Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven
 „Knihovna se z prostoru ke čtení proměňuje na společenské centrum s mnohanásobnými kompetencemi."
(R. Koolhaas, nizozemský architekt)
Chci rekonstruovat knihovnu Chci vylepšit interiér Chci najít architekta

Oživení
interiéru
knihoven

Chci najít architekta/

MC VRK

Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven bylo zřízeno s podporou Ministerstva kultury ČR v roce 2018 jako součást Moravské zemské knihovny v Brně v návaznosti na Státní kulturní politiku na léta 2015–2020 a Koncepci rozvoje knihoven v České republice na období 2017–2020.

Našim posláním je být k dispozici všem zřizovatelům knihoven a knihovníkům, kteří budou mít zájem své knihovny vylepšovat, hledat nejenom jejich architektonickou podobu (tedy prostorové uspořádání a vybavení), ale také společně diskutovat možné funkce, které by veřejná knihovna v daném místě mohla plnit ve prospěch obce.

Můžeme Vám nabídnout:
  • rady a tipy, jak využít a zhodnotit prostory v knihovnách,
  • informace k financování (vypsané dotační tituly a granty) rekonstrukcí knihoven a obnovy knihovnického mobiliáře,
  • kontakty na ověřené výrobce a dodavatele knihovnického nábytku a architekty, kteří se podíleli na realizaci knihoven,
  • odborné semináře na téma architektura knihoven a workshopy,
  • metodické materiály k výstavbě a rekonstrukci knihoven,
  • spolupráci v případě zájmu o danou problematiku.