
www stránky: les7lieux.fr

 

Základní informace: Při návrhu nové knihovny v Bayeux byla zohledněna bohatá historie města, které je známé díky kulturní památce – tapisérii z 11. století. Projekt vychází konceptu z otevřeného prostoru spojujícího historické centrum s budoucími zónami rozvoje města a umožňuje nádherný výhled na místní katedrálu. Středem knihovny je zelená terasa, která osvětluje vnitřní prostory. „Zelená" střecha je koncipovaná jako pátá fasáda, jsou zde zabudovány světlíky, které zajišťují vnitřní osvětlení a přirozené větrání během letních měsíců.
Pro projekt v Bayeux se při koncipování prostor i služeb knihovny řídili třemi různými inspirativními prostředími – domem, obchodem a hrou. V případě domu jde o knihovnu jako obývák. V tomto pojetí znamená navodit v prostorách knihoven domácí atmosféru pomocí vhodného nábytku – vhodně zvolenými bytovými doplňky a dekoracemi – a doplňujícím službami. V případě obchodu jde o knihovnu jako knihkupectví. Inspiraci totiž lze také hledat v prodejnách; současně lze při uspořádání prostoru v knihovnách uplatňovat metody merchandisingu. U hry jde o hravou knihovnu. Tento princip je uplatněn v hlavně v prostorách pro děti a mládež.
Architekt: Serero Architectes Urbanistes 
Rok realizace: 2019
Fotografie: Didier Boy de la Tour

 


Médiathèque municipale Pierre Bottero

Adresa: Rue de la République, 13330 Pélissanne
www stránky: www.ville-pelissanne.fr

 

Základní informace: Nová přístavba knihovny v Pélissanne v Provence byla navržena tak, aby zapadla do okolního urbanistického kontextu města, ve kterém se dochovalo velké množství městských domů s historickou památkovou hodnotou. Stávající knihovna je umístěna v historické budově Maureau Mansion z roku 1642. Dispoziční řešení historické budovy bylo zachováno, přístavba má dvě nadzemní podlaží, přičemž přízemí je navrženo tak, aby respektovalo okolí městské zahrady, ve které se knihovna nachází. Přístavba zároveň slouží jako pasáž vedoucí k radnici města.
Architekt: Dominique Coulon & associés 
Rok realizace: 2020
Fotografie: Eugeni Pons

 


Médiathèque 3ème Lieu 

Adresa: 1 place Malraux, 57100 Thionville
www stránky: puzzle.thionville.fr/fr

 

Základní informace: Budova knihovny je navržena tak, aby splňovala funkci třetího místa. V budově se nacházejí výstavní prostory, místo pro kreativní činnosti, hudební studia, kavárna a restaurace. Různé programové činnosti se navzájem prolínají a vytvářejí tak dynamický systém. Knihovna se nachází v blízkosti aleje vzrostlých platanů, která dodává místu přirozený stín prosklenému přízemí a zároveň vytváří dojem přírodní fasáda budovy. Tvar budovy je navržen jako jednolitá linie, díky které proudí do budovy celý den přirozené světlo. Zároveň prostory vytváří dojem nekonečného prostoru a pocitu svobody.
Architekt: Dominique Coulon & associés 
Rok realizace: 2016
Fotografie: Eugeni PONS, David Romero-Uzeda

 


Ukázka 4

 foto

Adresa: 
www stránky: 

 

Základní informace: