Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Knihovny v obci do 3 tisíc obyvatel

Knihovny nejsou jen půjčovnami knih, ale velmi často místem, které poskytuje zázemí pro setkávání, pořádání kulturních a vzdělávacích akcí nebo seznamování se s obecními záležitostmi. Jsou aktivní středem komunitního života v obci. Inspirujte se zdařilými příklady rekonstruovaných prostor.

inspirace_new

Obecní knihovna Trojanovice

 

Počet obyvatel: 2 698
Zřizovatel: obec Trojanovice
Pověřená knihovna: Městská knihovna Nový Jičín
Adresa: Polyfunkční centrum Trojanovice, č.p. 1
www.trojanovice.cz/pro-obcany/knihovna

 

Rok realizace: 2021
Nová knihovna vznikla jako potřeba kultivovat prostředí pro občany obce Trojanovice. Původní knihovna byla v budově školy otevřená dvě hodiny týdně. Nová knihovna je díky kombinaci s informačním centrem, poštou a kontaktním centrem otevřena pět dnů v týdnu. Díky kombinací více funkcí budovy je zajištěna udržitelnost otevírací doby. Hlavním motivem nové podoby knihovny bylo mít širokou otevírací dobu a prostor pro přednášky, prezentace a místo např. pro čekání dětí na autobus. Všechny tyto funkce dohromady zajistily výrazný nárůst čtenářů a uživatelů knihovny. Budova jako taková je kombinovací zděné stavby a dřevostavby s využitím velkých prosklených ploch. Samotná knihovna je otevřeným prostorem formou galerie v patře budovy, s výhledem na veřejné prostranství s dalšími obecními budovami. Budova získala čestné uznání jako stavba roku MS kraje 2021.

Architekti: Ing. arch. Kamil Mrva  (studio Kamil Mrva Architects)
Dodavatel nábytku: Svoboda stolařství Hodoňovice s.r.o.
Zdroje financování: Obec Trojanovice, Ministerstvo místního rozvoje ČR

 

Knihovna Zdeňka Vavříka v Libhošti

 

Počet obyvatel: 1 723
Zřizovatel: Obec Libhošť
Pověřená knihovna: Městská knihovna Nový Jičín
Adresa: Libhošť 230, 742 57 Libhošť
www.libhost.cz/knihovna

 

Rok realizace: 2021
Rozšíření a rekonstrukce knihovny bylo výsledkem několikaletých potřeb jak uživatelů knihovny, tak i jejích pracovníků. Díky novému složení ve vedení obce, které bylo nakloněno uvolnit finanční prostředky do naší malé obecní knihovny, se tento záměr mohl stát skutečností. Knihovnu navštěvují mj. děti a žáci z místní mateřské a základní školy, a to bylo hlavním důvodem, proč se pro rozšíření knihovny vedení obce rozhodlo. Rekonstrukcí knihovny tak vznikl vhodnější prostor pro výuku i volný čas, a to samostatné dětské oddělení, do kterého byly zakoupeny nové knižní regály, časopisecký regál, dětský stůl s židlemi, sedací vaky, malé knihovničky a např. kreslící tabule.

Největší úspěch má interaktivní tabule, na které si mohou děti malovat nebo ji v rámci svých hodin využívají se žáky učitelé místní základní školy. V rámci rekonstrukce knihovny byla ve vstupní chodbě do knihovny instalována stála expozice, odkazující na život a dílo knihovníka a básníka Zdeňka Vavříka, který se v obci narodil. Na jeho počest byla v tomtéž roce knihovna přejmenována na Knihovnu Zdeňka Vavříka v Libhošti.
Dodavatel nábytku: MULTIP Moravia s.r.o.
Zdroje financování: SZIF - Program rozvoje venkova, rozpočet obce

 

Místní knihovna obce Halenkovice

 

Počet obyvatel: 2 000
Zřizovatel: obec Halenkovice
Pověřená knihovna: Knihovna Boženy Benešové Napajedla
Adresa: Halenkovice 76
knihovna.halenkovice.cz

 

