Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Knihovny v obci do 10 tisíc obyvatel

Knihovny nejsou jen půjčovnami knih, ale velmi často místem, které poskytuje zázemí pro setkávání, pořádání kulturních a vzdělávacích akcí. Jsou aktivním středem komunitního života v obci. Inspirujte se zdařilými příklady rekonstruovaných prostor.

inspirace_new

IGI Vratislavice (Knihovna Vratislavice nad Nisou)

 

Počet obyvatel: 8 109
Zřizovatel: Vratislavice nad Nisou
Pověřená knihovna: Krajská vědecká knihovna v Liberci
Adresa: Tanvaldská 50, Vratislavice nad Nisou
www stránky: 

 

Rok realizace: 2021
Nová knihovna a spolkové centrum se nachází v budově, která vznikla přestavbou a dostavbou bývalé fary. Při rekonstrukci staré fary bylo odkryto spodní patro, které bylo původně zasypané. Dnes je zde rodinné centrum. Moderní přístavba knihovny s ocelovým pláštěm je s farou spojena skleněným průchodem. Kromě stylových prostor knihovny a čítárny nabízí občanům také zázemí pro spolkovou činnost. V podzemí navíc vznikl kinosál s kapacitou 58 míst k sezení včetně čtyř míst pro vozíčkáře.  Název IGI VRATISLAVICE připomíná vratislavického rodáka a továrníka Ignaze Ginzkeye, který zde založil slavnou továrnu na koberce. A právě historický koberec z této dílny je zavěšen v prostorách nové knihovny, kde si jej mohou návštěvníci prohlédnout včetně poutavé videoprojekce. Další poctou známému rodákovi je podobizna na skleněné lupě před vstupem do knihovny od autorky Pauliny Skavové.

Architekt: Atakarchitekti, s.r.o.
Dodavatel nábytku: Toka, a.s.
Zdroje financování: Ministerstvo pro místní rozvoj, rozpočet obce
Autor fotografií: R. Drbohlav

 

Městská knihovna Hradec nad Moravicí

 

Počet obyvatel: 5 465
Zřizovatel: Hradec nad Moravicí
Adresa: Podolská 308, 747 41 Hradec nad Moravicí
www stránky: www.knihovnahradec.cz

 

Rok realizace: 2020–2021
Na jaře roku 2020 koupilo město budovu č.p. 308 na Podolské ulici. V přízemí vznikly prostory pro knihovnu a informační centrum, v patře pak společenský sál pro 120 osob včetně zázemí. Snahou bylo, mimo jiné, budově částečně vrátit její původní vzhled z 20. let minulého století. Budova je spojena s historií Hradce nad Moravicí a je známa jako Babinec podle dlouholetého vlastníka a provozovatele stejnojmenného hotelu a restaurace. V současnosti nejvýznamnějším potomkem Josefa Babince je jeho vnuk, známý básník a hradecký rodák Vít Slíva.
Architekt: Ing. arch. Jiří Horák
Dodavatel nábytku: DINA Central s.r.o.; FORM, s.r.o.
Zdroje financování: město Hradec nad Moravicí, MAS Opavsko, VISK3

 

Městská knihovna Černošice

 

Počet obyvatel: 6 849
Zřizovatel: město Černošice
Pověřená knihovna: Středočeská vědecká knihovna Kladno
Adresa: Karlštejnská 259, 252 28 Černošice
www stránky: http://naseknihovna.cz/cernosice

 

Rok realizace: 2019–2020
Knihovna sídlila přes 30 let ve starém domě naproti městskému úřadu. V listopadu 2019 se přestěhovala do zrekonstruovaných prostor vily Tišňovských, jejíž součástí je i radnice. Knihovna tak získala větší prostor a krásné prostředí. Interiér zdobí také výtvarné práce žáků místní základní školy. V předstupní hale je umístěn nápojový autormat. Městská knihovna byla pojmenována po Františce Plamínkové, která sice ve městě žila krátce, v závěru svého života zde však zanechala viditelnou stopu.
Architekt: Ing. arch. Lacová Anna
Dodavatel nábytku: Interdekor
Zdroje financování: rozpočet obce s přispěním Středočeského kraje
fotografie: Petr Kubín

 

 

Městská knihovna Železný Brod

 

Počet obyvatel: 6 069
Zřizovatel: Železný Brod
Pověřená knihovna: Městská knihovna Jablonec nad Nisou
Adresa: Jiráskovo nábřeží 737, 468 22 Železný Brod
www stránky: https://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/kultura-sport-spolky/knihovna/

 

Rok realizace: 2019
Knihovna sídlí v prvním patře v nově rekonstruovaném objektu, který sloužil jako výměníková stanice a následně jako prádelna. Prostory jsou tvořeny jedním velkým prostorem, který je rozdělný pouze regály. V přízemí se nachází multifunkční sál (lze rozdělit na dvě samostatné místnosti), kuchyňka a sklad. V dětské oddělení se nachází hrací domeček (hrad) a dětmi velmi oblíbené velkoplošné magnetické nástěnky. Celá budova je bezbariérová. Více o knihovně najdete na webu.
Architekt: Project A plus

