Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukce knihoven 

Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven bylo zřízeno s podporou Ministerstva kultury ČR v roce 2018 jako součást Moravské zemské knihovny v Brně v návaznosti na Státní kulturní politiku na léta 2015–2020 a Koncepci rozvoje knihoven v České republice na období 2017–2020.

úvodní fotka-o nás
Klíčové činnosti:
  • konzultace a poradenství, jak využít a zhodnotit prostory v knihovnách,
  • informace k financování (vypsané dotační tituly a granty),
  • kontakty na výrobce a dodavatele knihovnického mobiliáře, architekty a designéry,
  • odborné semináře na téma architektura knihoven a workshopy,
  • odborné materiály k výstavbě a rekonstrukci knihoven.
.