Rok realizace: 2017-2021
Nová knihovna vznikla z několika potřeb. Jednou z nich byl nedostatek funkčního prostoru a zázemí knihovny, dále vytvoření příjemnějšího prostředí a možnosti trávení volného času v zákoutích knihovny a potřeba rozšíření horního sezení o prostor knihovny za účelem zvětšení kapacity kulturního sálu. Prostor knihovny je otevřený, vymezený na několik funkčních zón- hlavní plochu knihovny s vystavenými knihami, sedacím zákoutím kolem proskleného výtahu, u stěn, klidová zóna na vyvýšeném stupni podlahy s možností usednutí do pohodlných židlí a výhledem do krajiny. Výpůjční pult byl navržen v liniích tak, aby zakryl rušící prvky za ním (monitory, pracovní potřeby na stole apod.). Do čelní dřevěné stěny výpůjčního pultu bylo umístěno led nasvícení rozdělující linii horizontů Halenkovic. V dětském oddělení je umístěn sedací  kout,  uprostřed snížené kruhové regály, které vymezují pohyb dětí, a kterým ve vnitřní ploše dominuje strom, který se stal symbolem knihovny.  Podlaha nese historický nádech. Jsou zde promítnuty listy Halenkovického zpravodaje a dobové fotografie, které mapují zaniklý folklor, kulturní akce, spolky a aktivity občanů minulé doby. Jako symbol bohaté historie byla na přední stěnu knihovny doslova vtištěna obecní pečeť, kterou obec získala z Národního archivu ČR.

Architekti:
Ing. et Ing. arch Pavel Fürst, Ing. arch. Zuzana Šalášková 

Dodavatel nábytku: stolařství Tomáš Viktora, Ton a. s., Bonami, s.r.o., Regály Ryšťák
Zdroje financování: VISK 3 MK ČR, IROP, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, rozpočet obce

Ocenění: Knihovna roku 2023 (kategorie Základní knihovna)

 

Obecní knihovna Svitávka

 

Počet obyvatel: 1 818
Zřizovatel: Svitávka
Pověřená knihovna: Městská knihovna Boskovice
Adresa: Hybešova 166, 679 32 Svitávka
svitavka.knihovna.cz

 

Rok realizace: 2021-2022
Obecní knihovna se nachází v Löw-Beerově vile a byla dlouhodobě ve velmi nevyhovujících podmínkách. V roce 2021 došlo v 1. patře vily k renovaci prostorům a knihovna získala reprezentativní prostory. Celková plocha knihovny je 150 m2, je rozdělená na vstupní prostor s výpůjčním pultem, odpočinkový prostor se sedací soupravou a místnost s pracovním stolem. Součástí je zázemí pro knihovnici, s kuchyňkou a skladem. Cílem rekonstrukce bylo, aby byl zachován historický ráz a sjednocení s ostatními částmi budovy dle dobových podkladů.
Designér: Iva Machová
Dodavatel nábytku: IKEA
Zdroje financování: rozpočet obce

 

Knihovna městyse Choltice

 

Počet obyvatel: 1 200
Zřizovatel: Choltice
Pověřená knihovna: Krajská knihovna v Pardubicích
Adresa: Pardubická 78, 533 61 Choltice
www.choltice.cz/mestys/knihovna

 

Rok realizace: 2021
Knihovna sídlí v přízemí budovy Úřadu městyse Choltice. Cílem rekonstrukce Knihovny městyse Choltice bylo vytvoření komunitní knihovny pro všechny věkové kategorie čtenářů. Nejmenším dětem slouží velká hrací podložka, děti mladšího školního věku najdou útočiště v útrobách lodi a teen koutek je dostatečně daleko a v soukromí bývalého knihovního skladu. Dospělým čtenářům nabízíme posezení v relaxačním koutku a pro všechny slouží venkovní čtenářská terasa s hrou scrabble v "životní velikosti".

Architekt: Ing. arch. Tomáš Hořava
Dodavatel nábytku: ALIN – NÁBYTEK s.r.o

Zdroje financování: Pardubický kraj, dotace z Programu rozvoje venkova ČR od Státního zemědělského intervenčního fondu, rozpočet obce

Ocenění:Knihovna roku 2022 - kategorie základní knihovna-zvláštní ocenění 

 

 

Místní knihovna Kostice

 

Počet obyvatel: 1 789
Zřizovatel: Kostice
Pověřená knihovna: Městská knihovna Břeclav
Adresa: nám. Osvobození 12, 691 52 Kostice
www.knihovnakostice.com

 