Realizace rekonstrukce: Brex Liberec
Dodavatel nábytku: 
Špalek TurnovB2B PartnerProman
Zdroje financování: rozpočet města

 

 


Městská knihovna v Hulíně

 

 

Počet obyvatel: 6 873
Zřizovatel: město Hulín
Pověřená knihovna: Knihovna Kroměřížska
Adresa: Dr. Stojana 375, 76824 Hulín
www stránky: www.knihovnahulin.cz

 

Rok realizace: 2019
Knihovna, se v rámci poskytování služeb a pořádání aktivit, rozhodla rozšířit své prostory i na venkovní. Nevzhledná a dlouho nevyužívaná plocha bývalé školní zahrady se změnila v atraktivní místo, které láká k trávení volného času a pořádání mnoha aktivit. Na ploše jsou instalované různé herní prvky, venkovní společenské hry i místa pro relaxaci. Trávník je vybaven automatickým zavlažovacím systémem. Zahrada rovněž slouží jako veřejný prostor, a tak ji začali využívat žáci a pedagogové ze základní školy se zaměřením na angličtinu, ZŠ Active Learning i řada občanů. Nachází se zde nádherná výsadba, ovocné stromy a dva velké květináče s bylinkami, které mají edukační záměr. Více informací zde.
Architekt: Ing. arch. Radmila Vraníková
Zdroje financování: rozpočet města
Fotografie: L. Polišenská

 


Městská knihovna a turistické informační centrum v Chlumci nad Cidlinou

 

Počet obyvatel: 5 443
Zřizovatel: Chlumec nad Cidlinou
Pověřená knihovna: Knihovna města Hradce Králové
Adresa: Jungmannova 61, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
www stránky: https://ic.chlumecnc.cz/knihovna/ms-2198/p1=2198

 

Rok realizace: 2017–2018
Nová knihovna se nachází na Klicperově náměstí a má dvě podlaží. Funguje jako společenské kulturní centrum pro celý chlumecký region a zároveň vykonává regionální funkce pro dvanáct místních knihoven v okolních obcích. Nahradila původní nevyužitý objekt s malými nebytovými prostory. V přízemí je umístěna knihovna a informační centrum. V prvním patře se nachází kreslírna a sál základní umělecké školy. Nová stavba je bezbariérová a koncipována jako nízkoenergetická.
Architekt/realizace interiérů: Ing. Pavel Kubík s.r.o.
Dodavatel nábytku: Český nábytek a.s.
Zdroje financování: rozpočet města

 


Městská knihovna Hrádek nad Nisou - Multifunkční Centrum Brána Trojzemí

 

Počet obyvatel: 7 722
Zřizovatel: Hrádek nad Nisou
Pověřená knihovna: Krajská vědecká knihovna v Liberci
Adresa: Václavská 471, 463 34 Hrádek nad Nisou
www stránky: https://www.hradek.eu/index3.aspx?rub=68 
Ocenění: Komunální projekt roku 2019

 

Rok realizace: 2018
Nová budova knihovny vznikla v místě tzv. „Staré pekárny" a je součástí Brány Trojzemí, multifunkčního centra, kde se nachází informační centrum, muzeum, výstavní prostory a multifunkční sál s kinem. Tyto objekty jsou propojeny malinkatým nádvořím, které nabízí příjemné posezení nebo je vhodné pro různé kulturní či společenské komorní akce. Jedním ze zajímavých prvků je čelní fasáda knihovny. Je sestavená z cihel původní budovy, která evokuje regály s knihami. Interiéry knihovny jsou ozdobeny citáty, které jsou odlité přímo do betonových zdí. 
Architekt/realizace interiérů: Projektový ateliér David
Dodavatel nábytku:
Zdroje financování: rozpočet města
Fotografie: Jakub Plíhal

 

 

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, pobočka Husovice

 

Počet obyvatel: 6 638
Zřizovatel: Brno
Pověřená knihovna: Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Adresa: Musilova 2a, Brno
www stránky: https://www.kjm.cz/provoz/husovice-musilova

Rok realizace: 2018
Nová pobočka sídlí vedle kulturního centra Omega a prostor přilehlý ke knihovně umožnuje pořádat pro čtenáře i veřejnost v Husovicích řadu venkovních akcí komunitního typu. Kromě programů pro širokou veřejnost pobočka aktivně spolupracuje se školami v dané oblasti při rozvíjení čtenářské gramotnosti. Samozřejmou součástí pobočky je bezbariérový vstup pro handicapované uživatele či místo určené rodičům na přebalení dítěte.
Dodavatel nábytku: Ing. Marcel Kopuletý
Zdroje financování: město Brno-sever

 

 

 

Knihovna města Zubří

 

 

Počet obyvatel: 5 540
Zřizovatel: město Zubří
Pověřená knihovna: Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Adresa: Hlavní 79, Zubří 756 54
www stránky: knihovna.mesto-zubri.cz/

