Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

9. Analýza možností a příležitostí rozvoje, strategický plán

Definované současné i předpokládané zdroje dávají změnám rámec jejich proveditelnosti. Mohou také ilustrovat podmínky, v rámci kterých bude zajišťován provoz. Zároveň může být popis těchto zdrojů, a jejich souvislost s cíleným stavem, argumentací k jejich úpravám. Cíle rozvoje jsou pak jádrem jeho koncepce. Měly by vycházet ze zjištěných a dříve v procesu definovaných a prioritizovaných problémů, respektive z předpokládaného vývoje. Součástí každého cíle by přitom měl způsob jeho dosažení a vyhodnocení.
?
V této oblasti koncepce byste měli umět odpovědět na otázky:
  1. Jaký má knihovna rozpočet a jaký je rozpočet plánovaných změn? Jaké jsou provozní náklady? S jakými (dalšími) zdroji knihovna pracuje?
  2. Jaké jsou krátkodobé a dlouhodobé cíle knihovny a způsoby a nástroje jejich dosahování a vyhodnocování?
  3. S jakými problémy je to v současnosti spojeno a jaký je ideální stav?
i
Relevantní metody a nástroje pro tuto oblast
  1. Wardleyho mapy, PEST analýza, SWOT analýza, Business Model Canvas, Lean Canvas, ROI (return on investment), VOI (value on investment), strom problémů
zarovka TIP /

Formulovaný cíl by měl představovat podstatu změny stavu v budoucnosti, a obsahovat především tyto aspekty: činnost, tedy způsob dosáhnutí změny (vyjádřená nejlépe slovesem), cílovou skupinu, příp. cílové skupiny, tedy lidi, kterých se změna týká; popis změny, tedy v čem spočívá; důsledky změny, tedy její účel a žádoucí dopady; časové hledisko změny, tedy její harmonogram; způsob jejího vyhodnocení, tedy zejména zaměření.