Rok realizace: 2020
Budova, v níž sídlí knihovna, byla postavena kolem roku 1925. Původně sloužila jako hostinec, později jako mateřská škola či poradna dětského lékaře. V roce 1993 ji odkoupila obec za účelem provozování místní knihovny. Od té doby prošla budova řadou stavebních úprav, přičemž tou nejzásadnější byla kompletní rekonstrukce interiéru koncem roku 2020. Nově vzniklá komunitní knihovna je unikátní svým multifunkčním prostorem, který slouží nejen jako místo pro pořádání kurzů, besed či projekcí, ale také jako čítárna s možností občerstvení. Dominantním prvkem jsou tři mobilní dřevěná schodiště se skrytým úložným prostorem, jež jsou využívána k sezení, sledování projekce nebo k prezentaci knižních novinek.
Architekt: Ing. Arch. Filip Kinnert
Dodavatel nábytku: Nábytek Baťka
Zdroje financování: IROP, rozpočet obce

 

 

Knihovna J. M. Hovorky - Obecní knihovna ve Statenicích

 

Počet obyvatel: 1 533
Zřizovatel: Statenice
Pověřená knihovna: Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Adresa: Statenická 23, 252 62, Statenice
www.obyvakvesnice.cz

 

Rok realizace: 2021
Začátkem roku se knihovna přestěhovala do nových prostor, které vznikly na půdorysu staršího domku s novou přístavbou a nachází se ve dvoře obecního úřadu. Stávající část byla renovována v původním duchu.Před knihovnou byla vybudována zahrádka s lavičkou a ovocným stromem, která slouží k volnočasovým aktivitám, setkáváním a dětským kroužkům. Uvnitř je nad vstupem a studovnou umístěno nízké patro pro dětské kroužky přístupné po ocelovém točitém schodišti. Hlavní část knihovny je převýšená do prostoru krovu, kam proniká denní světlo střešními okny. Více informací zde.

Architekt: majo architekti
Dodavatel nábytku:
Zdroje financování: IROP
Ocenění: Knihovna roku 2021

 

 

Obecní knihovna Otnice

 

Počet obyvatel: 1 470
Zřizovatel: obec Otnice
Pověřená knihovna: Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově
Adresa: Dědina 479, 683 54 Otnice
https://www.otnice.cz/knihovna

 

Rok realizace: 2019–2020
Požadavkem na řešení knihovny bylo vytvoření prostoru i pro další aktivity.Proto byl v návrhu kladen důraz na variabilitu, které bylo dosaženo systémem závěsů, elegantně oddělujících jednotlivé části, a také mobilními regály, umožňujícími zcela uvolnit centrální část. V rámci místnosti je návštěvníkům k dispozici koutek s počítačem i možnost klidného usednutí a prolistování knih hned na několika místech - v křesle s lampou, v polstrované nice, na taburetech a lavici pro mládež. Samozřejmostí je i dětská zóna s kobercem pro ty nejmenší. Dalším možným využitím je také prostor pro pořádaní populárně naučných a volnočasových setkání s možností promítání na plátně nebo stolové uspořádání pro rukodělné práce. Díky závěsům vznikne navíc i důstojný areprezentativní prostor volební místnosti.
Architekt: RAAN ateliér
 
Dodavatel nábytku: LD Seating
IKEA, Inku 
Zdroje financování: rozpočet obce
Ocenění: Fairtradová obec

 

 

Obecní knihovna v Božicích

 

Počet obyvatel: 1 500
Zřizovatel: Božice
Pověřená knihovna: Městská knihovna Zojmo
Adresa: Božice 380 u Znojma, 671 64
https://www.bozice.cz/knihovna/o-knihovne

 

Rok realizace: 2019–2020
Knihovna byla přestěhována do zrekonstruované budovy vedle pošty. V nových prostorách byly dostavěny příčky, sociální zařízení, voda, elektro, osvětlení, topení, podlaha. Nový mobiliář byl vyroben na míru. Součástí knihovny je i Informační centrum DSO Niva.
Dodavatel nábytku: Nadop – výroba nábytku, a. s.
Zdroje financování: rozpočet obce

 

 

Obecní knihovna Jaroměřice

 

