Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

7. Analýza služeb knihovny

Tvůrce nového prostoru potřebuje vědět, k jakým účelům může sloužit, v jakém režimu a za jakých podmínek. Co přesně se v něm odehrává a co je k těmto událostem potřeba. Je potřeba uvědomit si, že seznam poskytovaných služeb přitom není dostačující. Ne-knihovník, jako třeba architekt, nemusí být vždy obeznámen s tím, jaké všechny interní činnosti si pod danou službou představit. Žádoucí je proto popsat probíhající procesy, včetně zaměstnaneckého i uživatelského pohledu. Nemělo by však jít pouze o popis stávajícího, nýbrž také kýženého stavu.
?
V této oblasti koncepce byste měli umět odpovědět na otázky:
  1. Jaké knihovna poskytuje služby a v jakém režimu teď, jaké služby chce poskytovat v budoucnosti a čeho jimi chce dosahovat? 
  2. Jaké jsou současné a budoucí pracovní činnosti a jejich procesy?
  3. S jakými problémy je to v současnosti spojeno a jaký je ideální stav?
i
Relevantní metody a nástroje pro tuto oblast
  1. výzkum od stolu, mapa kontaktních míst, hierarchická struktura prací (WBS), service blueprint, 5x Proč?, kontextový rozhovor, focus group, persony, analýza návštěvnosti, benchmarking, net promoter score
zarovka TIP /

Zkuste si v týmu v menších skupinách zmapovat procesy pracovních činností krok za krokem tak, aby podle nich mohl postupovat i “nováček”. I když vám to na první pohled možná přijde samozřejmé, jistě odhalíte možnosti ke zlepšení. Užitečné může být zapojení “externistů”, jejichž pohled není svázaný interními “tradicemi” organizace.