Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Více informací k tématu...

ke stazeni

Metodický pokyn pro postupy rekonstrukce knihoven

Metodika předkládá doporučené postupy a parametry pro optimální průběh rekonstrukce v knihovnách zřizovaných anebo provozovaných obcemi do 40 tis. obyvatel. Knihovny ve větších sídelních místech mohou použít uvedená doporučení přiměřeně, s přihlédnutím k aktuálnímu zaměření knihovny, také k potřebám a možnostem místa. Dokument ke stažení.

Doporučení pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven

K tématu výstavby a rekonstrukce knihoven vydala Národní knihovna ČR (Knihovnický institut) Doporučení pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven zřizovaných a/nebo provozovaných obcemi na území České republiky - dokument ke stažení.

Klíčové otázky při navrhování budov knihoven /IFLA /

Dokument vychází ze Směrnice IFLA pro budovy a vybavení knihoven z roku 2007 a je souhrnem klíčových otázek, které je potřeba vzít v úvahu při stavbě nové nebo rekonstruování budovy knihovny, které by si měli knihovníci položit na začátku přípravy projektu – dokument ke stažení.

 

 

Knihovna v obci - příručka pro starosty a zřizovatele 

Příručka přináší základní soubor informací a příkladů dobré praxe, které mohou pomoci rozvíjet knihovnu v obci. Ke stažení zde:

Dotazník IFLA

Pomáhá zřizovatelům a knihovníkům zamyslet se nad všemi možnými otázkami, které by při plánování rekonstrukce knihovny měly zaznít.

Dokument je určen spíše větším knihovnám – dotazník IFLA zde

 

Udržitelné budovy, vybavení a hospodaření - kontrolní seznam IFLA

Kontroloní seznam vydala Mezinárodní federace knihovnických asociací a institucí IFLA, užitečnou pomůckou, pokud plánujete rekonstrukci knihovny, případně novou výstavbu. Seznam poskytuje komplexní přehled o tom, kde všude je možné zvažovat a vylepšit enviromentální dopady knihovny. Ke stažení zde:

 

 

 

Ochrana a uchovávání knihovního fondu

Knihovna, která chce projít rekonstrukcí či obnovou mobiliáře, by se měla v dostatečné míře věnovat svému knihovnímu fondu.

Standard pro dobrý knihovní fond  je metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu doplňování a aktualizace knihovního fondu pro knihovny zřizované a/nebo provozované obcemi na území České republiky (2017). 

Manifest pro zelené knihovny 

Maniferst pro zelené knihovny je sdílený soubor závazků, k němuž se přidávají knihovny, které chtějí jít příkladem a využit svého vlivu a dosahu, aby podnítily aktivity a změny s pozitivními environmentálními dopady. Ke stažení zde: 

Manuál pro komplexní přípravu veřejných budov

Manuál poskytuje zadavatelům zakázek, architektům, projektantům a provozovatelům budov ucelený návod, jak postupovat při přípravě projektů, zejména renovaci veřejných budov s ohledem na zajištění kvalitního, dlouhodobě udržitelného a provozně ekonomicky efektivního díla. Ke stažení zde.

 

 

Metodika SBToolCZ 

SBToolCZ je národní český certifikační nástroj pro vyjádření úrovně kvality budov, a to v souladu s principy udržitelné výstavby. SBToolCZ nabízí metodiky pro hodnocení kvality návrhu budovy a hodnocení kvality budovy pro novostavby. Metodiky jsou k dispozici ke stažení zde:

Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury

Metodický pokyn je určený pro pořizovatele a projektanty územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace. Týká se i výstavby a rekonstrukci knihoven. Metodický pokyn stahujte zde.

Kvalitní veřejné prostory

Metodika tvorby a obnovy veřejných prostranství. Publikace se pokouší popsat zásady a postupy při vytváření veřejných prostranství. Ke stažení zde:

 

 

 

Standardy služeb architekta

Česká komora architektů vydala standardy služeb jako metodický nástroj pro ustanovení vztahů mezi architektem a klientem v projekční praxi. Standardy by měly pomoci jak architektům, tak i klientům stanovit dobré podmínky spolupráce. Standardy služeb architekta lze využít zejména při formulaci obsahu smluvních vztahů.

Dokument je volně ke stažení.

Manuál vesnického knihovníka

Metodická příručka pro neprofesionální knihovníky je výstupem z projektu Nezapomeňte (se) vrátit. Obsahuje praktické návody, jakým způsobem pracovat s různými cílovými skupinami a nabízí i výběr zajímavých a osvědčených aktivit. Manuál stahujte zde.

 
 
 

 

 

OPEN DATA - databáze rekonstrukcí knihoven

Veškerá data, která uchováváme k rekonstrukcím knihoven jsou volně dostupná zde.