 

Rok realizace: 2015–2016
Pro účely knihovny proběhla kompletní rekonstrukce prostor bývalé restaurace v Domě služeb. Knihovna má bezbariérový přístup, dětský koutek, zákoutí pro studium, odpočinek a relaxaci. Součástí knihovny je přednášková místnost. Interiér byl kompletně vybaven novým nábytkem.
Architekt: Dimense
Dodavatel nábytku: LD Seating
Zdroje financování: rozpočet města

 


Městská knihovna Sezimovo Ústí 2

 

Počet obyvatel: 7 257
Zřizovatel: město Sezimovo Ústí
Pověřená knihovna: Městská knihovna Tábor
Adresa: Školní náměstí 1219,Sezimovo Ústí 2 391 02
www stránky: sezimovo-usti.cz/knihovna-2

 

Rok realizace: 2016
Nová knihovna se přestěhovala do bývalých prostor mateřské školy. Knihovna je tvořena jednou velkou místností s malým skladem, kanceláří a útulným zákoutím pro mládež. Součástí nové knihovny je herna pro děti i foyer a atrium pro venkovní posezení pro návštěvníky.
Architekt/realizace interiérů: Ing. Arch. Radek Zeman
Dodavatel nábytku: Památky Tábor, s. r. o.
Zdroje financování: rozpočet města

 

 

Městská knihovna v Bílovci

 

 

Počet obyvatel: 7 400
Zřizovatel: Kulturní centrum Bílovec, příspěvková organizace
Pověřená knihovna: Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace - Městská knihovna Nový Jičín
Adresa: Slezské náměstí 63, Bílovec 743 01
www stránky: knihovna.kcbilovec.cz/

 

Rok realizace: 2015
Knihovna byla otevřena v nově zrekonstruované budově bývalé základní školy. Rekonstrukce zásadně proměnila vnitřní uspořádání budovy, střed knihovny je propojen, čímž vzniká dojem vzdušného místa. Celá budova zahrnuje tři nadzemní podlaží a suterén, kde se nachází centrum pro seniory. K původnímu objektu byla přistavěna poloskleněná společenská místnost, kde jsou pořádány besedy, školení, promítání, přednášky, schůze města a další. Uživatelům je nově k dispozici čítárna, infokiosky s knihovním katalogem, relaxační a herní prostor pro dětské čtenáře nebo již zmíněná společenská místnost s promítací technikou. Velkou výhodou je bezbariérový přístup (výtah) nebo umístění knihovny v samotném centru města. Pod novou přístavbou vznikl prostor pro petanque. V roce 2015 knihovna získala nominaci na Stavbu roku 2015, o rok později pak dvě nominace v soutěži Knihovna roku.
Architekt: Ing. arch. Jan AdámekIng. arch. David Honeki
Dodavatel nábytku: JP-Kontakt, s.r.o.
Zdroje financování: ROP regionu soudržnosti Moravskoslezsko
Ocenění: Biblioweb roku 2017

 

Městská knihovna Pohořelice

 

Počet obyvatel: 5 051
Zřizovatel: město Pohořelice
Pověřená knihovna: Městská knihovna Břeclav
Adresa: Brněnská 2, Pohořelice 691 23
www stránky:  www.pohorelice.cz/mestska-knihovna-pohorelice

 

Rok realizace: 2015
Více než stoletá budova, sloužící původně jako sídlo radnice, v přízemí byla umístěna restaurace, prošla kompletní rekonstrukcí. Nové využití našla jako multifunkční kulturní a společenské centrum města, z nichž knihovna je nejživějším prostorem. Nachází se v přízemí a je bezbariérová. Více o rekonstrukci zde.
Architekt: ABN Design Brno, Ing. Pavel Bureš
Dodavatel nábytku:
Zdroje financování: rozpočet města

 

 

Městská knihovna Soběslav

 

Počet obyvatel: 6 968
Zřizovatel: Město Soběslav
Pověřená knihovna: Městská knihovna Tábor
Adresa: Horní příkopy 76, Soběslav 392 01
www stránky: www.knihovnasobeslav.cz/
Ocenění: Grand Prix architektů 2011; Presta Jižních Čechy; cena jihočeského hejtmana INSPIRA

 

Rok realizace: 2010
Knihovna sídlí v nově zrekonstruovaném severním křídle městského gotického hradu - jedné z nejvýznamnějších památek v Soběslavi. Rekonstrukce proběhla v rámci projektu „Záchrana gotického hradu – Soběslav". Knihovna je řešena jako samostatný celoprosklený kontejner vestavěný do gotického hradu. Z knihovny je tak umožněno vizuální vnímání celého povrchu vnitřku hradu. Návštěvník na první pohled spatří, jak se vrstvily jednotlivé slohy a jakými vývojovými etapami hrad procházel. Knihovna je bezbariérová.
Architekt: Ing. arch. Jaromír Kročák
Dodavatel nábytku:
Zdroje financování: Evropský regionální rozvojový fond (Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad)