Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Jak mohou vypadat regály?

Regály na knihy a časopisy jsou nedílnou součástí každé knihovny a vytváří celkový dojem prostoru, ve kterém se uživatelé pohybují. Proto by nám nemělo být lhostejné, jak a kde jsou umístěny a zdali vyhovují potřebám knihovny.

Zkusme pohlížet na regály jako na mobilní nábytek, který můžeme polohovat, jednoduše posouvat a přizpůsobovat prostoru knihovny a především našim uživatelům.

regaly1
radce-symbolRepasujte svoje staré regály  Víceradce-symbolTypy regálů nejen pro malé knihovny Více 

 

 Tipy k uspořádání regálů a knihovního fondu

Než pořídíme nové regály ….

 • při rozmístění regálů je dobré vzít v potaz příjemné působení a nerušený průchod uživatelů
 • v každém regále ponechat min. 20 cm rezervu pro pocit vzdušnosti a snadnou manipulaci
 • zajistit snadný orientační systém pro informace o obsahu regálů (popisky, lišty…)
 • poblíž výpůjčního pultu je vhodné vyčlenit regál na novinky
 • zarážky za knihy mohou být samostatné nebo součástí regálů
 • na bočnicích koncových regálů mohou být odkládací poličky nebo drátěné koše
 • zajistit dostatečný počet hrabátek
 • optimální průchod mezi regály je doporučován 150 cm
 • všechna doporučení a standardy pro výpočet (odhad) kapacity regálů najdete v Doporučení pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven.

 

 

Regály – oddělení pro dospělé

 • počet polic: 6 ks
 • výška spodní police: 15-25 cm nad podlahou
 • max. výška poslední police: 180 cm
 • nosnost police: 30 kg
 • hloubka police: 27-30 cm
 • tloušťka police: 2 -2,5 cm
 • optimální délka regálové řady: 5 regálů 

regal_velikost vyska
Doporučené umístění knižního regálu v oddělení pro dospělé, Zdroj: Doporučení pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven zřizovaných a/nebo provozovaných obcemi na území České republiky

Regály – dětské oddělení

 • počet polic: 4 ks, u stěny 6 ks
 • max. výška poslední police: 120 cm
 • optimální délka regálové řady: 5 regálů
 • počet polic: 4 ks, u stěny 6 ks
 • barevnost

detske
Doporučené umístění knižního regálu v oddělení pro děti, Zdroj: Doporučení pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven zřizovaných a/nebo provozovaných obcemi na území České republiky

Příhradový regál na časopisy

 • počet polic: 5 ks
 • šířka regálu: 9 cm
 • hloubka police: 3,5 cm
 • výška poslední police: 150-160 cm

casopisy regal_a
Příhradový regál pro časopisy | Regál „A" – k vystavení aktuálních novinek, Zdroj: Doporučení pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven zřizovaných a/nebo provozovaných obcemi na území České republiky

 

Užitečné tipy pro knihovní fond

 • kvalita fondu se neodvíjí od jeho velikosti, ale od jeho obsahu, aktuálnosti a rozestavění v prostoru knihovny
 • minimální rozsah knihovního fondu (i pro nejmenší knihovny) je 2 500 knihovních jednotek
 • poblíž výpůjčního pultu vystavujte novinky obálkami dopředu, mnoho knihoven pracuje s tzv. merchandisingemV knihovnách je to proces, který se týká rozestavění fondu, označení ve fondu, a další body, které pomáhají k označení a lokalizaci dokumentů a oddělení v knihovně. S tím souvisí i pohyb osob po knihovně, osvětlení knihovny, instalace a výběr nábytku, zejména materiálu, výběr barev na stěny i podlahy a mnohé další.
 • tematické členění beletrie na romány pro ženy, detektivky, fantasy apod. zvyšuje přehlednost fondu pro čtenáře
 • pro snadnější identifikaci lze žánrově stejné tituly označit piktogramy, dětským čtenářům lze jimi nahradit nesrozumitelné MDT
 • součástí fondu by měla být regionální literatura, nejlépe umístěná v samostatném regálu
 • vytvořte speciální regál s literaturou na aktuální témata (roční období, rukodělné aktivity, cestování...)
 • knihovní fond by měl obsahovat i dokumenty v jazycích menšin žijících v obci
 • rozšiřte nabídku o e-knihy a audioknihy
 • mezi čtenáři jsou velmi oblíbené regály pro sdílení nepotřebných knih, časopisů, gramofonových desek a ostatních dokumentů
 • pro rovnoměrné využívání knihovního fondu je prospěšné vždy po několika letech pozměnit rozmístění fondu, aby uživatelé měli příležitost najít tituly, které jim doposud zůstaly skryty
 • provádějte pravidelnou aktualizaci a vyřazování knihovního fondu
 • odstraňte duplicitní, obsahově zastaralé a poškozené dokumenty