Počet obyvatel: 1 197
Zřizovatel: obec Jaroměřice
Pověřená knihovna: Městská knihovna ve Svitavách
Adresa: Jaroměřice 200; 569 44
www.jaromerice.cz/knihovna-kontakt.html 

 

Rok realizace: 2018–2019
Podnětem k rekonstrukci bylo odkoupení sousedního domu do majetku obce, který byl adaptován na obecní byty. Získání tohoto objektu umožnilo probourání a rozšíření knihovny o dětský koutek. Ten byl umístěn do prostoru, jehož zvýšený strop poskytl dost místa pro atraktivní mezipatro, ve spodní části je koberec pro nejmenší čtenáře a v rámci dalších zákoutí křesla pro klidné studium. V opticky oddělené studovně jsou stoly pro práci s počítačem. Část dvora byla využita k rozšíření výstavní síně. Spolupráce s architektkou dala vzniknout velkorysému a vzdušnému prostoru s řadou vtipných detailů a dosud chybějícím zázemím pro konání nejrůznějších akcí. Knihovna je i přes členitost opticky jednotná a zároveň poskytuje dost míst pro nerušené studium.
Návrh interiérů: Iva Machová
Dodavatel nábytku: IKEA
Zdroje financování: rozpočet obce
OceněníKnihovna roku 2020 – zvláštní ocenění

 

 

Městská knihovna Spálené Poříčí

 

Počet obyvatel: 2 660
Zřizovatel: Spálené Poříčí
Pověřená knihovna: Městská knihovna Blovice
Adresa: nám. Svobody 555, 335 61 Spálené Poříčí
knihovna.spaleneporici.cz

 

Rok realizace: 2018–2019
Výstavba knihovny a komunitního centra byla připravována více než 10 let. Záměru nové výstavby předcházely opakované konzultace s odborníky v památkové péči, jelikož objekty se nachází v městské památkové zóně. Město jako investor nechtělo jakkoliv nešetrně zasáhnout do logiky historické zástavby a chtělo maximálně zachovat genia loci celé lokality. Z původního nízkého domku z 19. století, který sloužil jako vejminek, bylo vytvořeno komunitní centrum. Vedle něj byla postavena nová budova komunitní knihovny.

Podařilo se vytvořit objekt, který je stavebně velmi jednoduchý, v interiéru však působí vzdušně a je schopný pojmout bez jakéhokoliv pocitu stísnění i velký počet návštěvníků. Zároveň působí díky přírodním dřevěným konstrukcím i komorním dojmem. Komunitní centrum s knihovnou slouží především jako místo pro organizované i neorganizované setkávání lidí všech věkových skupin. Je to prostor vhodný pro vzdělávání, volnočasové, zájmové, kulturní i společenské aktivity, ale také pro relaxaci a odpočinek.
Architekt: ZC projekty spol. s r.o., interiér Ing. Helena Švecová
Dodavatel nábytku: IKEA, Truhlářství Petr Sládek, FORM s.r.o.
Zdroje financování: IROP (MAS Nepomucko), rozpočet obce
OceněníStavba roku Plzeňského kraje 2019 - Cena odborné poroty

 

 

 

Obecní knihovna Vranovice

 

Počet obyvatel: 2 002
Zřizovatel: obec Vranovice
Pověřená knihovna: Městská knihovna Břeclav
Adresa: U Floriánka 57, Vranovice 69125
http://www.vranovice.eu/obec-vranovice/obecni-knihovna/

 

Rok realizace: 2019
V rámci kompletní rekonstrukce původní vesnické budovy vzniklo Vzdělávací centrum Floriánek, jehož součástí se stala i knihovna, která se dříve nacházela v jiných prostorách. Knihovna se nachází se v přízemí se samostatným vstupem z ulice. V přízemí vedle schodiště je navrženo sociální zařízení, úklidová místnost a denní místnost s čajovou kuchyňkou. Ve 2. np se nachází prostor využitelný pro přednášky, besedy a studijní prostory. Součástí centra je i šicí a keramická dílna a školní družina. Celá budova je bezbariérová.
Architekt/realizace interiérů: Ing. Pavel Bureš a KUBE architekti
Dodavatel nábytku: A.B.N. Design s.r.o.
Zdroje financování: rozpočet obce

 

 

Městská knihovna ve Valašské Bystřici

 

Počet obyvatel: 2 247
Zřizovatel: obec Valašská Bystřice
Pověřená knihovna: Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Adresa: Valašská Bystřice 318, 756 27
www.knihovnavb.cz

 

Rok realizace: 2017
Knihovna byla přestěhována do nově zrekonstruovaného prostoru v centru obce, kde sídlí společně s informačním centrem. Prostory byly vybaveny novým mobiliářem - regály, výpůjčním pultem a sedacím nábytkem. Vytvořeno bylo i sociální zázemí pro uživatele i zaměstnance. 
Architekt/realizace interiérů: Ing. Jiří Bilík 
Dodavatel nábytku: Vlastimil Barabáš
Zdroje financování: rozpočet obce

 

 

Obecní knihovna Šakvice

 

Počet obyvatel: 1 428
Zřizovatel: obec Šakvice
Pověřená knihovna: Městská knihovna Břeclav
Adresa: Pekařská, Šakvice 691 67
knihovnasakvice.webk.cz

 

Rok realizace: 2017
Knihovna je umístěna v prostorech bývalého pohostinství. V rámci rekonstrukce proběhlo broušení stávající mramorové podlahy, byly provedeny opravy elektrických rozvodů, topení, úpravy interiérových dveří, instalatérské a zednické práce. V rámci rekonstrukce knihovny byla vybudována malá kuchyňka, nová terasa, vzduchotechnika v celé budově a sklepní prostory, které slouží pro přednášky a výstavy.
Architekt/realizace interiérů: A.B.N. Design s.r.o.  
Dodavatel nábytku: A.B.N. Design s.r.o.
Zdroje financování: rozpočet obce

 

 

Místní knihovna ve Vidči

 

Počet obyvatel: 1 747
Zřizovatel: obec Vidče
Pověřená knihovna: Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Adresa: Vidče 460, 756 53
vidce.knihovna.cz

 

Rok realizace: 2016
Knihovna se nachází v budově mateřské školy, kde byly provedeny stavební úpravy a rekonstrukce interiéru ve spolupráci s architektem. Vznikl zde malý přednáškový sál, zázemí pro knihovníka. Interiéry byly vybaveny kompletně novým nábytkem. Knihovna je bezbariérová. Před budovou bylo zřízeno nové parkoviště a úpravou prošla i zeleň v blízkém okolí.
Architekt: Henkai architekti
Dodavatel nábytku: Forster archívna a dopravná technika s.r.o.
Zdroje financování: Program na podporu obnovy venkova Zlínský kraj, rozpočet obce

 

 

Městská knihovna Kardašova Řečice

 

Počet obyvatel: 2 194
Zřizovatel: Město Kardašova Řečice
Pověřená knihovna: Městská knihovna Jindřichův Hradec
Adresa: Nám. J. Hrubého 64, 378 21 Kardašova Řečice
www.knihovnarecice.unas.cz/home.html 

 

Rok realizace: 2016
Záměrem rekonstrukce bylo vytvořit účelnou a bezbariérovou radnici obohacenou o knihovnu a společenský sál. Architektonický návrh ve velké míře zachoval původní vzhled a cenné prvky klasicistní stavby. Provoz radnice byl umístěný do přízemí, v patře funguje knihovna, která zabírá prakticky celé podlaží a v podkroví má své místo víceúčelový sál a klubovna pro městské spolky.
Architekt: Ing. Arch. Jakub Žiška
Dodavatel nábytku: Petr Mareš
Zdroje financování: rozpočet města
Ocenění: Stavba roku 2017; Cena Státního fondu životního prostředí a Centra pasivního domu; Cena Veřejnosti

 

 

Obecní knihovna v Troubelicích

 

Počet obyvatel: 1 890
Zřizovatel: obec Troubelice
Pověřená knihovna: Knihovna města Olomouce
Adresa: Troubelice 352, 783 83
www.troubelice.cz/knihovny/

 

Rok realizace: 2015
Knihovna byla přestěhována do nových prostor obecního úřadu, který se nachází na místě bývalé České spořitelny. Do knihovny byl pořízen nový nábytek a nová podlahová krytina. Knihovna v rámci rekonstrukce přešla na automatizovaný výpůjční systém.
Návrh interiérů: Iva Machová
Dodavatel nábytku: IKEA
Zdroje financování: rozpočet obce, podpora z grantu MK